Office
Logga in

Använda webbdelen XML-visning för att visa strukturerade data och XML-baserade dokument och formulär

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda webbdelen XML-visning för att visa XML (Extensible Markup Language) och använda XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) för XML innan innehållet visas.

Viktigt!:  Det innehåll som visas i XML-webbdelen kan inte innehålla ett HTML-FORM-element. Om du behöver använda HTML-FORM-elementet kan du använda webbdelen Sidvisning eller webbdelen Formulär.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Olika sätt att använda webbdelen

Olika sätt att lägga till innehåll i webbdelen

Kombinera redigerat och länkat XML-innehåll

Lägga till en webbdel på en sida

Redigera egenskaperna för en webbdel

Konfigurera gemensamma egenskaper för en webbdel

Olika sätt att använda webbdelen

Du kan använda XML-webbdelen för att visa:

 • Strukturerade data från databastabeller eller databasfrågor.

 • XML-baserade dokument.

 • XML-formulär som kombinerar strukturerade och ostrukturerade data, t.ex. veckovisa statusrapporter eller reseräkningar.

Överst på sidan

Olika sätt att lägga till innehåll i webbdelen

Du kan lägga till innehåll i webbdelen XML-visning på två sätt:

 • XML- och XSL-redigerare    Du kan använda dessa redigerare för att ange eller ändra XML- och XSLT-källkod. XML- och XSL-källredigerarna är vanliga textredigerare som är avsedda för användare som har kunskap om XML- och XSLT-syntax.

 • XML- och XSL-länkar    Istället för att redigera XML och XSLT kan du ange en länk till en textfil som innehåller XML- och XSLT-källkod. De två giltiga hyperlänksprotokollen du kan använda är:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

Överst på sidan

Kombinera redigerat och länkat XML-innehåll

Du kan kombinera redigerat och länkat XML-innehåll för att ge både primär och sekundär information. Du kan till exempel ge ett felmeddelande som sekundär information i det redigerade XML-innehållet, om det inte finns tillgång till det länkade XML-innehållet eller den primära informationen. När du ger både redigerat och länkat XML-innehåll används alltid det länkade XML-innehållet först. Om det länkade XML-innehållet inte kan nås används det redigerade XML-innehållet.

Obs!:  Det går inte att kombinera redigerat och länkat XSL-innehåll på det här sättet.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel på en sida

Om du vill redigera en sida måste du ha minst behörigheter som du får när du läggs till i SharePoint-gruppen Medlemmar för <Webbplatsnamn> för webbplatsen.

 • Klicka på menyfliken Sida på en sida och klicka på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kanske du inte har behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 • Klicka där du vill lägga till en webbdel på sidan, klicka på fliken Infoga och sedan på Webbdel.

  Kommandot Webbdel

 • Välj en kategori under Kategorier, till exempel Listor och bibliotek, markera den webbdel du vill lägga till på sidan, till exempel Meddelanden och klicka sedan på Lägg till.

  Webbdelsväljaren

  När du väljer en webbdel visas information om webbdelen i Om webbdelen.

 • Klicka på fliken Sida och sedan på Spara när du är klar med redigeringen av sidan.

Obs!:  Webbdelen XML-visning finns i kategorin Samlat innehåll.

Webbdelen XML-visning läggs till på sidan där du valde att placera den.

Redigera egenskaperna för en webbdel

 1. För att redigera egenskaperna för webbdelen pekar du på webbdelen och klickar sedan på nedpilen.
  Peka på webbdelen

 2. Klicka på Redigera webbdel.
  Klicka på Redigera webbdel

Webbdelens egenskaper visas i verktygsfönstret.

Överst på sidan

Konfigurera de anpassade egenskaperna för webbdelen

Här är de egenskaper som är unika för XML-webbdelen:

Egenskap

Beskrivning

XML-redigerare

Används för att lägga till XML-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XML-syntax för att kunna använda den här redigeraren.

XML-länk

Ange en hyperlänk till en textfil som innehåller XML-källkod. De två giltiga hyperlänksprotokollen du kan använda är följande:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

XSL-redigerare

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren.

XSL-länk

Ange en hyperlänk till en textfil som innehåller XSLT-källkod. De två giltiga hyperlänksprotokollen du kan använda är följande:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

Överst på sidan

Konfigurera gemensamma egenskaper för en webbdel

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Du ändrar webbdelens egenskaper i verktygsfönstret.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och har suffixet (Dold) tillagt i rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av sidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på sidan anges inte i listrutan när du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande:

Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stödjer den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×