Använda egna ordlistor och lägga till ord i stavningskontrollen

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du använder stavningskontrollen jämförs orden i dokumentet med de som finns i verktygets huvudordlista. Huvudordlistan innehåller de vanligaste orden, men kanske inte egennamn, tekniska termer eller förkortningar. Vissa ord kanske skrivs med versaler och gemener på ett annat sätt i huvudordlistan än i dokumentet. Om du lägger till sådana ord i en egen ordlista flaggas de inte som misstag under stavningskontrollen.

Viktigt!  Alla inställningar av egna ordlistor som du gör i ett Microsoft Office-program påverkar alla andra program.

Vad vill du göra?

Aktivera egna ordlistor

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

Skapa en egen ordlista

Lägga till en befintlig egen ordlista

Lägga till, ta bort eller redigera ord i en egen ordlista

Ändra språk för en egen ordlista

Ändra den förvalda egna ordlistan som ord läggs till i

Aktivera egna ordlistor

Du hanterar egna ordlistor i dialogrutan Egna ordlistor. Ingen av inställningarna i dialogrutan börjar emellertid att gälla om du inte aktiverar de egna ordlistorna.

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Access-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

 4. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

 4. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Fler stavningsalternativ.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

 4. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

SharePoint Designer

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

 4. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

 4. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Ord

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Egna ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Access-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Fler stavningsalternativ.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

SharePoint Designer

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!  En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

 2. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Ord

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan

Skapa en egen ordlista

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

  Hur gör jag?

 2. Klicka på Nytt.

 3. Skriv ett namn på den egna ordlistan i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk, markerar du språket på Ordlistans språk-menyn medan den nya ordlistan är markerad i listan Ordlistor.

Överst på sidan

Lägga till en befintlig egen ordlista

I dialogrutan Egna ordlistor anges de egna ordlistor som kan användas i programmets stavningskontroll. Om den ordlista som du vill använda – till exempel en som du har köpt från en tredje part – är installerad på datorn men inte visas i dialogrutan Ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

  Hur gör jag?

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den egna ordlistan och dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du behöver mer hjälp med att installera en ordlista från tredje part, läser du installationsanvisningarna för ordlistan.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller redigera ord i en egen ordlista

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

  Hur gör jag?

 2. Markera ordlistan som du vill redigera. Se till att du inte avmarkerar kryssrutan.

 3. Klicka på Redigera ordlista.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ord skriver du det i rutan Ord och klickar på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord markerar du det i rutan Ordlista och klickar på Ta bort.

  • Om du vill redigera ett ord, tar du bort det och lägger sedan till det igen med önskad stavning.

  • Om du vill ta bort alla ord klickar du på Ta bort alla.

Överst på sidan

Ändra språk för en egen ordlista

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du stavningskontrollerar text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

  Hur gör jag?

 2. Klicka på ordlistan som du vill ändra i rutan Ordlistor.

 3. Klicka på det språk som ordlistan ska användas med på Ordlistans språk-menyn.

Överst på sidan

Ändra den förvalda egna ordlistan som ord läggs till i

När du kontrollerar stavning i en fil kan du välja att lägga till ett ord som flaggas som felstavat i en egen ordlista. Dessa ord läggs till i den förvalda egna ordlistan.

Gör följande om du vill ange den förvalda ordlista som Microsoft Office-programmen använder för alla språk eller för respektive språk du arbetar med:

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

  Hur gör jag?

 2. Gör något av följande i rutan Ordlistor:

  • Om du vill ändra standardordlista för alla språk klickar du på ordlistans namn under Alla språk.

  • Om du vill ändra standardordlista för ett visst språk klickar du på ordlistans namn under språkrubriken.

 3. Klicka på Ändra standard.

  Obs!  Om det bara finns en ordlista under en rubrik, måste detta vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång som du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du väljer. Mer information finns i Kontrollera stavning och grammatik.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: InfoPath Edit Mode 2007, Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Project Standard 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Office 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, SharePoint Designer 2007, Excel 2007, Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk