Använda olika språk på datorn hemma

Luis går på universitet i Tyskland, men han vill hålla kontakten med sin familj hemma i Spanien genom att skicka brev och e-post till dem på spanska. Beroende på hur han vill anpassa sin dator och vilka program han har inspelade kan han ändra inställningarna för tangentbordets språk, ändra inställningarna för datorbildskärmen eller kontrollera stavning eller grammatik på ett annat språk.

Obs!    Om datorn har anpassats men du ibland behöver infoga specialtecken, t.ex. bockmarkeringar eller tyska omljudstecken (ü) så kan du använda ASCII-teckenkoder för tecken som inte finns med på tangentbordet eller välja specialtecken från teckenuppsättningen.

Kontrollera vilka språk som finns installerade på datorn

Om du vill ha information om proceduren se

Steg 1    

Innan du anpassar datorn ska du kontrollera vilka språk som finns installerade. Visa Behöver jag ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket?

Om du har olika språk installerade på datorn kan du göra följande:

Steg 2    

Om du vill använda språkverktygen kan du behöva installera ett språkpaket. Se Köp språkpaket för Office 2010 eller Köp språkpaket för Office 2013.

Skriva på ett annat språk

Om du vill ha information om proceduren se

Ändra tangentbordsspråk    

Om du vill ändra tangentbordsspråk kan du göra det i två steg:

  1. Aktivera tangentbordslayouter för olika språk i Windows 7, Windows Vista (endast för Office 2010) och Windows XP (endast för Office 2010).

  2. Växla mellan olika språk med hjälp av Språkfältet.

Skriva specialtecken    

Om du vill skriva ett fåtal specifika tecken, t.ex. tilde (ñ), eller ett fåtal symboler, t.ex. bockmarkeringar, och du inte vill använda språkverktyg eller ändra språkinställning för tangentbordet kan du göra följande:

Valfria åtgärder

Om du vill ha information om proceduren se

Kontrollera stavning eller grammatik    

Om du vill kontrollera stavning eller grammatik på ett annat språk kan du följa de här anvisningarna:

  1. Kontrollera vilka språk som finns installerade på datorn. Se Steg 1.

  2. Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Ange språk för ett avsnitt i en text eller ett helt dokument    

Om du vill ha ett textavsnitt på ett annat språk än det som används i resten av filen kan du ange språk för språkkontroll för det textavsnittet så att det inte markeras som felstavat av stavningskontrollen. Se Växla mellan olika språk genom att ange redigeringsspråket. Om du vill att hela dokumentet ska vara på ett annat språk än det du använder normalt så kan du ange språket i början av dokumentet.

Du bör ange språket du använder oftast som standardspråk i Microsoft Office, och sedan ändra språk för språkkontroll när du använder de andra språken. Se Valfria åtgärder: Ändra språk för gränssnitt eller hjälp.

Ändra språk för gränssnitt eller hjälp    

Du kan ändra visningsspråket för datorn genom att utföra två steg:

  1. Kontrollera vilka språk som finns installerade på datorn. Se Steg 1.

  2. Ange språkinställningar för redigering, gränssnitt eller hjälp.

Översätt text    

Översätta text på ett annat språk.

Var finns översättningsalternativen?

Överst på sidan

Läs mer

Språkpaket och LIP-språkpaket    

Överst på sidan

Gäller för: Visio 2016 Preview, Project 2013 Standard, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Project 2010 Standard, Word 2010, Word 2013, Visio 2010, Visio 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, Project 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, OneNote 2010, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Excel 2010, Excel 2013, Access 2010, Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk