Använda villkorsstyrd formatering

Använda villkorsstyrd formatering

Använda villkorsstyrd formatering

Översikt

Använda villkorsstyrd formatering Det kan vara svårt att få ut någonting användbart ur siffror i ett kalkylblad. Men Excel förser dig med en mängd olika verktyg för att snabbt analysera data med hjälp av villkorsstyrd formatering. Då kan du till exempel använda en färgskala för att skilja mellan höga, medelhöga och låga temperaturvärden.

I den här kursen:

Använda villkorsstyrd formatering (2:03)
Villkorsstyrd formatering tillhandahåller visuella ledtrådar som hjälper dig att snabbt få ordning på dina data. Till exempel visar den tydligt uppgångar och nedgångar och andra datatrender utifrån de kriterier som du anger.

Villkorlig formatering av datum (2:44)
Säg att du direkt vill kunna se vilka jobb i en lista som är försenade. Med andra ord de jobb vars leveransdatum redan har passerat. Eller vilka jobb som inte ska levereras förrän tidigast om en vecka. I den här videon får du lära dig hur.

Villkorlig formatering av text (2:12)
Använd verktyget Snabbanalys för att villkorsstyrt formatera celler i ett intervall med duplicerad text, unik text och text som är samma som den du anger. Du kan även villkorsstyrt formatera en rad utifrån texten i en av cellerna i raden.

Kopiera och ta bort villkorsstyrd formatering (1:22)
Videon visar hur du snabbt kopierar en cells formatering och tar bort villkorsstyrd formatering från specifika celler eller ett helt kalkylblad.

Kurssammanfattning
En kort genomgång av kursens viktigaste punkter.

Fler kurser finns tillgängliga på Microsoft Office-utbildning.

Feedback

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×