Använda utsnitt för att filtrera pivottabelldata

I tidigare versioner av Microsoft Excel kan du använda rapportfilter för att filtrera data i en Pivottabellrapport, men det är inte lätt att se det aktuella filtreringsläget när du filtrerar på flera objekt. I Microsoft Excel 2010 kan du använda utsnitt när du filtrerar data. Utsnitt tillhandahåller knappar som du kan klicka på för att filtrera pivottabelldata. Förutom att göra filtreringen snabbare, visar utsnitt även det aktuella filtreringsläget, vilket gör det lätt att förstå exakt vad som visas i en filtrerad pivottabellrapport.

Pivottabellutsnitt

När du markerar ett objekt, tas det objektet med i filtret och data för objektet visas i rapporten. Om du till exempel markerar Karlsson i fältet Säljare, visas endast data som innehåller Karlsson i det fältet.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Vad är utsnitt?

Använda utsnitt

Skapa ett utsnitt i en befintlig pivottabell

Skapa ett fristående utsnitt

Formatera ett utsnitt

Dela ett utsnitt genom att ansluta till en annan pivottabell

Koppla från eller ta bort ett utsnitt

Vad är utsnitt?

Utsnitt är lättanvända filtreringskomponenter som innehåller en uppsättning knappar som du kan använda för att snabbt filtrera data i en pivottabellrapport, utan att behöva öppna nedrullningsbara listor för att hitta de objekt som du vill filtrera på.

När du använder ett vanligt pivottabellrapportfilter för att filtrera på flera objekt, visar filtret endast att flera objekt har filtrerats på och du måste öppna en nedrullningsbar lista för att hitta information om filtreringen. Ett utsnitt anger däremot tydligt det filter som har använts och tillhandahåller information så att du enkelt kan förstå de data som visas i den filtrerade pivottabellrapporten.

Utsnitt är vanligen associerade med den pivottabell som de har skapats i, men du kan också skapa fristående utsnitt som refereras till från OLAP-kubfunktioner (Online Analytical Processing) eller som kan associeras med valfri pivottabell vid ett senare tillfälle.

I ett utsnitt visas normalt följande element:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik anger till vilken kategori objekt i utsnittet hör.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad anger att objektet inte har tagits med i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad anger att objektet har tagits med i filtret.

4. En Radera filter-knapp tar bort filtret genom att markera alla objekt i utsnittet.

5. En rullningslist möjliggör rullning när det finns fler objekt än vad som går att visa samtidigt i utsnittet.

6. Med hjälp av kontroller för att flytta och ändra storlek på kantlinjen kan du ändra utsnittets storlek och placering.

Överst på sidan

Använda utsnitt

Det finns flera sätt att skapa utsnitt för att filtrera pivottabelldata. I en befintlig pivottabell kan du:

 • Skapa ett utsnitt som är associerat med pivottabellen.

 • Skapa en kopia av ett utsnitt som är associerat med pivottabellen.

 • Använda ett befintligt utsnitt som är associerat med en annan pivottabell.

Förutom att eller i stället för att skapa utsnitt i en befintlig pivottabell, kan du också skapa ett fristående utsnitt som kan refereras till av OLAP-kubfunktioner (Online Analytical Processing) eller som du kan associera med valfri pivottabell vid ett senare tillfälle.

Eftersom varje utsnitt som du skapar är utformat för att filtrera på ett visst pivottabellfält, kommer du antagligen att skapa fler än ett utsnitt för filtrera en pivottabellrapport.

När du har skapat ett utsnitt visas det i kalkylbladet ihop med pivottabellen, med skiktad visning om du använder fler än ett utsnitt. Du kan flytta ett utsnitt till en annan plats i kalkylbladet och ändra storleken efter behov.

Skiktade utsnitt

Om du vill filtrera pivottabelldata klickar du helt enkelt på en eller flera av knapparna i utsnittet.

Utsnitt med ett valt filter

Formatera utsnitt för ett enhetligt utseende

När du skapar ett utsnitt i en befintlig pivottabellrapport, påverkas utsnittets format av pivottabellens format så att de ska få ett liknande utseende. De formateringsändringar som du gör i pivottabellens efter att du har skapat utsnittet kommer däremot inte att återges i utsnittets format. Om du skapar ett fristående utsnitt finns det dessutom risk för att utsnittets format inte matchar formatet för den pivottabell som du associerar med utsnittet.

Om du vill skapa rapporter med professionellt utseende eller bara matcha formatet för ett utsnitt med formatet för den associerade pivottabellrapporten, kan du använda utsnittsformat och få ett enhetligt utseende. Genom att använda ett av de fördefinierade format som finns tillgängliga för utsnitt, kan du hitta en nära matchning av det färgtema som används i en pivottabell. Om du vill ha ett anpassat utseende kan du till och med skapa egna utsnittsformat, precis som du skapar anpassade pivottabellformat.

Dela utsnitt mellan pivottabeller

När du har många olika pivottabeller i en rapport, till exempel en BI-rapport (Business Intelligence) som du arbetar med, är det troligt att du vill använda samma filter på en del av eller alla de pivottabellerna. Du kan dela ett utsnitt som du har skapat i en pivottabell med andra pivottabeller. Du slipper alltså skapa dubbletter av filtret för varje pivottabell.

När du delar ett utsnitt skapar du en anslutning till en annan pivottabell som innehåller det utsnitt som du vill använda. Alla ändringar som du gör i ett delat utsnitt återges omedelbart i alla pivottabeller som har anslutits till det utsnittet. Om du till exempel använder utsnittet Land i Pivottabell1 för att filtrera data för ett visst land, visas data för samma land i Pivottabell2 som också använder det utsnittet.

Utsnitt som har anslutits till och används i fler än en pivottabell kallas för delade utsnitt. Utsnitt som endast används i en pivottabell kallas för lokala utsnitt. En pivottabell kan innehålla både lokala och delade utsnitt.

Överst på sidan

Skapa ett utsnitt i en befintlig pivottabell

 1. Klicka var som helst i den pivottabellrapport som du vill skapa ett utsnitt för.

  När du gör det visas Verktyg för pivottabell och fliken Alternativ plus fliken Design läggs till.

 2. Klicka på Infoga utsnitt i gruppen Sortera och filtrera på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har markerat.

 5. Klicka på de objekt som du vill filtrera på i varje utsnitt.

  Om du vill markera flera objekt håller du CTRL nedtryckt och klickar sedan på de objekt som du vill filtrera på.

Överst på sidan

Skapa ett fristående utsnitt

 1. Klicka på Utsnitt i gruppen Filter på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande i rutan Visa i dialogrutan Befintliga anslutningar:

  • Om du vill visa alla anslutningar klickar du på Alla anslutningar. Detta är markerat som standard.

  • Om du endast vill visa listan över de senast använda anslutningarna klickar du på Anslutningar i den här arbetsboken.

   Den här listan skapas med hjälp av anslutningar som du redan har definierat, som du har skapat med hjälp av dialogrutan Välj datakälla i guiden Dataanslutning eller som du tidigare valt som en anslutning i den här dialogrutan.

  • Om du endast vill visa de anslutningar som är tillgängliga på datorn klickar du på Anslutningsfiler på den här datorn.

   Den här listan skapas med hjälp av mappen Mina datakällor som normalt finns i mappen Mina dokument.

  • Om du endast vill visa anslutningar som finns tillgängliga från en anslutningsfil som finns i nätverket klickar du på Anslutningsfiler i nätverket.

   Den här listan skapas med hjälp av ett dataanslutningsbibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft SharePoint Server 2010-webbplats. Ett dataanslutningsbibliotek är ett dokumentbibliotek på en SharePoint Foundation-webbplats som innehåller en samling ODC-filer (Office Data Connection). Normalt konfigureras ett dataanslutningsbibliotek av en webbplatsadministratör, som också kan konfigurera den SharePoint-webbplats där ODC-filer från dataanslutningsbiblioteket ska visas i dialogrutan Externa anslutningar.

 3. Tips!    Om den anslutning som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter fler och klicka sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning där du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

 4. Obs!    Om du markerar en anslutning från kategorierna Anslutningsfiler på nätverket eller Anslutningsfiler på den här datorn, kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används som den nya anslutningsinformationen.

 5. Markera kryssrutan för de fält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Välj fält.

 6. Klicka på OK.

  Ett utsnitt skapas för alla fält som du har markerat.

Överst på sidan

Formatera ett utsnitt

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

  När du gör det visas Utsnittsverktyg och fliken Alternativ läggs till.

 2. Klicka på det format som du vill använda i gruppen Utsnittsformat på fliken Alternativ.

  Om du vill visa alla tillgängliga format klickar du på knappen Fler Bild av knapp.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Dela ett utsnitt genom att ansluta till en annan pivottabell

Du kan dela ett utsnitt med en annan pivottabell genom att ansluta det till den pivottabellen. Du kan också infoga ett utsnitt från en annan pivottabell genom att ansluta till den pivottabellen.

Göra ett utsnitt tillgängligt för användning i en annan pivottabell

 1. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  När du gör det visas Utsnittsverktyg och fliken Alternativ läggs till.

 2. Klicka på Pivottabellanslutningar i gruppen Utsnitt på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Markera kryssrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt i dialogrutan Pivottabellanslutningar.

Använda ett utsnitt från en annan pivottabell

 1. Skapa en anslutning till den pivottabell som innehåller det utsnitt som du vill dela genom att göra följande:

  1. Klicka på Befintliga anslutningar i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Kontrollera att Alla anslutningar har markerats i rutan Visa i dialogrutan Befintliga anslutningar.

   Tips!    Om den anslutning som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter fler och klicka sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning där du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

  3. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

  4. Klicka på Pivottabellrapport under Välj hur du vill visa data i arbetsboken i dialogrutan Importera data.

 2. Klicka var som helst i den pivottabellrapport där du vill infoga ett utsnitt från en annan pivottabell.

  När du gör det visas Verktyg för pivottabell och fliken Alternativ plus fliken Design läggs till.

 3. Klicka på Infoga utsnitt i gruppen Sortera och filtrera på fliken Alternativ och klicka sedan på Utsnittsanslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Markera kryssrutan för de utsnitt som du vill använda i dialogrutan Utsnittsanslutningar.

 5. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla kryssrutor som du har markerat.

 6. Klicka på de objekt som du vill filtrera på i varje utsnitt.

  Om du vill markera flera objekt håller du CTRL nedtryckt och klickar sedan på de objekt som du vill filtrera på.

  Obs!    Alla pivottabeller som utsnittet delas av visar omedelbart samma filtreringsläge.

Överst på sidan

Koppla från eller ta bort ett utsnitt

Om du inte längre behöver ett utsnitt kan du koppla från det från pivottabellrapporten eller så kan du ta bort det.

Koppla från ett utsnitt

 1. Klicka var som helst i den pivottabellrapport som du vill koppla från ett utsnitt från.

  När du gör det visas Verktyg för pivottabell och fliken Alternativ plus fliken Design läggs till.

 2. Klicka på Infoga utsnitt i gruppen Sortera och filtrera på fliken Alternativ och klicka sedan på Utsnittsanslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Avmarkera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt från i dialogrutan Utsnittsanslutningar.

Ta bort ett utsnitt

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på DEL.

 • Högerklicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <utsnittsnamn>.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk