Använda ett Windows Live Hotmail-konto i Outlook

Alla Windows Live Hotmail-konton kan användas tillsammans med Microsoft Office Outlook 2007 och Office Outlook 2003 oavsett om du har ett gratis Windows Live Hotmail-konto eller inte. Om du vill kunna komma åt ditt Windows Live Hotmail-konto från Outlook måste du först installera Microsoft Office Outlook Connector för Windows Live Hotmail.

Vad vill du göra?

Mer information om Microsoft Office Outlook Connector

Hämta och installera Outlook Connector

Varför du måste skriva tecken från en bild när du skickar e-postmeddelanden

Lägga till ytterligare ett Windows Live Hotmail-konto

Ta bort ett Windows Live Hotmail-konto

Uppdatera lösenordet till ett Windows Live Hotmail-konto

Synkronisera kalendrar från Windows Live Calendar Beta

Få support för Windows Live Hotmail

Mer information om Microsoft Office Outlook Connector

Outlook Connector stöder tvåvägssynkronisering av e-postmeddelanden, kalenderobjekt och kontakter mellan Outlook och Windows Live Hotmail, inklusive Windows Live Calendar Beta.

Obs!   Från och med juli 2008 ingår även kalendersynkronisering med Windows Live Calendar Beta utan kostnad för alla användare. En betald Windows Live Hotmail-prenumeration behövs inte längre. Du måste hämta senaste Outlook Connector för att kunna aktivera kalendersynkroniseringen.

Om du inte har något Windows Live Hotmail-konto kan du antingen registrera dig för ett nytt konto eller uppdatera ett befintligt MSN Hotmail-konto till ett Windows Live Hotmail-konto.

Om du vill uppdatera från MSN Hotmail till Windows Live Hotmail klickar du på Gå med i Windows Live Hotmail när du loggar in på ditt konto. Alla dina meddelanden, mappar och kontakter visas automatiskt i det nya kontot. Din e-postadress ändras inte.

Överst på sidan

Hämta och installera Outlook Connector

 1. Avsluta Outlook.

 2. Hämta Microsoft Office Outlook Connector.

 3. Klicka på Öppna när du uppmanas öppna eller spara filen.

 4. Klicka på Kör när du uppmanas köra programvaran.

  Obs!   Ett säkerhetsmeddelande kan visas beroende på vilket operativsystem eller vilken webbläsare du använder. Om en sådan dialogruta visas klickar du på det alternativ som anger att du vill fortsätta med installationen.

 5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

 6. Nästa gång du startar Outlook uppmanas du konfigurera Outlook Connector. Ange följande information:

  • Din e-postadress

  • Lösenord

  • Ditt namn som du vill att det visas i mottagarens inkorg

 7. Klicka på OK.

  Konfiguration av konto för Microsoft Office Outlook Connector

  När Outlook öppnas visas ditt nya Windows Live Hotmail-konto i Navigeringsfönstret.

  Mappar för nytt konto visas i navigeringsfönstret

Överst på sidan

Varför du måste skriva tecken från en bild när du skickar e-postmeddelanden

I Outlook Connector används HIP-utmaningar (Human Interaction Proof). Det är en bild- eller en ljudfil med tecken eller ljud som endast kan tolkas av en människa, vilket bekräftar att det är en fysisk person som försöker skicka e-postmeddelandet och förhindrar att Windows Live Hotmail-tjänsten missbrukas med hjälp av automatiserade program.

Ibland kan HIP-utmaningen visas efter att du har skickat ett e-postmeddelandet via Windows Live Hotmail-kontot.

Obs!   Det kan dröja några sekunder eller mer innan HIP-utmaningen visas. Om meddelandet som du skickar inte visas i Utkorgen utan i mappen Skickat har det skickats via Windows Live Hotmail-servern.

HIP-utmaning i Outlook Connector

Om HIP-utmaningen visas måste du ange de siffror eller bokstäver som du ser i bilder för att kunna skicka meddelandet. Om du råkar skiva fel tecken ombeds du försöka igen. Granska siffrorna och bokstäverna i bilden och skriv dem sedan i rutan under bilden.

Om du inte kan se bilden klickar du på ljudikonen Bild av knapp. Bildens tecken ersätts av en ljudikon.

HIP-utmaning som du hör

Klicka på Spela upp ljud när du vill lyssna på de inspelade tecknen.

Om du inte kan läsa eller höra en eller flera av bokstäverna eller siffrorna klickar du på Bild av knapp så att du får en ny uppsättning tecken.

Meddelanden  

 • Ljudet i ljudversionen kan vara svagt eller blandat med bakgrundsröster och andra ljud. Detta har gjorts med avsikt för att endast en fysisk person och inte ett program ska kunna klara HIP-utmaningen.

 • Bokstäverna är inte skiftlägeskänsliga. Stora "A" och lilla "a" betraktas alltså som samma tecken. Det finns inte heller några blanksteg mellan siffrorna eller bokstäverna.

Obs!   

Överst på sidan

Lägga till ytterligare ett Windows Live Hotmail-konto

 1. Klicka på Lägg till ett nytt kontoOutlook Connector-menyn.

  Obs!   Outlook Connector-menyn visas endast om Outlook Connector har installerats.

  Konfiguration av konto för Microsoft Office Outlook Connector

 2. Ange följande information:

  • Din e-postadress

  • Lösenord

  • Ditt namn som du vill att det visas i mottagarens inkorg

 3. Klicka på OK.

  En dialogrutan visas med ett meddelande som anger att du måste avsluta och starta om Outlook för att kunna se det nya kontot. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort ett Windows Live Hotmail-konto

Följ instruktionerna för den Office Outlook-version som du använder.

Office Outlook 2007

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  Skärmbild

 2. Klicka på det Windows Live Hotmail-konto som du vill ta bort på fliken E-post.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Bekräfta att du vill ta bort kontot genom att klicka på Ja.

 5. Klicka på Stäng.

Office Outlook 2003

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.

 2. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkonton och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Windows Live Hotmail-kontot på fliken E-post och sedan på Ta bort.

 4. Bekräfta att du vill ta bort kontot genom att klicka på Ja.

 5. Klicka på Slutför.

Du kan avinstallera Outlook Connector på Kontrollpanelen i Windows. Mer information om hur du tar bort program finns i Hjälp och support i Windows.

Överst på sidan

Uppdatera lösenordet till ett Windows Live Hotmail-konto

Om du ändrar lösenordet till ditt Windows Live Hotmail-konto måste du även uppdatera informationen i Outlook. Ändra först lösenordet på webbplatsen för Windows Live Hotmail och uppdatera sedan lösenordet som du har sparat i Outlook.

Följ instruktionerna för den Office Outlook-version som du använder.

Office Outlook 2007

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  Skärmbild

 2. Klicka på det Windows Live Hotmail-konto som du vill uppdatera på fliken E-post.

 3. Klicka på Ändra.

 4. Klicka på Windows Live Hotmail-kontot på fliken E-post och sedan på Ändra.

  Konfiguration av konto för Microsoft Office Outlook Connector

 5. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Stäng i dialogrutan Kontoinställningar.

Office Outlook 2003

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.

 2. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkonton och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Windows Live Hotmail-kontot på fliken E-post och sedan på Ändra.

  Konfiguration av konto för Microsoft Office Outlook Connector

 4. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Slutför i dialogrutan E-postkonton.

Överst på sidan

Synkronisera kalendrar från Windows Live Calendar Beta

Överst på sidan

Med Outlook Connector kan du visa kalendrar från Windows Live Calendar Beta i Microsoft Office Outlook, inklusive andra användares kalendrar som har delats med dig. Genom att hantera kalendrar i Outlook kan du dra nytta av tidsadministrationsfunktionerna, till exempel att visa flera kalendrar samtidigt i Outlook. Med Outlook 2007 och Outlook Connector kan du även:

 • Visa uppgifter och flaggade meddelanden under avtalade tider de dagar de förfaller

 • Kategorisera avtalade tider med anpassade färgkategorier

 • Visa flera kalendrar över varandra

Dessutom synkroniseras alla ändringar som du gör i Windows Live Calendar Beta-kalendrarna i Outlook automatiskt med webbversionen på ditt Windows Live Hotmail-konto.

Få support för Windows Live Hotmail

Om du behöver hjälp med Windows Live Hotmail kan du kontakta Windows Live Hotmail-support.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk