Använda Office Web Apps i SharePoint

På en SharePoint-webbplats där Microsoft Office Web Apps har installerats och konfigurerats kan du visa och redigera Office-dokument direkt i webbläsaren var du än befinner dig om du har tillgång till din organisations SharePoint-webbplats. Om du har Microsoft Office 2010 kan du spara Word-, Excel-, PowerPoint- och OneNote-dokument direkt från ditt Office-program till SharePoint. Du kan lagra dokument i ett SharePoint-bibliotek och börja använda Office Web Apps när som helst även om du inte har Office 2010.

Obs!    Om du administrerar organisationens SharePoint-installation finns det information om att installera och konfigurera Office Web Apps under Deploy Office Web Apps på Microsofts webbplats TechNet.

I den här artikeln

Översikt över Office Web Apps

Börja använda Office Web Apps i SharePoint

Börja från SharePoint-sidan i webbläsaren

Börja från Office 2010

I Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010

I OneNote 2010

Börja från en dator där Office inte har installerats

Arbeta med Word-dokument

Visa organisationens dokument i webbläsaren

Lägga till det sista stycket, var du än är

Skriva ut från webbläsaren

Mer information

Arbeta med Excel-arbetsböcker

Arbeta med realtidsdata

Redigera ett kalkylblad i webbläsaren

Arbeta flera personer samtidigt i ett kalkylblad

Mer information

Arbeta med PowerPoint-presentationer

Visa en presentation i webbläsaren

Snabbt lägga till några bilder

Mer information

Arbeta med OneNote-anteckningsböcker

Dela anteckningar med din organisation

Hitta nya idéer tillsammans

Mer information

Åtkomst för mobila enheter

Mer information

Översikt över Office Web Apps

Office Web Apps är en förlängning av de Microsoft Office-program du känner till sedan förut – Word, PowerPoint, Excel och OneNote – med fördelarna att du kommer åt programmen var som helst och att det är enkelt att dela filer.

När du klickar på ett Office-dokument som är lagrat i ett SharePoint-bibliotek öppnas dokumentet direkt i webbläsaren. Dokumentet ser likadant ut i webbläsaren som i Office-programmet, och med Office Web Apps kan du också redigera dokument i webbläsaren och med det välbekanta Office-gränssnittet. Office Web Apps fungerar i några av de mest använda webbläsarna och stöds officiellt i Windows Internet Explorer 7 och senare, Safari 4 för Mac och Firefox 3.5 för Windows, Mac och Linux.

Om du vill göra sådana ändringar som inte kan göras i webbläsaren behöver du bara öppna dokumentet i ett Office-program på datorn och sedan spara dokumentet igen i dokumentbiblioteket.

Med Office Web Apps är det enklare att:

Utöka din användning av Office till webben     Använd de Office-verktyg du redan känner till, i en webbmiljö.

Arbeta var som helst     Allt du behöver är en webbläsare.

Arbeta tillsammans     Dina arbetskamrater kan samarbeta med dig i projekt oavsett vilken Microsoft Office-version de har.

Om du vill använda Office Web Apps i SharePoint måste du ha tillgång till en SharePoint-webbplats där Office Web Apps har installerats och konfigurerats.

Överst på sidan

Börja använda Office Web Apps i SharePoint

När du vill lagra filer på SharePoint-webbplatsen kan du börja från SharePoint-sidan i webbläsaren eller från ditt Office-program. Om du inte har installerat Office-programmen på din dator kan du använda webbläsaren och skapa nya dokument i SharePoint-biblioteket.

Börja från SharePoint-sidan i webbläsaren

 1. Gå till ett bibliotek på SharePoint-webbplatsen.

 2. På fliken Dokument, som du hittar på fliken Biblioteksverktyg, klickar du på pilen bredvid Överför dokument.

 3. Klicka antingen på Överför dokument eller på Överför flera dokument, beroende på om du vill överföra ett eller fler än ett dokument.

Börja från Office 2010

I Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010

 1. Öppna filen i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 eller Microsoft PowerPoint 2010.

  Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Klicka på Bläddra efter en plats och bläddra till din SharePoint-webbplats.

  1. Obs!    Om du sparar dokumentet till en SharePoint-plats som du redan har använt klickar du på det namnet.

 4. I rutan Filnamn skriver du webbadressen för dokumentbiblioteket, till exempel http://fabrikam/shared documents och trycker sedan på RETUR.

 5. Skriv ett namn för filen och klicka sedan på Spara.

I OneNote 2010

 1. Öppna anteckningsboken i Microsoft OneNote 2010.

 2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Dela.

 3. Klicka på den anteckningsbok du vill spara.

 4. Klicka på Nätverk och klicka sedan på ett dokumentbibliotek i listan över platser. Om dokumentbiblioteket som du vill använda inte finns i listan klickar du på Bläddra för att hitta det.

 5. Klicka på Dela anteckningsbok.

 6. Med OneNote kan du skicka en länk till anteckningsboken. Klicka i så fall på Skicka en länk med e-post och skriv ett e-postmeddelande. Via en länk i meddelandet öppnas anteckningsboken i skrivbordsprogrammet OneNote och via den andra länken öppnas anteckningsboken i OneNote Web App.

Börja från en dator där Office inte har installerats

Administratören för din SharePoint-webbplats kan konfigurera dokumentbiblioteken så att du kan skapa nya dokument med Office Web Apps om Office-programmen inte finns installerade på din dator.

 1. Gå till ett bibliotek på SharePoint-webbplatsen.

 2. På fliken Dokument, som du hittar på fliken Biblioteksverktyg, klickar du på pilen bredvid Nytt dokument.

 3. Klicka på den typ av dokument du vill skapa. De tillgängliga alternativen bestäms av den som är administratör för biblioteket.

 4. Ange ett namn för dokumentet och klicka sedan på OK. Dokumentet öppnas i det aktuella webbprogrammet.

Överst på sidan

Arbeta med Word-dokument

Visa organisationens dokument i webbläsaren

Om medarbetare lagrar dokument i organisationens SharePoint-bibliotek kan du med hjälp av Word Web App visa dokumenten utan att ens starta Word. Du kan hitta den text du är intresserad av och till och med kopiera och klistra in från dokumentet.

Word Online

Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till Word-dokumentet.
Dokumentet öppnas i läsvyn.

Lägga till det sista stycket, var du än är

Rapporten är nästan klar. Den har sparats i arbetsgruppens SharePoint-bibliotek. Du vill avsluta rapporten innan du går hem och öppnar den därför snabbt i webbläsaren, och skriver färdigt rapportens två sista stycken.

Word Online

 1. Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till Word-dokumentet.

 2. Klicka på Redigera i webbläsaren.
  Word Web App går över till redigeringsvyn och visningen av dokumentet ändras eventuellt. Innehållet ändras dock inte.

 3. När du är klar klickar du på fliken Arkiv och sedan på Spara.

Om du vill göra sådana ändringar i dokumentet som inte kan göras i webbläsaren gör du så här:

 1. På fliken Start klickar du på Öppna i Word.

 2. I Word sparar du dokumentet. Det sparas då på SharePoint-webbplatsen igen.

Skriva ut från webbläsaren

Dokument som du skriver ut från webbläsaren ser likadana ut som om du hade skrivit ut från Word.

Word Online

Öppna dokumentet i läsvyn i Word Web App, klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

Obs!    Ett PDF-visningsprogram krävs för utskrift i Word Web App. Om du inte har något PDF-visningsprogram installerat uppmanas du att hämta ett.

Mer information

Mer information om att använda Word Web App finns i Word Web App i korthet och Introduktion till Word Web App.

Överst på sidan

Arbeta med Excel-arbetsböcker

Arbeta med realtidsdata

När du visar ett kalkylblad arbetar du med realtidsdata. Du kan sortera och filtrera kolumner eller utöka pivottabeller för att se relationer och trender och beräkna om värden samt uppdatera data.

Excel Online

Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till Excel-arbetsboken.
Arbetsboken öppnas i Excel Web App i ett läge där du kan visa, sortera, filtrera, beräkna om och uppdatera data.

Redigera ett kalkylblad i webbläsaren

När du redigerar i webbläsaren kan du ändra data, mata in eller redigera formler och använda grundläggande formatering i kalkylbladet.

Excel Online

 1. Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till Excel-arbetsboken.

 2. Klicka på Redigera i webbläsare.

Om du vill göra mer avancerade ändringar i arbetsboken än vad som är möjligt i webbläsaren gör du så här:

 1. På fliken Start klickar du på Öppna i Excel.

 2. I Excel sparar du arbetsboken. Den sparas då på SharePoint-webbplatsen igen.

Arbeta flera personer samtidigt i ett kalkylblad

Har du ett anmälningsdokument eller ett grupprojekt? Du kan samarbeta med andra personer i samma arbetsbok samtidigt. Inga e-postlistor behöver skickas runt och du behöver inte vänta på att en kollega ska checka in arbetsboken på SharePoint-webbplatsen igen.

Redigering av flera användare

 1. Klicka på den länk som är kopplad till Excel-arbetsboken, och kopiera sedan den webbadress som visas i webbläsaren till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du sedan skickar till dem du vill arbeta med.

 2. I Excel Web App klickar du på Redigera i webbläsaren om du vill redigera arbetsboken.
  De som tar emot ditt meddelande kan klicka på den länk du skickade och redigera arbetsboken samtidigt som du redigerar den. Ni kommer att se varandras ändringar när de görs.

Mer information

Mer information om att använda Excel Web App finns i Excel Web App i korthet och Introduktion till Excel Web App.

Överst på sidan

Arbeta med PowerPoint-presentationer

Visa en presentation i webbläsaren

Med PowerPoint Web App kan du granska arbetsgruppens bilder eller stega igenom en presentation i webbläsaren utan att vänta på att presentationen ska öppnas i PowerPoint på datorn.

PowerPoint Online

 1. Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till PowerPoint-presentationen.

 2. Klicka på pilarna längst ned på bildskärmen för att gå från bild till bild, eller klicka på Starta bildspelet om du vill visa bildspelet i helskärmsläge.

Snabbt lägga till några bilder

Om dina kollegor vill att du ska lägga till några bilder i gruppens presentation kan du enkelt göra det i din webbläsare.

PowerPoint Online

 1. Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till PowerPoint-presentationen.

 2. Klicka på Redigera i webbläsare.

 3. Klicka på Ny bild.

Om du vill göra mer avancerade ändringar i presentationen än vad som är möjligt i webbläsaren gör du så här:

 1. På fliken Start klickar du på Öppna i PowerPoint.

 2. I PowerPoint sparar du presentationen. Den sparas då på SharePoint-webbplatsen igen.

Mer information

Mer information om att använda PowerPoint Web App finns i PowerPoint Web App i korthet och Introduktion till PowerPoint Web App.

Överst på sidan

Arbeta med OneNote-anteckningsböcker

Dela anteckningar med din organisation

Med OneNote Web App får du och dina gruppmedlemmar en central plats att samla anteckningar på, hitta nya idéer eller samla ihop bitarna som ska sättas ihop till ett formellt dokument.

OneNote Online

 1. Gå till ett dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på den länk som är kopplad till OneNote-anteckningsboken.
  Anteckningsboken öppnas i redigeringsvyn och du kan lägga till dina anteckningar.

 2. Om du vill göra mer ändringar i anteckningsboken än vad du kan göra i webbläsaren klickar du på Öppna i OneNote på fliken Start (OneNote 2010 krävs).
  Dina ändringar sparas automatiskt av OneNote Web App på SharePoint-webbplatsen.

Hitta nya idéer tillsammans

I OneNote Web App kan du arbeta samtidigt tillsammans med andra i en anteckningsbok. På samma sätt som på en wiki-sida kan du se vem som har gjort vilka ändringar, och du kan återställa sidor till tidigare versioner om någon har gjort en ändring som du inte vill ha med.

OneNote Online

 1. Klicka på den länk som är kopplad till OneNote-anteckningsboken, och kopiera sedan den webbadress som visas i webbläsaren till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande som du sedan skickar till dem du vill arbeta med.

 2. I OneNote Web App klickar du på Redigera i webbläsaren om du vill redigera anteckningsboken. Mottagarna av ditt meddelande kan klicka på den länk du skickade och redigera anteckningsboken samtidigt som du redigerar den. Du ser de andras ändringar när de genomförs.

 3. Om du vill hålla reda på vem som bidrar med vilket innehåll kan du klicka på fliken Visa och sedan klicka på Visa författare.

 4. Om du vill visa en tidigare version av sidan klickar du på Sidversioner på fliken Visa. Klicka sedan på tidsstämpeln för den version du vill visa.

Mer information

Mer information om att använda OneNote Web App finns i OneNote Web App i korthet och Introduktion till OneNote Web App.

Överst på sidan

Åtkomst för mobila enheter

Med Mobile Viewer för Microsoft Office kan du använda webbläsaren i din mobiltelefon för att läsa Microsoft PowerPoint-, Microsoft Word- och Microsoft Excel-filer om Microsoft Office Web Apps har installerats och konfigurerats på SharePoint-webbplatsen för din organisation. Du kan läsa en rapport eller granska en viktig presentation var du än befinner dig även om telefonen inte har Microsoft Office Mobile 2010-program.

Följande enheter har stöd för Mobile Viewer för Office:

 • Windows Mobile

 • BlackBerry

 • iPhone, iPod Touch

 • Android

 • Nokia S60

 • Japanska telefoner, bland annat docomo-, SoftBank- och KDDI från au-telefoner

Om du vill visa Word,- Excel- eller PowerPoint-filer navigerar du till ditt SharePoint-bibliotek i telefonens webbläsare. Webbadressen är samma URL i telefonens webbläsare som den som visas i adressfältet i datorns webbläsare.

Obs!   Webbadressen kan variera beroende på konfiguration och om en webbproxy används. På en SharePoint-server med aktiverad SMTP-tjänst kan du få den proxyaktiverade webbadressen för dina dokument genom att göra följande: Markera kryssrutan bredvid dokumentet i biblioteket och klicka sedan på Skicka en länk som e-post i gruppen Dela och spåra på fliken Dokument i menyfliksområdet för att få ett e-postmeddelande som innehåller adressen.

Tips    Du kan förhandsgranska gränssnittet för mobila enheter på datorn genom att lägga till ?mobile=1 i slutet av webbadressen för SharePoint-biblioteket.

Mer information

Mer information om att visa Word- och PowerPoint-filer i Windows Live med hjälp av mobiltelefonen finns i Använda Office Web Apps på mobiltelefonen.

Överst på sidan

Gäller för: Excel Online, OneNote OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk