Arbeta i deltagarläge som innehållsförfattare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som innehållsförfattare är det din uppgift att lägga till innehåll på sidorna på gruppens webbplats. Eftersom du tillhör en deltagargrupp med redigeringsbegränsningar, ser du när du öppnar webbplatsen i Microsoft Office SharePoint Designer 2007 att vissa kommandon är tillgängliga medan andra inte. Som innehållsförfattare kanske du också bara har tillgång till vissa mappar på webbplatsen där du kan ändra eller spara filer.

I den här artikeln beskrivs hur du lägger till innehåll på sidor på en webbplats medan du arbetar som innehållsförfattare i deltagarläge.

Om du vill veta mer om inställningar för deltagare, finns i artikeln Introduktion till Deltagarinställningar.

Viktigt!: Om du vill använda deltagarinställningar måste webbplatsen finnas på en server som kör antingen Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Artikelinnehåll

Hur vet jag om jag befinner mig i deltagarläge?

Vilka funktioner som kanske inte är tillgänglig i deltagarläge?

Lägga till innehåll på sidor i deltagarläge

Hur vet jag att jag arbetar i deltagarläge?

När du startar Office SharePoint Designer 2007 i deltagarläge finns flera visuella tecken på att något är annorlunda. Bland annat visar åtgärdsfönstret Deltagare din deltagarstatus. Den anger vilken deltagargrupp du hör till, samt en länk till dina deltagarinställningar och andra användbara länkar.

Obs!: Innan du börjar arbeta i Office SharePoint Designer 2007 i deltagarläge, rekommenderar vi att du visar dina inställningar för deltagare att ta reda på vilka funktioner som är tillgängliga eller begränsad för gruppen deltagare. Finns i artikeln Visa dina Deltagarinställningar för mer information.

När du startar Office SharePoint Designer 2007 visas ett deltagarlägesmeddelande i statusfältet i nedre högra hörnet av fönstret. Meddelandet visar namnet på din deltagargrupp. Dubbelklicka i den här delen i statusfältet så öppnas åtgärdsfönstret Deltagare, om det inte redan är öppet.

Meddelande om deltagarläge i statusfältet

En annan indikator är att namnlisten anger att du är i deltagarläge.

Meddelande om deltagarläge i namnlisten

I bilden nedan visas åtgärdsfönstret Deltagare så som det visas för en användare som tillhör en deltagargrupp med begränsad åtkomst.

Obs!: Klicka på DeltagareÅtgärdsfönster-menyn om åtgärdsfönstret Deltagare inte visas.

Åtgärdsfönstret Deltagare så som det visas för deltagargruppen Innehållsförfattare

1. Här visas namnet på den deltagargrupp du hör till.

2. Klicka på den här länken för att visa inställningarna för den deltagargrupp du hör till

3. Klicka på den här länken för att öppna ett e-postmeddelande adresserat till webbplatsadministratören.

4. Här hittar du en lista över de filer som du öppnade i föregående session i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klicka på den här länken om du vill öppna dialogrutan Ny och skapa nya filer.

6. Klicka på den här länken om du vill öppna dialogrutan Öppna och bläddra till och öppna filer.

Överst på sidan

Funktioner som kanske inte är tillgängliga i deltagarläge

Vilka funktioner som du kan använda beror på redigeringsbegränsningarna som webbplatsadministratören har tilldelat till din deltagargrupp. Om till exempel webbplatsadministratören tillåter din grupp att bara lägga till text på sidor, kan du bara lägga till och redigera text. Om webbplatsadministratören inte har gett din deltagargrupp tillgång till vissa funktioner, kan ni inte använda dessa i Office SharePoint Designer 2007. Nedan beskrivs några situationer:

 • Du tillhör en deltagargrupp som inte tillåts att infoga hyperlänkar. När du visar Infoga-menyn är kommandot Hyperlänk inte tillgängligt.

 • Du tillhör en deltagargrupp som inte tillåts att infoga webbdelar. När du öppnar åtgärdsfönstret Webbdelar och försöker att dra en webbdel till en sida, visas ett meddelande i statusfältet om att dina deltagarinställningar hindrar dig från att infoga webbdelar.

  Meddelande i statusfältet när deltagarinställningarna inte tillåter att webbdelar infogas

 • Om du försöker att ta bort en fil genom att trycka på DEL visas ett meddelande i statusfältet om att deltagarinställningarna hindrar dig från att ta bort filen.

  Meddelande i statusfältet när deltagarinställningarna inte tillåter att en fil tas bort

 • Kommandon för att byta namn på och ta bort filer kanske heller inte kan användas om deltagargruppen inte tillåts att utföra sådana åtgärder.

  Alternativ för att byta namn och ta bort är inte tillgängliga för en begränsad användare i deltagarläge

Om en funktion är tillgänglig eller inte varierar också med var du befinner dig på sidan, så att vissa funktioner kan verka vara tillgängliga eller inte tillgängliga när du flyttar i dokumentet. Den allmänna regeln är att om en funktion inte är tillåten så är den inte tillgänglig. Kortkommandona för funktionerna som inte är tillgängliga fungerar heller inte.

Funktionerna aktiveras när sidan ändras så att de tillåts. Om ett innehållsområde tillåter en bild så är kommandot Bild tillgängligt på Infoga-menyn. När du har infogat en bild blir dock kommandot Bild inte längre tillgängligt på Infoga-menyn. Om du tar bort bilden blir kommandot tillgängligt på nytt.

Förutom ej tillgängliga funktioner finns också delar av sidan som kanske inte är tillgänglig för dig. Det här är SANT om du skapar en ny sida från en huvudsida. I ett område utanför innehållsområde markören ändras till Bild av hur markören ser ut i ett område som inte kan redigeras , vilket innebär att göra du inte ändringar i den. En visas samma om du försöker att dra eller klistra in innehåll i en region inte kan redigeras. Du har inte behörighet att klistra in innehåll till en redigerbar region och när du klistrar in innehåll i ett innehållsområde endast attribut som är tillåtna i regionen klistras in. Till exempel när du klistrar in text till ett innehållsområde definieras som endast text tas all formatering bort från den inklistrade texten.

Obs!: Innan du börjar arbeta i Office SharePoint Designer 2007 i deltagarläge, rekommenderar vi att du visar dina inställningar för deltagare att ta reda på vilka funktioner som är tillgängliga eller begränsad för gruppen deltagare. Mer information finns i artikeln Visa dina inställningar för deltagare.

Överst på sidan

Lägga till innehåll på sidor i deltagarläge

För en innehållsförfattare har webbplatsadministratören förmodligen designat en viss mapp där du kan redigera sidor och en viss mapp där du kan spara sidor. Om så är fallet innehåller mapplistan bara de mappar som du har tillgång till när du öppnar webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007.

Om din deltagargrupp har tillgång till en undermapp, till exempel Dina dokument i mappen Delade dokument, innehåller mapplistan alla mappar i sökvägen till den undermappen, men du har bara tillgång till innehållet i undermappen.

Webbplatsadministratören kanske också gör en huvudsida och en formatmallslista tillgänglig för dig. Om en huvudsida visas i mapplistan kan du skapa nya sidor utifrån den. Om en formatmallslista (CSS-fil) visas i mapplistan kan du lägga till text på sidan, markera den och sedan använda formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format.

Vad en innehållsförfattare kan se i deltagarläge

1. Mapplistan innehåller bara de mappar som din deltagargrupp har tillgång till.

2. Huvudsidan med namnet latest_updates.master är en av två huvudsidor som din deltagargrupp kan skapa nya sidor från.

3. Till vänster visar mapplistan den formatmallslista som du kan använda formatmallar från. Till höger visas dessa formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format.

4. I mappen Bilder finns en undermapp för innehållsförfattare, från vilken du kan infoga bilder till sidan.

5. Mappen där du kan spara sidor har namnet Nya gruppsidor.

6. Innehållsområdena anger var du kan lägga till innehåll. De lila områdesetiketterna visar en områdestyp om en sådan är tilldelad till innehållsområdet.

I anvisningarna nedan beskrivs hur du går igenom ett vanligt scenario där en innehållsförfattare arbetar i deltagarläge. Du ansvarar för att uppdatera gruppwebbplatsen varje vecka med en nyhetsbrevssida. Webbplatsadministratören har gjort en huvudsida tillgänglig för dig från vilken du kan skapa nya sidor och en formatmallslista från vilken du kan använda formatmallar. På de innehållssidor som skapas från huvudsidan finns det innehållsområden med tilldelade områdestyper. I ett innehållsområde kan du till exempel bara ange text, men i ett annan kan du också infoga bilder. Dessa bilder kan emellertid bara infogas från mappen Bilder på den aktuella webbplatsen, inga andra bilder. När du sparar sidan måste du göra det i den mapp som webbplatsadministratören har bestämt.

 1. Öppna webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Högerklicka på huvudsidan med namnet latest_updates.master i mapplistan och klicka sedan på Ny från huvudsida på snabbmenyn.

  En ny innehållssida öppnas i designvyn.

 3. Klicka på en innehållsplatshållare, klicka på pilen som visas och sedan på Skapa eget innehåll.

 4. Leta på områdesetiketten efter namnet på en områdestyp som kan ha tilldelats.

  Det kanske står (Endast text) på etiketten. I så fall skriver du text i innehållsområdet.

 5. Om åtgärdsfönstret Använd format inte visas går du till Åtgärdsfönster-menyn och klickar på Använd format.

 6. Klicka på Alternativ och sedan på Visa alla formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format.

  Om webbplatsadministratören har gjort en formatmallslista tillgänglig för dig visas dess formatmallar i åtgärdsfönstret Använd format.

 7. Använd formatmallen på texten i ett innehållsområde på sidan genom att markera texten och sedan klicka på önskad formatmall i åtgärdsfönstret Använd format.

 8. Om du vill infoga en bild på sidan klickar du i ett innehållsområde, klickar på pilen som visas och sedan på Skapa eget innehåll.

  Kontrollera om områdesetiketten innehåller namnet på en områdestyp, till exempel (Endast bilder), som anger om bilder tillåts i innehållsområdet.

 9. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 10. Bläddra i dialogrutan Bild till undermappen för innehållsförfattare, klicka på en bild och sedan på Infoga.

  I bilden ovan ser du i mapplistan att du tillåts att infoga bilder från den här mappen. Det är möjligt att inställningarna för din deltagargrupp eller områdestypen för ett visst innehållsområde kan hindra dig från att infoga flera bilder, bilder från andra platser eller bilder som är större än den bildstorlek som webbplatsadministratören anger.

 11. Spara sidan på den plats som tillåts för din deltagargrupp.

  I föregående bild visas i det här fallet kan du spara mappar i dokumentbiblioteket kallas nya team sidor. Du kan kontrollera den plats där du kan spara sidor i kategorin mappar på dina inställningar för deltagare. Finns i artikeln Visa dina Deltagarinställningar för mer information.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×