Använda och hantera domäner i Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business

En domän skapas i Office 365 när du anmäler dig för tjänsterna (domännamnet innehåller .onmicrosoft.com), men de flesta företag föredrar att använda sin egen domän, t.ex. fabrikam.com, för e-postadresser och webbplats.

Kom igång med din anpassade domän i Office 365 genom att följa de här stegen.

Tips   Om du har ett stort företag och behöver använda en mer komplex konfiguration för domäner, till exempel en pilot med delad domän eller hybriddistribution, kan du använda Office 365FastTrack för att komma igång.

Jämför hur domäner fungerar för olika versioner av Office 365

Vilka alternativ som finns för att arbeta med domäner skiljer sig mellan olika versioner av Office 365. Kontrollera att du har rätt prenumeration för din organisations behov genom att läsa domänalternativen i olika Office 365-prenumerationer.

Konfigurera din domän med Office 365

Tips!  Du kommer enkelt igång med din domän genom att följa installationsstegen på portalen:

  1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  2. Gå till sidan Hantera domäner.

  3. Välj Lägg till domän på sidan Hantera domäner.

Lägg till ditt domännamn i Office 365.

Titta på videoklippet (4:48)

Om du vill använda en offentlig SharePoint Online-webbplats tillsammans med e-post och Lync finns det ytterligare några steg.

Skapa användarkonton som använder din anpassade domän

Skapa konton (användar-ID:n) med hjälp av domänen för personer i organisationen. Titta på videoklippet (02:54)

Du kan också lägga till flera användare via en CSV-fil.

Konfigurera e-post, SharePoint och Lync genom att lägga till och uppdatera DNS-poster (MX-poster, SRV-poster och så vidare)

Skapa DNS-poster för Office 365 hos din DNS-värd och konfigurera e-post och SharePoint. Titta på videoklippet (3:29)

Planerar du att använda Lync i Office 365? Då måste du skapa DNS-poster och domäner för utgående trafik för Lync Online.

Konfigurera din offentliga webbplats med din domän på Office 365

  1. Anpassa webbplatsens utseende :

  2. Konfigurera din Office 365-webbplats med ditt eget domännamn. När webbplatsen är klar att lanseras kan du dela den med hela världen. Mer information finns i Ändra namn på adressen till din offentliga SharePoint Online-webbplats och använd en anpassad domän ochaktivera din offentliga webbplats.

  3. Testa webbplatsen med domänen. Kontrollera att webbplatsen ser ut och fungerar som den ska genom att själv testa den.

Ändra dina domäninställningar

Du kan ändra din standarddomän eller ta bort ditt domännamn från Office 365. Du kan också lägga till ytterligare en domän i ditt konto genom att upprepa stegen i avsnittet Lägga till ditt domännamn.

Åtgärda problem

Stöter du på problem efter att du konfigurerat domänen med Office 365-tjänsterna? Få reda på mer i artikeln Felsöka problem efter att du ändrat domännamnet.

Tips   Planerar du att använda Project Online? Se till att konfigurera en anpassad domän först så att du inte drabbas av åtkomstproblem.

Vill du ha mer hjälp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Gäller för: Office 365 Small Business Admin, Office 365 AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk