Använda menyfliksområdet i stället för verktygsfält och menyer

När du startar vissa program i Microsoft Office 2007-systemet, kan du bli överraskad av vad som visas. Menyerna och verktygsfälten i vissa program har ersatts med menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Menyfliksområdet i Word 2007
Menyfliksområdet som det ser ut i Microsoft Office Word 2007

Menyflikarna gör att du snabbt kan hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. Varje flik hör till en typ av aktivitet (t.ex. att skriva eller att skapa layout för en sida). För att det inte ska bli rörigt visas vissa flikar bara när de behövs. Fliken Bildverktyg visas t.ex. bara när en bild är markerad.

I den här artikeln

Program med menyflikar

Läs mer om hur du använder menyflikar

Minimera menyfliksområdet

Program med menyflikar

Menyflikar finns i följande program i Microsoft Office 2007-systemet:

 • Office Access 2007

 • Office Excel 2007

 • Office PowerPoint 2007

 • Office Word 2007

 • Office Outlook 2007 (i öppna objekt, t.ex. E-post, Kontakter och Avtalade tider)

Överst på sidan

Läs mer om hur du använder menyflikar

Klicka på någon av följande länkar till avsnitt, utbildning och demonstrationer som hjälper dig att snabbt komma igång med menyfliksområdet.

Office-version 2007

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Word 2007

Överst på sidan

Minimera menyfliksområdet

Menyflikarna gör att du snabbt kan hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. Varje flik hör till en typ av aktivitet (till exempel att skriva eller att skapa layout för en sida). För att det inte ska bli rörigt på skärmen visas vissa flikar bara när de behövs.

Du kan inte ta bort menyfliksområdet eller byta ut det mot verktygsfält eller menyer från tidigare versioner av Microsoft Office. Du kan emellertid minimera menyfliksområdet så att du får mer utrymme på skärmen.

Alltid använda menyfliksområdet i minimerat läge

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp .

 2. Klicka på Minimera menyfliksområdet i listan.

 3. Om du vill använda menyfliksområdet när det är minimerat, klickar du på önskad flik och sedan på alternativet eller kommandot som du vill använda.
  När menyfliksområdet är minimerat kan du till exempel markera text i ett Microsoft Office Word-dokument, klicka på fliken Start och sedan klicka på önskad storlek i gruppen Tecken. När du har klickat på önskad storlek blir menyfliksområdet minimerat igen.

Ha menyfliksområdet minimerat under en kort tid

 • Om du snabbt vill minimera menyfliksområdet dubbelklickar du på namnet på den aktiva fliken. Dubbelklicka på fliken igen när du vill återställa menyfliksområdet.

  Kortkommando Du kan minimera respektive återställa menyfliksområdet genom att trycka på CTRL+F1.

Återställa menyfliksområdet

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp .

 2. Klicka på Minimera menyfliksområdet i listan.

  Kortkommando Du kan minimera respektive återställa menyfliksområdet genom att trycka på CTRL+F1.

Tips: Du kan fortfarande använda tangentbordsgenvägarna när menyfliksområdet är minimerat. Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Använda tangentbordet för att arbeta med program med menyflikar.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!