Användning av huvudsidor

Det här avsnittet beskriver vad huvudsidor används för. Om du vill veta hur du skapar och arbetar med huvudsidor kan du klicka på en länk under Se även i det här avsnittet.

Syftet med huvudsidor

Huvudsidor innehåller design- och layoutelement som du vill använda på flera sidor i en publikation. Med hjälp av huvudsidor för dessa vanliga element får publikationen ett mer konsekvent utseende. De gör det också möjligt att skapa och uppdatera dessa element på en enda plats i stället för att behöva ändra dem på varje sida i publikationen.

En huvudsida kan innehålla allting som kan placeras på en publikationssida samt ett antal element som bara kan finnas på huvudsidor (t ex sidhuvuden, sidfötter och stödlinjer).

Alla nya publikationer börjar som standard med en huvudsida. Men i publikationer med mer än en sida kan du skapa flera huvudsidor vilket ger större frihet i designen av publikationer. Till exempel är den första sidan i ett kapitel normalt designad utan något sidhuvud eller sidnummer, även om den kan dela andra designelement, t ex marginaler och stödlinjer. Genom att skapa flera huvudsidor får du tillgång till flera olika layouter som du kan använda på en eller flera av sidorna i publikationen.

När du behöver en ny huvudsida

Du kan skapa en helt ny huvudsida eller kopiera en befintlig huvudsida och sedan redigera de element som du vill ändra.

Du kan skapa varje huvudsida som antingen en enkelsidig eller en dubbelsidig huvudsida. Vanligen väljer du vilken typ av huvudsida du vill använda beroende på hur du konfigurerar publikationen. Om du konfigurerar publikationen så att den visas som två sidor använder du dubbelsidiga huvudsidor. Om du konfigurerar publikationen så att den visas som en sida använder du enkelsidiga huvudsidor.

Du kan också konvertera en enkelsidig huvudsida till en dubbelsidig huvudsida eller en dubbelsidig huvudsida till en enkelsidig.

Obs!:  Om du arbetar med en webbpublikation kan du bara visa enstaka sidor, och det går då bara att använda enkelsidiga huvudsidor.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×