Använda, anpassa och spara ett dokumenttema i Word eller Excel

Du kan använda ett dokumenttema för att ge ett dokument ett mer professionellt utseende. Ett tema är en samling formateringsalternativ som omfattar en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt (med teckensnitt för rubrik- och brödtext) och en uppsättning temaeffekter (med linjer och fyllningseffekter).

Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint innehåller många inbyggda dokumentteman, men du kan också skapa egna teman genom att anpassa och sedan spara ett dokumenttema. Alla dokumentteman delas mellan Office-programmen så att du kan använda samma enhetliga utseende för alla Office-dokument. Men till skillnad från Word och Excel innehåller PowerPoint också alternativ för att anpassa bakgrundsformatet. Om du vill veta mer om hur du lägger till och anpassar bakgrunder kan du läsa avsnittet Lägga till en bakgrundsbild, bakgrundsfärg och vattenstämpel på bilderna

Meddelanden  

Vad vill du göra?

Använda ett dokumenttema

Anpassa ett dokumenttema

Spara ett dokumenttema

Använda ett dokumenttema

Om du vill ändra dokumenttemat som används som standard i Word och Excel kan du välja ett annat fördefinierat dokumenttema eller ett anpassat dokumenttema. Dokumentteman som du använder påverkar format som du använder i ditt dokument.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierad.

  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Eget.

   Obs!  Eget är endast tillgängligt om du har skapat ett eller flera dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i avsnittet Anpassa ett dokumenttema nedan.

 3. Om det tema som du vill använda inte visas klickar du på Bläddra efter teman och letar upp temat på datorn eller i nätverket.

Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Du kan anpassa ett dokumenttema genom att ändra färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna. De ändringar du gör påverkar genast de format som du har använt i det aktiva dokumentet. Om du vill lägga till ändringarna i nya dokument kan du spara dem som ett anpassat dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text- och bakgrundsfärger, sex accentfärger och två hyperlänkfärger.

Färgerna på knappen Temafärger Bild av knapp visar de aktuella text- och bakgrundsfärgerna. Den färguppsättning som visas bredvid namnet på det nuvarande temat när du klickar på Temafärger motsvarar dekor- och hyperlänksfärgerna för det temat. När du ändrar på någon av dessa färger för att skapa din egen uppsättning temafärger ändras också färgerna på knappen Temafärger samt bredvid namnet på temat.

 1. Klicka på Temafärger i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Skapa nya temafärger.

 3. Klicka på knappen för det temafärgelement som du vill ändra under Temafärger och markera sedan de färger du vill använda.

 4. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.

  Tips  Klicka på Exempel om du vill se effekter av de ändringar du gör.

 5. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  Tips  Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Överst på sidan

Anpassa temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller ett rubrikteckensnitt och ett brödtextteckensnitt.

När du klickar på knappen Temateckensnitt Bild av knapp ser du namnet på rubrik-och brödtextteckensnitten som används för varje temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda dessa teckensnitt för att skapa din egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Klicka på Temateckensnitt i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt som du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Brödtext.

  Tips  Exemplet uppdateras med de teckensnitt du valt.

 4. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Välj en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är uppsättningar med linjer och fyllningseffekter.

När du klickar på knappen Temaeffekter Bild av knapp visas de rader och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i bilden som visas med namnet Temaeffekter. Även om du inte kan skapa en egen uppsättning temaeffekter kan du välja den temaeffekt som du vill använda i ditt eget dokumenttema.

 1. Klicka på Temaeffekter i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på den effekt som du vill använda.

Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

Du kan spara alla ändringar du gör av färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna i ett dokumenttema som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout.

  Gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2010

 2. Klicka på Spara aktuellt tema.

 3. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Ett anpassat dokumenttema sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till i listan över tillgängliga anpassade teman.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010, Outlook 2010, Word 2010, PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk