Arbeta med åhörarkopiebakgrunder

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill göra mer precisa förändringar av bildlayout och formatering än vad som är möjligt i vyn Utskrift, kan du öppna åhörarkopiebakgrunden genom att klicka på VISA > Åhörarkopiebakgrund. Den här videon visar vilka typer av ändringar du kan göra.

Skapa eller ändra åhörarkopior till en presentation

Använd fliken Åhörarkopiebakgrund i Microsoft PowerPoint 2013 för att redigera åhörarkopiornas utseende och layout. Ändringar som har gjorts i åhörarkopiorna visas på alla sidor i de utskrivna åhörarkopiorna.

  1. I gruppen Bakgrundsvyer, på fliken VISA, klickar och sedan på Åhörarkopiebakgrund. Fliken ÅHÖRARKOPIEBAKGRUND öppnas.

  2. Klicka på en platshållare för text (Sidhuvud, Sidfot, Datum eller Sidnummer) för att ändra den. Du kan:

  3. Redigera eller lägga till innehåll i textplatshållarna   : Förutom textändringar kan du använda kommandon på fliken INFOGA för att lägga till grafik eller andra innehållstyper.

  4. Formatera textens form och utseende   : Markera texten och använder kommandona på fliken FORMAT under RITVERKTYG.

  5. Ändra textens platshållare   : Dra en textplatshållare för att flytta den och använd textrutans storlekshandtag för att ändra storleken.

  6. Aktivera och inaktivera platshållare:   : På fliken ÅHÖRARKOPIEBAKGRUND, i gruppen Platshållare, avmarkerar du rutan för den platshållare du vill inaktivera.

  7. Lägga till eller ändra bakgrunden   : På fliken ÅHÖRARKOPIEBAKGRUND, i gruppen Bakgrund klickar du på Bakgrundsformat och väljer bakgrund, eller klickar Formatera bakgrund för att skapa en bakgrund.

  8. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken ÅHÖRARKOPIEBAKGRUND.

Förhandsgranska åhörarkopior

Gör så här om du vill förhandsgranska en utskriven åhörarkopia:

  1. Klicka på fliken ARKIV och därefter på Skriv ut.

  2. Under Inställningar > Helsidesbilder > Åhörarkopior väljer du den layout du vill använda och kikar i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på fliken ARKIV för att återvända till föregående vy.

Vill du veta mer?

Skapa eller ändra åhörarkopior till en presentation

När du vill skriva ut åhörarkopior i PowerPoint kan du välja de flesta inställningarna för åhörarkopior i utskriftsvyn.

Men för ett fåtal inställningar måste du ändra åhörarkopiebakgrunden,

en sida som innehåller layout och egenskaper för åhörarkopior.

Jag ska visa vad jag menar.

Anta att jag ska skriva ut åhörarkopior för min presentation. Jag börjar med att klicka på Arkiv och Skriv ut, så öppnas utskriftsvyn.

Där väljer jag en typ av åhörarkopia genom att klicka på knappen Sidlayout.

Jag väljer en åhörarkopia, till exempel 4 bilder per sida i vågrät riktning.

Sedan rullar jag nedåt och väljer en sidorientering för åhörarkopian:

Stående eller Liggande. Jag väljer Liggande.

Mina val sparas i PowerPoint och väljs automatiskt nästa gång jag öppnar utskriftsvyn.

I den här vyn kan jag också lägga till sidhuvuds- eller sidfotstext på åhörarkopian.

Jag klickar på Redigera sidhuvud och sidfot längst ned i vyn.

I dialogrutan kontrollerar jag att fliken Anteckningar och åhörarkopior visas.

Jag lägger till ett sidhuvud genom att markera rutan Sidhuvud, skriva texten och klicka på Använd för alla.

Sidhuvudstexten visas nu i förhandsgranskningen.

Vad gör jag då om jag inte vill att datumet ska visas i sidhuvud eller sidfot,

eller om jag vill ändra plats på sidhuvudstexten och sidnumret, eller göra dem större?

Om jag vill ändra layout och formatering på det här sättet måste jag öppna åhörarkopiebakgrunden.

Först går jag tillbaka till vyn Normal.

Du öppnar åhörarkopiebakgrunden genom att klicka på Visa och Åhörarkopiebakgrund.

På fliken Åhörarkopiebakgrund kan du se den här gruppen av alternativ – de representerar alla platshållare för sidhuvud och sidfot,

och du kan använda dem för att visa eller dölja platshållarna på åhörarkopiebakgrunden.

Om du vill dölja någon av dem, till exempel platshållaren för datum, avmarkerar du den.

Då försvinner den från bakgrunden.

Jag behöver ingen textsidfot heller, så jag avmarkerar den platshållaren med.

Om jag senare bestämmer att jag vill ha med ett datum eller en textsidfot måste jag markera platshållarrutorna på bakgrunden igen.

Jag kan även formatera platshållarna. Jag vill till exempel att sidhuvudet ska vara centrerat.

Jag markerar platshållaren för sidhuvud på bakgrunden.

Sedan klickar jag på fliken Format under Ritverktyg och på Justera och Centrera.

Då centreras platshållaren.

Om jag vill öka teckenstorleken i sidhuvudet låter jag platshållaren vara markerad,

klickar på Start och ökar teckenstorleken till 14.

Sedan centrerar jag sidhuvudstexten.

Genom att trycka på nedåtpilen kan jag flytta platshållaren nedåt en aning.

Nu ändrar jag platshållaren för sidnummer på liknande sätt.

Jag centrerar den med Justera och klickar på Start för att öka teckenstorleken och centrera sidnumret.

Jag stänger åhörarkopiebakgrunden genom att klicka på fliken Åhörarkopiebakgrund och på Stäng bakgrundsvy.

Nu öppnar jag utskriftsvyn igen så att jag kan förhandsvisa och skriva ut åhörarkopian.

I förhandsgranskningen ser informationen i sidhuvud och sidfot nu ut som jag ville,

enligt ändringarna jag gjorde på åhörarkopiebakgrunden.

Inställningarna används för alla kommande åhörarkopior för presentationen.

Nu kan jag skriva ut!

Mer information finns i kurssammanfattningen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×