Använda variabler i en datatabell för att hitta flera svar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att sätta in olika tal i en cell kan du snabbt få fram olika svar på ett problem. Du kan till exempel använda dig av funktionen BETALNING och ange olika räntesatser och låneperioder (i månader) för att ta reda på hur mycket du har råd att låna när du ska köpa en bil eller bostad. Du anger tal i ett cellområde som kallas en datatabell.

Här är datatabellen cellområdet B2:D8. Ändra värdet i B4, lånebeloppet, så uppdateras månadsbetalningarna i kolumn D automatiskt. Med räntesatsen 3,75 % returnerar D2 en månadsbetalning på 1 042,01 dollar med hjälp av följande formel: =BETALNING(C2/12;$B$3;$B$4).

Det här cellområdet, B2:D8, är en datatabell

Du kan använda en eller två variabler beroende på det antal variabler och formler du vill testa.

Använd en variabel för att se hur olika värden av en variabel i en formel ändrar resultaten. Du kan till exempel ändra räntesatsen för en månatlig amortering med hjälp av funktionen BETALNING. Du anger variabelvärdena (räntesatserna) i en kolumn eller rad, och resultatet visas i en intilliggande kolumn eller rad.

I denna live-arbetsbok innehåller cell D2 betalningsformeln =BETALNING(C2/12;$B$3;$B$4). Cell B3 är cellen med variabler, där du kan lägga in en annan längd för tidsperioden (antal månadsbetalningsperioder). I cell D2 lägger funktionen BETALNING in räntesatsen 3,75 %/12, 360 månader och ett lån på 225 000 dollar och beräknar en månadsbetalning på 1 042,01 dollar.

Använd ett test med två variabler för att se hur olika värden med två variabler i en formel ändrar resultaten. Du kan till exempel testa olika kombinationer av räntesatser och antal månadsbetalningsperioder för att beräkna en amortering.

I denna live-arbetsbok innehåller cell C3 betalningsformeln =BETALNING($B$3/12;$B$2;B4), som använder två celler med variabler, B2 och B3. I cell C2 lägger funktionen BETALNING in räntesatsen 3,875 %/12, 360 månader och ett lån på 225 000 dollar och beräknar en månadsbetalning på 1 058,03 dollar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×