Använda diagram och kurvor i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Office PowerPoint 2007 innehåller många olika typer av diagram och kurvor, inklusive stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, liggande diagram, ytdiagram, punktdiagram, börsdiagram, funktionsytor, ringdiagram, bubbeldiagram och polärdiagram.

Viktigt!: Om Microsoft Office Excel 2007 inte är installerat på datorn kan du inte utnyttja de avancerade diagramfunktionerna i Microsoft Office 2007-systemet. Mer information finns i artikeln Diagramöversikt.

Om Office Excel 2007inte är installerat öppnas Microsoft Graph när du skapar ett nytt diagram i Microsoft Office PowerPoint 2007. Där visas ett diagram med tillhörande data i en tabell som kallas ett datablad. Du kan skriva egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet eller klistra in data från ett annat program i databladet.

Artikelinnehåll

Översikt över datadiagram och -kurvor

Infoga ett diagram eller en kurva i presentationen

Klistra in ett Excel-diagram eller en Excel-kurva i presentationen och länka till data i Excel

Skapa en annan diagramtyp (flödesschema, organisationsschema, tidslinje)

Översikt över datadiagram och -kurvor

Du kan lägga till ett datadiagram eller en datakurva i presentationen på två olika sätt:

 • Du kan skapa ett diagram eller en kurva i din presentation.    När du skapar ett nytt diagram i PowerPoint, redigerar du data för diagrammet i Office Excel 2007, men de sparas med PowerPoint-filen.

 • Du kan klistra in en kurva eller ett diagram från Excel i presentationen och länka till data i en Office Excel 2007-fil.    När du kopierar ett diagram från en sparad Office Excel 2007-fil och klistrar in det i presentationen, länkas data i diagrammet till den Excel-filen. Om du vill ändra data i diagrammet måste du göra ändringarna i det länkade kalkylbladet i Office Excel 2007 och sedan uppdatera data i PowerPoint-presentationen. Excel-kalkylbladet är en separat fil och sparas inte med PowerPoint-filen.

Obs!: Om du öppnar en presentation som skapats i en tidigare version av PowerPoint och presentationen innehåller ett diagram eller en kurva som skapats med hjälp av Microsoft Graph, bevaras utseendet och funktionaliteten i PowerPoint 2007, och du kan fortsätta att uppdatera diagrammet eller kurvan.

Diagram med exempeldata
Ett diagram i PowerPoint som baseras på exempeldata från ett Excel-kalkylblad

Infoga ett diagram eller en kurva i presentationen

Gör så här för att skapa ett nytt diagram eller en ny kurva i PowerPoint:

 1. Öppna PowerPoint och klicka på den platshållare som du vill infoga diagrammet i.

 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.

 3. Klicka på ett diagram i dialogrutan Infoga diagram och klicka sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett delat fönster och exempeldata visas i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram
  Exempeldata i ett Excel-kalkylblad
 4. Om du vill ersätta exempelinformationen klickar du på en cell i kalkylbladet i Excel och skriver önskad information.

  Du kan också ersätta axel-etiketterna i Kolumn A och postnamnet förklaring på Rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet automatiskt i PowerPoint med den nya informationen.

 5. När du har matat in informationen i Excel klickar du på Stäng på menyn Arkiv.

Obs!: För att ändra data i det diagram du infogat,    använder du kommandot Redigera data. Mer information om kommandot Redigera data finns i Ändra data i ett befintligt diagram.

Klistra in ett Excel-diagram eller en Excel-kurva i presentationen och länka till data i Excel

Du skapar och kopierar diagrammet eller kurvan i Office Excel 2007 och klistrar sedan in den i din PowerPoint-presentation. När du uppdaterar data i den länkade Office Excel 2007-filen kan du uppdatera diagrammet i PowerPoint med kommandot Uppdatera data.

Mer information om hur du kopierar och klistrar in Excel-diagram och tabeller i en PowerPoint-presentation finns i artikeln Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program.

Obs!: Om du vill kunna uppdatera data i ditt diagram eller din kurva automatiskt, måste du spara Excel-filen innan diagrammet eller kurvan infogas.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på dess ram och klicka sedan på Klipp ut på fliken Start, i gruppen Urklipp.

 2. Klicka på platshållaren i den bild eller på den anteckningssida i PowerPoint som du vill infoga diagrammet i.

 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in.

Överst på sidan

Skapa ett organisationsschema, en tidslinje eller lägg till ett diagram från Excel

Tips: Om du inte vet om du behöver ett datadiagram eller någon annan typ av bild finns mer information i artikeln När ska jag använda en SmartArt-bild och när ska jag använda ett diagram?

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×