Använda värden från en webbtjänst för att fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta med data från en sekundär dataanslutning till en webbtjänst.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en anslutning till en fråga

Steg 2: Konfigurera kontrollen

Översikt

En listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta visar objekt som en användare kan välja när du fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall. Du kan konfigurera följande typer av kontroller för att visa data från en sekundär dataanslutning till en webbtjänst. En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till en formulärmall så att användare som fyller i formulär som baseras på formulärmallen kan hämta data från eller skicka data till en extern datakälla, till exempel en webbtjänst.

Om du vill hämta data från en extern datakälla du lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen dessa frågor data. Microsoft Office InfoPath skapar därför en sekundär datakälla med datafält eller grupper som motsvarar XML-schema av webbtjänsten. Dataanslutning frågan hämtar data från webbtjänsten och lagrar dessa data i den sekundära datakällan i formuläret. Som standard finns data i den sekundära datakällan medan användaren är ansluten till ett nätverk. Du kan konfigurera sekundär dataanslutning om du vill spara resultatet av frågan på användarnas datorer så att de kan ha tillgång till data om sina formulär inte är ansluten till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande: Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha hur data lagras i webbtjänsten, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. Länkar till mer information om dataanslutningar och datakällor i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan använda värden från en webbtjänst för att fylla i en kontroll i en formulärmall måste behöver du följande information från webben service-administratören:

 • Platsen för webbtjänsten.

 • Verifiering att webbtjänsten använder dokument/literal format kodning. InfoPath kan använda endast dokument/literal format webbtjänster.

 • Namnet på åtgärden för Web-tjänsten som skickar data till formuläret.

 • Om du på ett säkert sätt lagra frågeresultat från webbtjänsten på användarnas datorer för användning offline.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till en anslutning till en fråga

Om du inte har en befintlig fråga dataanslutning i formulärmallen som du kan använda för att ange värden för kontrollen följer du dessa steg för att lägga till en ny sekundär dataanslutning. Om din formulärmall har redan en sekundär dataanslutning som du kan använda kan du hoppa över det här avsnittet och gå till steg 2: Konfigurera kontrollen.

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillta emot data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på webbtjänst på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden anger du platsen för webbtjänsten.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Nästa.

 7. I listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som returnerar data i formuläret och klicka sedan på Nästa.

 8. Om guiden Dataanslutning inträffar ett okänt element i schemat för webbtjänsten, kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till den huvudsakliga datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Om du vill att resultatet av frågan ska vara tillgänglig när formuläret inte är ansluten till ett nätverk, markerar du kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagrar data på användarens dator när formuläret använder den här anslutningen. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Skriv ett beskrivande namn på dataanslutningen sekundär på nästa sida i guiden.

 12. Om du vill ta emot data automatiskt när du öppnar formuläret markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera kontrollen

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta som du vill fylla.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Under poster i listruta klickar du på Slå upp värden från en extern datakälla.

 5. Klicka på datakällan med den grupp eller det fält som innehåller de data som du vill använda i listan Datakälla.

 6. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan poster.

 7. Ange vilka data som ska visas för användaren och vilka data kommer att skickas till den externa datakällan genom att göra något av följande i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

  Ange de data som visas är samma data som användaren skickar

  • Klicka på ett fält och klicka sedan på OK.

  Ange att data visas skiljer sig från de data som användaren ska skicka

  Obs!: I det här scenariot de data som visas är från ett av fälten i gruppen och de data som användaren skickar finns i ett annat fält i samma grupp.

  1. Klicka på en grupp och klicka sedan på OK.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan värde i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  3. Klicka på ett fält som innehåller de data som användaren ska skicka till den externa datakällan och klicka sedan på OK i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan namn i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  5. Klicka på ett fält som innehåller de data som visas i kontrollen och klicka sedan på OK i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 8. Om fältet i rutan Visningsnamn har värden med liknande visningsnamnen och du vill visa endast unika namn, markerar du kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×