Använd Tillgänglighetskontroll på din Windows-dator för att hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem.

Med verktyget Tillgänglighetskontroll hittar du tillgänglighetsproblem i Word-dokument, Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer. Verktyget genererar en rapport med problem som kan göra innehållet svårt att förstå för användare med funktionshinder. Med Tillgänglighetskontroll förklaras även varför du ska åtgärda de här problemen och hur du åtgärdar dem.

I det här avsnittet

Starta Tillgänglighetskontroll

 1. Klicka på Arkiv > Info.

 2. Välj knappen Felsök.

  Tips: Till höger om knappen Felsök under rubriken Granska finns en lista med möjliga problem.

  Gruppen Inspektera arbetsbok

 3. I listrutan Felsök väljer du Kontrollera åtkomst.

  Menyposten Kontrollera tillgänglighet

 4. Åtgärdsfönstret Tillgänglighetskontroll visas bredvid innehållet och visar resultatet av kontrollen.

  Gruppen Resultat av kontrollen

 5. Om du vill visa information om varför och hur du åtgärdar ett problem väljer du ett problem under Resultat av kontrollen. Resultatet visas under Ytterligare information och du dirigeras till det problematiska innehållet i filen.

  Gruppen Ytterligare information

Tips: Ett annat enkelt sätt att öppna Tillgänglighetskontroll på är att använda rutan Berätta. Tryck på Alt + Q och skriv tillgänglighetskontroll i rutan Berätta.

Förstå granskningsresultaten

När tillgänglighetskontrollen har kontrollerat innehållet visas resultaten baserat på allvarlighetsgrad för problemet enligt följande kategorier:

 • Fel. Problem som rapporteras som fel gäller innehåll som är väldigt svårt eller omöjligt att förstå för användare med funktionshinder.

 • Varningar. Varningar betyder i många fall att innehållet är svårt att förstå för användare med funktionshinder.

 • Tips. Tips innebär att även om personer med funktionshinder kan förstå innehållet så kan upplevelsen förbättras om det ordnas eller presenteras på annat sätt.

Läs mer

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×