Använda villkorsstyrd formatering i en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Vad är villkorsstyrd formatering?

Kompatibilitetsfrågor

Lägga till villkorsstyrd formatering

Ändra villkorsstyrd formatering

Vad är villkorsstyrd formatering?

I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du ange olika formateringsalternativ för en kontroll, villkorsstyrd formatering baserat på villkor i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, visas villkorsstyrd formatering. Du kan använda villkorsstyrd formatering i fetstil, understrykning, kursiv, genomstruken, teckenfärg och bakgrundsfärg på kontroller. Du kan också använda villkorsstyrd formatering för att avgöra om en kontroll är synlig i formuläret när användare fyller ut, om kontrollen är inaktiverat eller om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller ta bort vissa kontroller, till exempel valfria avsnitt.

Nedan följer några exempel på hur du kan använda villkorsstyrd formatering i en formulärmall:

 • Dölj avsnittet för leveransadress om inte kryssrutan Ange leveransadress markeras.

 • Ändra teckenfärgen till blå och formatet till fetstil för alla utgifter som kräver ett kvitto.

 • Ändra radfärger i en upprepande tabell baserat på en textrutas värde på raden. Formatera exempelvis raden för en aktivitet som ligger efter schemat i rött, och raden för en aktivitet som följer schemat i grönt.

 • Markera finansposter med röd text när motsvarande värde är mindre än 0 kr, och med grön text när värdet är 0 kr eller högre.

 • Filtrera rader i en upprepande tabell.

Obs!: Om du vill att ett meddelande ska visas om användaren anger felaktiga värden i ett formulär kan du använda dataverifiering.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Listan med kontroller som har stöd för villkorsstyrd formatering

Följande tabell innehåller en lista med de kontroller i Office InfoPath 2007 som stöder villkorsstyrd formatering, samt information om huruvida de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som stöder villkorsstyrd formatering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Knapp

Ja

Kryssruta

Ja

Datumväljare

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Resultatruta

Ja

Bifogad fil

Ja

Listruta

Ja

Alternativknapp

Ja

Valfritt avsnitt

Ja

Upprepande avsnitt

Ja

Upprepande tabell

Ja

RTF-ruta

Ja

Avsnitt

Ja

Textruta

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Nej

Alternativavsnitt

Nej

Kombinationsruta

Nej

Vågrätt upprepande tabell

Nej

Pennritning

Nej

Översikt/Detaljer

Nej

Flervalslistruta

Nej

Bild

Nej

Upprepande rekursivt avsnitt

Nej

Lodrät etikett

Nej

Överst på sidan

Lägga till villkorsstyrd formatering

 1. Markera den kontroll som du vill lägga till villkorsstyrd formatering till i formulärmallen och klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 3. Ange villkoret i rutorna vid Om det här villkoret är uppfyllt.

  Obs!: InfoPath verifierar ett villkor genom att kontrollera värdet för det fält som kontrollen är bunden, inte själva kontrollen.

 4. Om du vill lägga till ytterligare villkor klickar du på Och och gör sedan något av följande i rutan längst till höger under Om det här villkoret är uppfyllt:

  • Klicka på och om du vill att formateringen ska användas endast när båda villkor har uppfyllts.

  • Klicka på pilen bredvid och och sedan på eller om du vill att formateringen ska användas när ett eller båda villkor har uppfyllts.

 5. Välj den formatering som du vill använda för villkoret under Ska den här formateringen användas och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om mer än ett villkor uppfylls används endast formateringen för det första sanna villkoret.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Ändra villkorsstyrd formatering

 1. Markera den kontroll vars villkorsstyrda formatering du vill ändra i formulärmallen och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. Markera det villkor som du vill ändra i dialogrutan Villkorsstyrd formatering och klicka sedan på Ändra.

 3. Ändra villkoret i rutorna Om det här villkoret är uppfyllt.

  Obs!: Ett villkor verifieras i InfoPath genom att värdet i fältet som kontrollen är bunden till kontrolleras, inte själva kontrollen.

 4. Markera eventuell ny formatering som du vill använda för villkoret eller villkoren och klicka sedan på OK.

 5. Om det finns flera villkorsstyrda format för en kontroll och du vill ändra i vilken ordning de utvärderas, markerar du ett villkor i dialogrutan Villkorsstyrd formatering och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Obs!: Om mer än ett villkor uppfylls används endast formateringen för det första sanna villkoret.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×