Arbeta med bifogade filer

Du kan bifoga en eller flera filer till e-postmeddelanden och kalenderobjekt som du skapar.

Artikelinnehåll

Bifoga en fil

Lägga till en bild

Bifoga ett meddelande till ett meddelande

Ta bort en bifogad fil

Visa en bifogad fil

Redigera en bifogad fil

Behöver jag veta något mer?

Var kan jag läsa mer?

Bifoga en fil

 1. Välj infoga > Bifogad fil om du vill bifoga en fil till ett meddelande. Om du vill bifoga en fil till ett kalenderobjekt väljer du > Infoga > Bifogad fil.

 2. Bläddra till den fil du vill bifoga.

 3. Markera den fil du vill bifoga och välj Öppna. Den läggs till i e-postmeddelandet eller kalenderobjektet.

Tips: Du kan markera flera filer i samma mapp. Om du vill markera flera filer som inte visas bredvid varandra håller du ned Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar filerna en efter en. Om du vill välja filer som visas intill varandra håller du ned Skift-tangenten och markerar den första och den sista filen som du vill ta med. Släpp sedan Skift-tangenten.

Överst på sidan

Lägga till en bild

Du kan bädda in bilder i e-postmeddelanden och kalenderobjekt:

 1. Välj infoga > Bild om du vill lägga till en bild i ett e-postmeddelande. Om du vill lägga till en bild i ett kalenderobjekt, väljer du > Infoga > Bild.

 2. Bläddra till den bild du vill bifoga.

 3. Markera bilden du vill bifoga och välj Öppna. Den bäddas in i e-postmeddelandet.

 4. När du har lagt till en bild kan du ändra storlek på den genom att markera den och välja önskad storlek.

Tips: Du kan markera flera filer i samma mapp. Om du vill markera flera filer som inte visas bredvid varandra håller du ned Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar filerna en efter en. Om du vill välja filer som visas intill varandra håller du ned Skift-tangenten och markerar den första och den sista filen som du vill ta med. Släpp sedan Skift-tangenten.

Överst på sidan

Bifoga ett meddelande till ett meddelande

Så här bifogar du ett meddelande genom att dra och släppa det:

 1. Öppna ett nytt meddelande, eller svara på eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 2. Meddelandet öppnas i ett nytt fönster om du väljer .

 3. Ordna fönstren så att du ser meddelandelistan och det nya meddelandet.

 4. Välj meddelandet som du vill bifoga i meddelandelistan. Dra det till det nya meddelandet och släpp.

Så här bifogar du ett meddelande genom att kopiera och klistra in det:

 1. Välj meddelandet som du vill bifoga i listan och tryck på Ctrl+C. Meddelandet kopieras.

 2. Öppna ett nytt meddelande, eller besvara eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 3. Tryck på Ctrl+v när det nya meddelandet är öppet i läsfönstret. Meddelandet du kopierade bifogas.

Överst på sidan

Ta bort en bifogad fil

Om du har bifogat en fil och sedan vill ta bort den väljer du ta bort bredvid den bifogade filen. Den tas bort.

Om du vill ta bort en inbäddad bild markerar du bilden och trycker på Delete-tangenten.

Överst på sidan

Visa en bifogad fil

För musen över den bifogade filen medan du tittar på meddelandet i läsfönstret eller i ett separat fönster.

 • Tryck eller klicka på ikonen för bifogad fil om du vill öppna den. Du kan bli uppmanad att högerklicka och välja Spara mål som och spara en kopia på din enhet. Om du vill spara den bifogade filen till din enhet noterar du var du sparar den och öppnar den därifrån.

 • Under varje bifogad fil finns en länk för att hämta eller förhandsgranska den bifogade filen, beroende på filtyp. Om du trycker på eller klickar på länken kan du bli uppmanad att högerklicka och välja Spara som och spara en kopia på din enhet. Notera var du sparar den bifogade filen och öppna den därifrån.

Om du använder en enhet med pekskärm väljer om du vill öppna, förhandsgranska eller spara filen när du klickar på ikonen. Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av enhet du använder och vilken typ av fil du vill öppna.

Överst på sidan

Redigera en bifogad fil

Om du vill redigera en bifogad fil måste du först spara den på datorn.

 1. Högerklicka på den bifogade filen. Om du använder en pekskärm håller du kvar på den bifogade filen och väljer Spara mål som på menyn. Notera var du sparar filen.

 2. Hitta och öppna den sparade filkopian på datorn. Gör önskade ändringar.

 3. Spara ändringarna och stäng dokumentet.

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

 • Du kan skapa filer att bifoga i olika program. Det kan vara ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad, en wav-fil eller en bitmappsfil.

 • Vissa bifogade filer kan tas bort eller spärras av antivirusprogram som används av din organisation eller av mottagarens organisation. Om du har några frågor om stöd för bifogade filer kontaktar du teknisk support.

 • Om du svarar på ett meddelande som har en bifogad fil inkluderas inte den bifogade filen i svaret.

 • Öppna bara bifogade filer om du litar på innehållet i e-postmeddelandet och personen som skickade till dig. Bifogade filer är ett vanligt sätt att sprida virus på. Vi rekommenderar att du använder alternativet Förhandsgranska om det är tillgängligt.

 • Du kan förkorta långa filnamn på bifogade filer i Outlook Web App. Det påverkar inte filinnehållet.

 • Standardstorleksgränsen i Office Webb App för hela meddelandet, inklusive alla bifogade filer, är 25 MB eller 35 MB, beroende på vilken tjänst som är värd för postlådan. Storleksgränsen för bifogade filer och meddelanden för din postlåda ställs in av din organisation och kan skilja sig från standardinställningarna.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×