Använda webbdelar för affärsdata på klassisk sidor

Använda webbdelar för affärsdata på klassisk sidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbdelarna för affärsdata har utformats för att fungera med data från en extern lista och kan kombineras på olika smarta sätt. Du kan till exempel koppla webbdelarna Lista och Objekt så att detaljerad information om en post, t.ex. hotell, resa och mat, visas i webbdelen Objekt när du väljer en post i en utgiftsrapport i webbdelen Lista, t.ex. torsdagens utgifter.

Mer information finns i Skapa associationer i SharePoint Designer, Webbdelar för affärsdata (Demo)och hitta innehåll om externa data.

Artikelinnehåll

Översikt över webbdelar för affärsdata

Innan du börjar

Anpassade egenskaper för webbdelen Business Data

Egenskaper för Affärsdatalista

Egenskaper för datavy

Anpassade egenskaper för webbdelen Business Data objekt

Egenskaper för affärsdataobjekt

Egenskaper för datavy

Anpassade egenskaper för webbdelen Business Data åtgärder

Egenskaper för Affärsdataåtgärder

Anpassade egenskaper för webbdelen Business Data Connectivity Filter

Filteregenskaper

Egenskaper för avancerade filteralternativ

Anpassade egenskaper för den relaterade listan webbdel för affärsdata

Egenskaper för listan relaterade affärsdata

Egenskaper för datavy

Objekt Builder webbdel för affärsdata

Gemensamma egenskaper för webbdelar för affärsdata

Utseende

Layout

Avancerade

AJAX-alternativ

Diverse

Översikt över webbdelar för affärsdata

Tabellen nedan sammanfattar varje affärsdatawebbdel.

Webbdel

Beskrivning

Affärsdatalista

Visar en lista med objekten från en extern lista.

Affärsdataobjekt

Visar ett objekt från en extern lista.

Affärsdataåtgärder

Visar en åtgärd för en extern lista.

Anslutningsfilter för affärsdata

Filtrerar innehållet i en ansluten webbdel för affärsdata med hjälp av en lista med värden från en extern lista.

Verktyget för affärsdataobjekt

Skapar ett affärsdataobjekt utifrån parametrarna i en URL-frågesträng och ger andra webbdelar för affärsdata tillgång till objektet.

Listan Relaterade affärsdata

Visar en lista med underordnade objekt till ett överordnat objekt från en extern lista. Kräver en association.

Överst på sidan

Innan du börjar

För att du ska kunna arbeta med externa data måste du först utföra flera obligatoriska uppgifter för att skydda åtkomsten till aktuella data. Följande information är avsedd att hjälpa dig planera det du ska göra. Dessutom kan den hjälpa dig att identifiera eventuella problem som kan uppstå när du arbetar med externa data. Du eller en administratör måste göra följande om du vill kunna komma åt externa data:

Förbered den externa datakällan    En administratör kan behöva skapa ett konto och ge behörighet till datakällan för att säkerställa att rätt personer har tillgång till data och att data inte hamnar i fel händer. Administratören kanske även vill skapa specifika tabeller, vyer, frågor och så vidare för en extern databas för att begränsa resultatet till endast det som krävs och för att förbättra prestanda.

Konfigurera SharePoint services    En administratör måste aktivera Business Connectivity Services (BCS) och säker lagringstjänst.

Konfigurera säkra lagringstjänster    En administratör måste bestämma vilket bästa åtkomstläge för den externa datakällan, skapa ett målprogram och ange autentiseringsuppgifter för målprogrammet.

Konfigurera Business Data Connectivity-tjänster    En administratör måste kontrollera att den användare som skapar den externa innehållstypen har behörighet till metadatalagringen i Business Data Connectivity (BDC) och att rätt användare har åtkomst till den externa innehållstypen som den externa listan baseras.

Skapa en extern lista    En användare måste skapa en extern lista utifrån den externa innehållstypen och en eller flera vyer av den externa lista efter behov.

Anpassade egenskaper för webbdelen Affärsdatalista

Egenskaper för Affärsdatalista

Egenskap

Beskrivning

Typ

Ange den externa innehållstyp som ska visas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om den externa innehållstypen finns, och för att välja en särskild extern innehållstyp.

Vy

Välj en vy som ska visas.

Obs!:  Det kan ta några sekunder innan alla vyerna visas när du har valt en extern innehållstyp.

Visa verktygsfält

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill visa eller dölja verktygsfältet.

Visa animering under inläsning

Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill animera visningen under inläsningen eller inte.

Egenskaper för Datavy

Egenskap

Beskrivning

XSL-redigerare

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren. Du kan t.ex. använda den här egenskapen för att formatera om kolumnerna Nummer och Valuta.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Affärsdataobjekt

Egenskaper för Affärsdataobjekt

Egenskap

Beskrivning

Typ

Ange den externa innehållstyp som ska visas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om den externa innehållstypen finns, och för att välja en särskild extern innehållstyp.

Vy

Välj en vy som ska visas.

Obs!:  Det kan ta några sekunder innan alla vyerna visas när du har valt en extern innehållstyp.

Objekt

Ange objekten som ska visas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om objekten finns, och för att välja specifika objekt. Du kan också ange objektvärdet automatiskt med hjälp av en webbdelsanslutning.

Visa animering under inläsning

Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill animera visningen under inläsningen eller inte.

Fält

Välj fälten som ska visas och deras placering i objektlistan.

Åtgärder

Välj en åtgärd, som har definierats tidigare, som du vill visa.

Visa nya åtgärder som standard

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill visa nya åtgärder som standard.

Egenskaper för Datavy

Egenskap

Beskrivning

XSL-redigerare

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren. Du kan t.ex. använda den här egenskapen för att formatera om kolumnerna Nummer och Valuta.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Affärsdataåtgärder

Egenskaper för Affärsdataåtgärder

Egenskap

Beskrivning

Typ

Ange den externa innehållstyp som ska användas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om den externa innehållstypen finns, och för att välja en särskild extern innehållstyp.

Objekt

Ange objekten som ska visas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om objekten finns, och för att välja specifika objekt. Du kan också ange objektvärdet automatiskt med hjälp av en webbdelsanslutning.

Åtgärder

Välj en åtgärd, som har definierats tidigare, som du vill visa.

Visa nya åtgärder som standard

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill visa nya åtgärder som standard.

Format

Välj ett av följande visningsformat:

  • Punktlista

  • Lista

  • Verktygsfält

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Anslutningsfilter för affärsdata

Filteregenskaper

Egenskap

Beskrivning

Filternamn

Ange ett unikt och meningsfullt namn för filtret.

Extern innehållstyp

Ange den externa innehållstyp som ska användas för filtervärdena. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om den externa innehållstypen finns, och för att välja en särskild extern innehållstyp.

Vy

Välj en vy.

Obs!:  Det kan ta några sekunder innan alla vyerna visas när du har valt en extern innehållstyp.

Värdekolumn

Välj en kolumn som ska användas som filtervärdet.

Beskrivningskolumn

Välj en kolumn som ska användas och visas som ett alternativt och mer meningsfullt värde för användaren.

Visa lista som

Välj hur filtret ska visas.

Egenskaper för avancerade filteralternativ

Egenskap

Beskrivning

Bredd

Gör något av följande om du vill kontrollera webbdelens bredd:

  • Ange en bestämd bredd i antal bildpunkter.

  • Lämna rutan tom eller ange 0 om du vill att bredden ska ställas in automatiskt.

Kräv att användaren väljer ett värde

Markera eller avmarkera kryssrutan om du vill tvinga användaren att välja ett värde eller om du vill att användaren ska kunna lämna värdet tomt.

Standardvärde

Ange objektvärdet. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om objektet finns, och för att välja ett specifikt objekt.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Listan Relaterade affärsdata

Egenskaper för Listan Relaterade affärsdata

Egenskap

Beskrivning

Typ

Ange den externa innehållstyp som ska visas. Använd knapparna bredvid rutan om du vill kontrollera om den externa innehållstypen finns, och för att välja en särskild extern innehållstyp.

Relation

Välj en relation baserad på en association som har definierats tidigare.

Visa verktygsfält

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill visa eller dölja verktygsfältet.

Visa animering under inläsning

Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill animera visningen under inläsningen eller inte.

Egenskaper för Datavy

Egenskap

Beskrivning

XSL-redigerare

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren. Du kan t.ex. använda den här egenskapen för att formatera om kolumnerna Nummer och Valuta.

Överst på sidan

Webbdelen Verktyget för affärsdataobjekt

Den här webbdelen har inga anpassade egenskaper. Den skapar ett affärsdataobjekt från parametrar i en URL-frågesträng och skickar det till andra webbdelar för affärsdata. Den här webbdelen visas inte för användaren och visas bara när redigeringsläge är aktiverat för sidan.

Gemensamma egenskaper för webbdelar för affärsdata

Alla webbdelar delar en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout, avancerade alternativ, Ajax-alternativ och övriga egenskaper.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

  • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

  • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Överst på sidan

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Överst på sidan

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

  • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

  • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

  • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!:  Standardhjälpavsnitten öppnas alltid i ett separat webbläsarfönster, fastän alla anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Ajax-alternativ

Obs!:  Följande gemensamma egenskaper är bara tillgängliga för webbdelarna Affärsdatalista och Listan Relaterade affärsdata.

Egenskap

Beskrivning

Aktivera asynkron inläsning

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill läsa in data asynkront (du kan fortsätta att arbeta tills alla data lästs in) eller synkront (en inläsningsbild visas i listvyn tills alla data returnerats från servern.

Aktivera asynkron uppdatering

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill att följande åtgärder ska köras asynkront eller synkront: sortering, sidindelning, filtrering och uppdatering.

Visa knappen Manuell uppdatering

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill visa eller dölja en knapp för manuell uppdatering av listvyn.

Aktivera asynkron automatisk uppdatering

Markera eller avmarkera den här kryssrutan om du vill aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering av listvyn.

Intervall för automatisk uppdatering (sekunder)

Ange tidsintervallet mellan varje automatisk uppdatering. Standardvärdet är 60 sekunder.

Överst på sidan

Övrigt

Obs!:  Följande gemensamma egenskaper är bara tillgängliga för webbdelarna Affärsdatalista och Listan Relaterade affärsdata.

Egenskap

Beskrivning

Exempeldata

Ange exempeldata som en giltig XML-fil och med samma struktur som de data som returneras av datakällan. En SharePoint-kompatibel redigerare, som Microsoft SharePoint Designer 2013, kan använda de XML-exempeldata som anges av den här egenskapen för att återge datavyn som den såg ut när den utformades.

XSL-länk

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren. Du kan t.ex. använda den här egenskapen för att formatera om kolumnerna Nummer och Valuta.

Aktivera cachelagring av datavy

Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill cachelagra XSL-transformeringen och instansen av datakällkontrollen eller inte.

Timeout för cachelagring av datavy (sekunder)

Anger tiden för rensning av cacheminnet i antal sekunder. Om du väljer 0 tilldelas den här egenskapen standardvärdet 86 400 sekunder (d.v.s. en dag).

Skicka första raden till anslutna webbdelar när sidan läses in

Markera eller avmarkera den här kryssrutan beroende på om du vill skicka den första raden med data till en eller flera anslutna webbdelar när sidan läses in eller inte.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×