Använda Office Excel 2007 med tidigare versioner av Excel

När du har installerat Microsoft Office Excel 2007 kanske du vill veta hur du kan fortsätta att arbeta med arbetsböcker som skapats i en tidigare version av Excel, hur användare som inte har den senaste versionen av Excel kan använda dessa arbetsböcker och hur skillnaderna mellan versionerna påverkar hur du arbetar.

Du kan använda flera olika metoder om du behöver använda och arbeta med arbetsböcker i tidigare versioner av Microsoft Office Excel (Excel 97-2003). I Office Excel 2007 kan du öppna en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbeta i kompatibilitetsläge där arbetsboken har ett filformat som lätt kan öppnas igen i den tidigare versionen. Du kan också öppna en Excel 2007-arbetsbok i en tidigare version av Excel genom att använda filkonverterare som du kan hämta från Internet.

Och om du bestämmer dig för att konvertera arbetsboken till det senaste filformatet kan du alltid kontrollera den konverterade arbetsbokens kompatibilitet med tidigare versioner av Excel så att du kan göra nödvändiga ändringar för att undvika data- eller funktionsförlust när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel.

Artikelinnehåll

Arbeta i kompatibilitetsläge i Excel 2007

Använda filkonverterare i tidigare versioner av Excel för att öppna en Excel 2007-arbetsbok

Konvertera en arbetsbok till Excel 2007-filformat

Kontrollera om en Excel 2007-arbetsbok är kompatibel med tidigare versioner av Excel

Arbeta i kompatibilitetsläge i Excel 2007

När du öppnar en arbetsbok som skapats i en tidigare version i Excel 2007 öppnas den automatiskt i kompatibilitetsläge och Kompatibilitetsläge visas inom hakparenteser bredvid filnamnet i namnlist i Excel. I kompatibilitetsläge är nya eller förbättrade Excel 2007-funktioner inte tillgängliga när du arbetar i en arbetsbok, vilket förhindrar eventuell data- eller funktionsförlust när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel. I stället för att sparas i det nya XML-baserade filformatet (.xlsx) sparas arbetsboken i Excel 97-2003-filformat (.xls), ett binärt filformat som lätt kan öppnas i en tidigare version av Excel.

Till skillnad från andra program i Microsoft Office 2007-systemet, t.ex. Microsoft Office Word 2007, kan du inte aktivera kompatibilitetsläge manuellt i Excel, och du kan inte välja att lägga till nya funktioner när du arbetar med en arbetsbok i kompatibilitetsläge.

Om du inte längre vill arbeta i kompatibilitetsläge kan du konvertera arbetsboken till det senaste filformatet. Mer information finns i avsnittet Konvertera en arbetsbok till Excel 2007-filformat.

Överst på sidan

Använda filkonverterare i tidigare versioner av Excel för att öppna en Excel 2007-arbetsbok

Du kan använda särskilda uppdateringar och filkonverterare som finns på Microsoft Office Online för att öppna en Excel 2007-arbetsbok i en tidigare version av Excel (Excel 97-2003). Om du inte redan har installerat uppdateringarna och konverterarna kan det hända att du uppmanas att göra det när du försöker öppna en Excel 2007-arbetsbok.

När du har installerat uppdateringarna och konverterarna kan alla Excel 2007-arbetsböcker öppnas så att du kan redigera och spara dem utan att behöva uppgradera din version av Excel till Excel 2007. Excel 2007-specifika funktioner och formatering kanske inte visas i den tidigare versionen av Excel, men är fortfarande tillgängliga när arbetsboken sparas och sedan öppnas igen i Excel 2007. Mer information om funktioner och formatering som inte visas finns i avsnittet Office Excel 2007-funktioner som inte stöds i tidigare versioner av Excel.

Hämta och använda filkonverterare

 1. För datorn som har den tidigare versionen av Excel installerad hämtar du kompatibilitetstillägget för Office Word-, Excel- och PowerPoint-filformat från webbplatsen Microsoft Office Downloads och installerar uppdateringarna konverteringarna som behövs för att öppna Excel 2007-arbetsböcker.

 2. Öppna Excel 2007-arbetsboken i den tidigare versionen av Excel (Excel 97-2003).

Överst på sidan

Konvertera en arbetsbok till Excel 2007-filformat

När du öppnar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel, och du är säker på att den inte längre kommer att användas i den tidigare versionen, kan du konvertera arbetsboken till det nya Excel 2007-filformatet. När du konverterar till det senaste filformatet har du tillgång till alla nya och förbättrade funktioner i Excel 2007, och filstorleken blir dessutom mindre.

Om du vill konvertera arbetsboken kan du:

 • Konvertera arbetsboken till det senaste filformatet    När du konverterar en arbetsbok ersätts den med en kopia av arbetsboken i det senaste filformatet (XLSX eller XLSM). När arbetsboken har konverterats är den inte längre tillgänglig i det ursprungliga filformatet.

 • Spara arbetsboken i det senaste filformatet    Om du vill behålla en kopia av arbetsboken i det ursprungliga filformatet kan du, i stället för att konvertera arbetsboken, spara arbetsboken i det senaste filformatet (.xlsx). Mer information finns i avsnittet Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Konvertera en arbetsbok till det senaste filformatet

 1. Öppna den arbetsbok som du vill konvertera till det senaste filformatet.

  Obs!   Arbetsboken öppnas i kompatibilitetsläge.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Konvertera.

 3. Om ett meddelande om konvertering av arbetsboken visas klickar du på OK.

  Tips   Om du inte vill att det här meddelandet ska visas klickar du på Fråga inte om konvertering av arbetsböcker igen.

 4. Om du vill arbeta i det senaste filformatet klickar du på Ja för att stänga och öppna arbetsboken.

Överst på sidan

Kontrollera om en Excel 2007-arbetsbok är kompatibel med tidigare versioner av Excel

Om du vill försäkra dig om att en arbetsbok i Excel 2007 inte orsakar kompatibilitetsproblem som påverkar funktionaliteten och stabiliteten i en tidigare version av Excel kan du köra Kompatibilitetskontroll. Kompatibilitetskontroll identifierar potentiella kompatibilitetsproblem och genererar en rapport som hjälper dig att åtgärda problemen.

Viktigt!   När du arbetar med en arbetsbok i kompatibilitetsläge, och arbetsboken har Excel 97-2003-filformat (.xls) i stället för det nya XML-baserade filformatet (.xlsx) för Excel 2007 eller binärt format (.xlsb), körs kompatibilitetskontrollen automatiskt när du sparar arbetsboken.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill köra kompatibilitetskontrollen för i Excel 2007.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, klicka på Förbered och klicka på Kör kompatibilitetskontroll.

 3. Om du vill köra kompatibilitetskontrollen varje gång du sparar arbetsboken markerar du kryssrutan Kontrollera kompatibilitet när arbetsboken sparas.

 4. Om du vill skapa en rapport med alla problem som visas i rutan Sammanfattning i ett separat kalkylblad klickar du på Kopiera till nytt blad.

  Tips   Om det går kan du klicka på Åtgärda för att åtgärda enkla problem. Om det gäller svårare problem klickar du på Hjälp för att visa mer information.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk