Använda diagram i en presentation

  Om Microsoft Office Excel 2007 inte är installerat på datorn kan du inte utnyttja de avancerade diagramfunktionerna i Microsoft Office 2007-systemet. Om Office Excel 2007 inte är installerat öppnas Microsoft Graph när du skapar ett nytt diagram i Microsoft Office PowerPoint 2007. Ett diagram visas med tillhörande data i en tabell som kallas för ett datablad. Du kan skriva egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet eller klistra in data från ett annat program i databladet.

Office PowerPoint 2007 inkluderar flera olika typer av diagram och grafiska figurer som du kan använda för att illustrera lagernivåer, organisationsförändringar, försäljningsinformation och mycket mer. Du kan lägga till ett diagram i en presentation på två sätt:

 • Du kan inbäddat objekt och infoga ett diagram i presentationen    När du bäddar in data från ett diagram i PowerPoint kan du redigera informationen i Office Excel 2007. Kalkylbladet sparas automatiskt med PowerPoint-filen.

 • Du kan klistra in ett Excel-diagram i presentationen och länka till information i Office Excel 2007    När du kopierar ett diagram från Office Excel 2007 och klistrar in det i presentationen, länkas informationen i diagrammet till Excel-kalkylbladet. Om du vill ändra informationen i diagrammet måste du göra ändringarna i det länkade kalkylbladet i Office Excel 2007. Excel-kalkylbladet är en separat fil och sparas inte med PowerPoint-filen.

Diagram med exempeldata

Ett diagram i PowerPoint som baseras på exempeldata från ett Excel-kalkylblad

Meddelanden  

 • Om du öppnar en presentation som skapats i en tidigare version av Microsoft Office och presentationen innehåller ett diagram som skapats med hjälp av Microsoft Graph, bevaras utseendet och funktionaliteten i Office-version 2007, och du kan fortsätta att uppdatera diagrammet.

 • Mer information om diagram finns i avsnittet Översikt över diagram.

 • Mer information om de olika typer av diagram som du kan lägga till i dina presentationer finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Bädda in och infoga ett diagram i en presentation

Gör följande om du vill behålla informationen som associeras med diagrammet i PowerPoint:

 1. Öppna PowerPoint och klicka på den platshållare som du vill infoga diagrammet i.

 2. Klicka på Diagram i gruppen Bilder på fliken Infoga.

 3. Klicka på ett diagram i dialogrutan Infoga diagram och klicka sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett intilliggande fönster och exempelinformationen visas i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram

  Exempeldata i ett Excel-kalkylblad

 4. Om du vill ersätta exempelinformationen klickar du på en cell i kalkylbladet i Excel och skriver önskad information.

  Du kan också ersätta axel i Kolumn A och förklaring på Rad 1 i exempelinformationen.

  Obs!   När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet automatiskt i PowerPoint med den nya informationen.

 5. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel och sedan på Spara som.

 6. Välj i vilken mapp eller på vilken enhet som kalkylbladet ska sparas i listan Spara i i dialogrutan Spara som.

  Tips   Om du vill spara kalkylbladet på en annan enhet eller i en annan mapp väljer du en annan enhet i listan Spara i eller en annan mapp i mapplistan. Om du vill spara kalkylbladet i en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp .

 7. Skriv ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på StängArkiv-menyn i Excel.

Klistra in ett Excel-diagram i presentationen och länka till data i Excel

Följ stegen nedan om du vill länka till data i ett externt Office Excel 2007-kalkylblad. Du skapar och kopierar diagrammet i Office Excel 2007 och klistrar sedan in det i PowerPoint-presentationen. När du uppdaterar informationen i Office Excel 2007, så uppdateras diagrammet även i PowerPoint.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på diagrammets kantlinje. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start.

 2. Klicka på platshållare i den bild eller på den anteckningssida i PowerPoint som du vill infoga diagrammet i.

 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in.

Obs!   Du kan också representera information visuellt med hjälp av så kallad SmartArt-grafik. Mer information finns i avsnittet Skapa SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk