Använda webbdelen InfoPath-formulär på en klassisk sida

Använda webbdelen InfoPath-formulär på en klassisk sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till webbdelen InfoPath-formulär på en sida kan du visa ett webbläsarformulär som har:

 • publicerats i ett formulär- eller dokumentbibliotek,

 • Som är kopplat till en SharePoint-listformulär som har anpassats med hjälp av Microsoft InfoPath 2013.

När du har lagt till webbdelen InfoPath-formulär på en sida kan du också ansluta webbdelen till andra webbdelar på sidan för att skapa olika lösningar. Du kan till exempel:

 • Välja ett objekt i en listvywebbdel i ett bibliotek som innehåller liknande formulär, och visa det specifika formuläret i en webbdel för InfoPath-formulär.

 • Välja ett objekt från en listvywebbdel, till exempel en lista med supportkvittenser, och visa fälten i en webbdel för InfoPath-formulär.

 • Samla in flera parametervärden från en användare i en webbdel för InfoPath-formulär, till exempel en amorteringskalkylator, och visa resultaten i en tabell i webbdelen Excel Services.

Mer information finns i hitta innehåll om InfoPath 2010 och 2013.

Artikelinnehåll

Ansluta en webbdel för InfoPath-formulär till en annan webbdel

Anpassade egenskaper

Gemensamma egenskaper

Utseende

Layout

Avancerade

Ansluta en webbdel för InfoPath-formulär till en annan webbdel

Du kan ansluta en webbdel för InfoPath-formulär till en annan webbdel, till exempel en listvywebbdel, skicka data till eller ta emot data från den andra webbdelen och ändra hur data visas i den andra webbdelen.

 1. Klicka på Redigera sida eller Lägg till en sidaInställningar-menyn Knappen Office 365-inställningar .

 2. Vid behov lägger du till de andra webbdelarna på den sida som du vill ansluta till.

 3. Leta reda på webbdelen för InfoPath-formulär eller lägg till den på sidan.

 4. Klicka på menyn Webbdel för webbdelen för InfoPath-formulär och peka sedan på Anslutningar.

 5. Peka på något av följande kommandon och klicka sedan på namnet på en annan webbdel på sidan som du vill ansluta till:

Kommando

Beskrivning

Skicka data till

Visar en lista med en eller flera webbdelar på sidan som kan ta emot formulärdata. Webbdelen för InfoPath-formulär kan antingen vara ett biblioteksformulär som har definierade utdataparametrar eller ett listformulär.

Hämta formulär från

Visar en listvywebbdel som baseras på en lista eller ett bibliotek. Användarna kan välja formulär från listvywebbdelen för att visa ett specifikt formulär i webbdelen för InfoPath-formulär.

Hämta data från

Visar en annan webbdel, till exempel en listvywebbdel, som skickar ett eller flera fält med data till webbdelen för InfoPath-formulär, som måste ha definierade indataparametrar och kan vara ett biblioteks- eller listformulär.

Anpassade egenskaper

Egenskap

Beskrivning

Lista eller bibliotek

Ange vilken lista eller vilket bibliotek som innehåller det publicerade InfoPath-formuläret.

Innehållstyp

Ange innehållstypen för formuläret. Detta är obligatoriskt om fler än ett InfoPath-formulär har publicerats som en innehållstyp eller lagts till som en biblioteksmall. Om du inte väljer något här väljs en standardinnehållstyp.

Visa ett skrivskyddat formulär (endast listor)

Markera eller avmarkera kryssrutan för att förhindra eller tillåta att data skrivs in i ett listformulär.

Visa menyfliksområdet eller verktygsfältet i InfoPath

Markera eller avmarkera kryssrutan om du vill visa eller dölja menyfliksområdet eller verktygsfältet i InfoPath. Om du avmarkerar kryssrutan måste du se till att användaren kan använda InfoPath-formuläret genom att lägga till en Skicka-knapp.

Skicka data till anslutna webbdelar när sidan laddas

Markera eller avmarkera kryssrutan för att skicka eller inte skicka den första raden av data till en eller flera anslutna webbdelar när sidan visas för första gången, och för att visa eller dölja eventuella standardvärden.

Markera vilken formulärvy som ska visas som standard

Om formuläret har två eller flera vyer definierade markerar du den vy som ska visas från den nedrullningsbara listan.

Markera vilken åtgärd som ska utföras när ett formulär har skickats

Välj något av följande alternativ:

 • Stäng formuläret Ersätter formuläret med följande meddelande: ”formuläret har stängts”.

 • Öppna ett nytt formulär    Öppnar en nytt, tomt formulär.

 • Lämna formuläret öppet    Formuläret förblir öppet.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

Överst på sidan

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Överst på sidan

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Överst på sidan

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!:  Standardhjälpavsnitten öppnas alltid i ett separat webbläsarfönster, fastän alla anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×