Arbeta med associationer i UML-statiska strukturdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-statisk strukturdiagram är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

Lägga till dekorationer för associationsslut

 1. Dubbelklicka på en Binär Association eller AssociationsklassN-ställig Association form i ett statiskt strukturdiagram.

 2. Välj slutdatum som du vill lägga till dekorationer under Association slutar, och klicka sedan på Egenskaper.

  Tips: Du kan direkt redigera vanliga egenskapsinställningar i listan Association slutar genom att klicka på ett fält och sedan skriva eller markera ett värde.

 3. Klicka på Dem och Skriv eller Välj Avsluta namn, multiplicitet, navigerbarhet, aggregering och andra alternativ som du vill använda.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för ytterkanterna association som du vill redigera.

 5. Skriv eller välj önskade alternativ för egenskaper i kategorin Association och andra kategorier och klicka sedan på OK.

Lägga till kvalificerare i en association

 1. Dubbelklicka på Binär Association, Associationsklass, N-ställig Association eller N-ställig associationsklass-form som du vill lägga till en kvalificerare för.

 2. Välj association slutdatum som du vill lägga till en kvalificerare för under Association slutar, och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Kvalificerarattribut, klicka på Nytt och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Skriv eller Välj värden för egenskaperna kvalificerare som du vill använda.

 5. Fortsätt att klicka på OK tills dialogrutan Egenskaper för UML- stängs.

En liten rektangel läggs till associationsslutet med kvalificeraren.

Visa en sammansättningsrelation mellan klasser

 1. Dra formen komposition från UML-statisk struktur till ritningssidan nära kurser som du vill relatera.

 2. Limma ändpunkten nära romben till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på kursen som det andra elementet är en del av. Limma ändpunkten utan romb mot en kopplingspunkt på den kurs som är en del.

 3. Dubbelklicka på formen komposition vill lägga till ett namn och andra dekorationer association avslutas.

 4. Klicka på OK.

Tips!

Du kan också ange komposition genom att lägga till dekorationer med en Binär Association eller AssociationsklassN-ställig Association form. Dubbelklicka på formen. Välj slutdatum som du vill lägga till en komposition romb och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Dem och välj sammansatt under aggregering. Klicka på OK och klicka sedan på OK.

Visa en association mellan tre eller fler kurser

 1. Dra formen N-ställig Association från UML-statisk struktur till ritningssidan nära kurser som du vill relatera.

 2. Dubbelklicka på N-ställig Association-form för att öppna dialogrutan UML-egenskaper. Under Antal slut, ange antal association avslutas, Skriv eller välj andra egenskapsvärden och klicka sedan på OK.

 3. Limma ändpunkterna på associationen slutar till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på klasser som du vill koppla ihop.

Visa en association mellan två klasser

 1. Dra formen Binär Association eller Associationsklass från UML-statisk struktur till ritningssidan nära kurser som du vill relatera.

 2. Limma ändpunkterna på associationsformen till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på klass-former.

 3. Dubbelklicka på formen Association för att öppna dialogrutan dess UML-egenskaper och Skriv eller välj egenskapsvärden som du vill använda.

 4. Klicka på OK.

Visa en association som har egenskaper för klass

 1. Dra en Associationsklass eller N-ställig associationsklass-form till ritningssidan i ett statiskt strukturdiagram.

 2. Limma ändpunkterna på association avslutas till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på två eller fler klass-former.

 3. Dubbelklicka på formen Associationsklass och Skriv ett namn för associationsklassen i dialogrutan Egenskaper för UML-associationsklass.

 4. Klicka på Association slutar, och markera slutet som du vill lägga till dekorationer och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Klicka på Dem och Skriv eller Välj Avsluta namn, multiplicitet, navigerbarhet, aggregering och andra alternativ som du vill använda.

 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till dekorationer till alla ändpunkter och klicka sedan på OK.

Ange antalet slut på en n-ställig association eller associationsklass

 1. Dubbelklicka på N-ställig Association eller N-ställig associationsklass formen med avslutas som du vill lägga till i ett statiskt strukturdiagram.

 2. Klicka på Associationsklass och under Antal slut, Välj önskat antal avslutas och klicka sedan på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×