Använda formatet Upphöjd eller Nedsänkt för text

I den här artikeln beskrivs hur du gör text upphöjd eller nedsänkt i PowerPoint 2013.

  1. Markera den text du vill göra upphöjd eller nedsänkt.

  2. Klicka på Dialogruteikonen knappbild i gruppen Tecken på fliken Start.

  3. Markera kryssrutan Upphöjd eller Nedsänkt under Effekter i dialogrutan Tecken på fliken Tecken.

Obs!   Om du vill höja upp den markerade texten utan att ändra teckenstorlek kan du ange en högre procentandel i rutan Förskjutning. Om du vill sänka ned den markerade texten utan att ändra teckenstorlek kan du ange en lägre procentandel i rutan Förskjutning.

I PowerPoint 2013 används upphöjd formatering automatiskt i slutet av engelska ordningstal, det vill säga siffror som visar den relativa placeringen gentemot något i en viss sekvens, till exempel 21st, 22nd, 23rd, 24th och så vidare.

Så här ändrar du den inställningen:

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  2. Klicka på Språkkontroll i dialogrutan PowerPoint-alternativ och klicka sedan på Alternativ för autokorrigering.

  3. I dialogrutan Autokorrigering klickar du på Autoformatera vid inskrivning och gör sedan något av följande:

    • Avmarkera kryssrutan Engelska ordningstal (1st) med upphöjda tecken om du vill förhindra att PowerPoint använder upphöjd formatering på ordningstal.

    • Markera kryssrutan Engelska ordningstal (1st) med upphöjda tecken om du vill att PowerPoint ska använda upphöjd formatering på ordningstal.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk