Använda utsnitt för att filtrera pivottabelldata

I tidigare versioner av Microsoft Excel kan du använda rapportfilter för att filtrera data i en pivottabell, men det är inte lätt att se aktuell status för filtrering när du filtrerar på flera objekt. I Excel har du möjlighet att använda utsnitt för att filtrera data. Med utsnitt tillhandahålls knappar som du kan klicka på för att filtrera pivottabelldata. Utöver snabbfiltrering anger utsnitt också aktuell filtreringsstatus, vilket gör det enkelt att förstå exakt vad som visas i en filtrerad pivottabell.

Bild av menyfliksområdet i Excel

När du markerar ett objekt inkluderas objektet i filtret och data för objektet visas i rapporten. Om du till exempel väljer Karlsson i fältet Säljare visas bara data som innehåller Karlsson i det fältet.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Vad är utsnitt?

Använda utsnitt

Skapa ett utsnitt i en befintlig pivottabell

Skapa ett fristående utsnitt

Formatera ett utsnitt

Dela ett utsnitt genom att ansluta till en annan pivottabell

Koppla från eller ta bort ett utsnitt

Vad är utsnitt?

Utsnitt är lättanvända filtreringskomponenter med en uppsättning knappar som gör att du snabbt kan filtrera data i en pivottabell, utan att behöva öppna listrutor för att hitta de objekt som du vill filtrera.

När du använder ett vanligt pivottabellfilter för att filtrera på flera objekt, anger filtret bara att flera objekt är filtrerade och du måste öppna en listruta för att hitta information om filtreringen. Men ett utsnitt ger filtret som används en tydlig etikett och ger information så att du lättare förstår de data som visas i den filtrerade pivottabellen.

Utsnitt är vanligtvis kopplade till den pivottabell där de skapades. Men du kan också skapa fristående utsnitt som används som referens från OLAP-kubfunktioner (Online Analytical Processing) eller som kan associeras med en pivottabell vid ett senare tillfälle.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande element:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

Överst på sidan

Använda utsnitt

Det finns flera sätt att skapa utsnitt för att filtrera data i pivottabeller. I en befintlig pivottabell kan du:

 • Skapa ett utsnitt som är kopplat till pivottabellen.

 • Skapa en kopia av ett utsnitt som är kopplat till pivottabellen.

 • Använda ett befintligt utsnitt som är kopplat till en annan pivottabell.

Utöver eller istället för att skapa utsnitt i en befintlig pivottabell kan du också skapa ett fristående utsnitt som kan användas som referens av OLAP-kubfunktioner (Online Analytical Processing) eller som du kan koppla till en pivottabell vid ett senare tillfälle.

Eftersom varje utsnitt som du skapar är utformat för att filtrera på ett visst pivottabellfält, är det troligt att du skapar fler än ett utsnitt för att filtrera en pivottabell.

När du har skapat ett utsnitt visas det i kalkylbladet tillsammans med pivottabellen, i flera lager om du har fler än ett utsnitt. Du kan flytta ett utsnitt till en annan plats i kalkylbladet och ändra storlek på det efter behov.

Skiktade utsnitt

När du vill filtrera pivottabelldata klickar du på en eller flera av knapparna i utsnittet.

Utsnitt med ett valt filter

Formatera utsnitt för ett enhetligt utseende

Du kan skapa professionellt utformade rapporter eller bara matcha formatet på utsnittet till formatet på den associerade pivottabellen genom att använda formatmallar för utsnitt som ger ett enhetligt utseende. Genom att använda någon av de fördefinierade formatmallarna som är tillgängliga för utsnitt kan du noga matcha det färgtema som används i en pivottabell. Om du vill skapa ett eget utseende kan du även skapa egna utsnittsformat, precis som du skapar anpassade pivottabellformat.

Dela utsnitt mellan pivottabeller

När du har många olika pivottabeller i en rapport, till exempel en BI-rapport (Business Intelligence) som du arbetar med, är det troligt att du vill använda samma filter för några eller alla dessa pivottabeller. Du kan dela ett utsnitt som du har skapat i en pivottabell med andra pivottabeller. Du behöver inte duplicera filtret för alla pivottabeller!

När du delar ett utsnitt skapar du en anslutning till en annan pivottabell som innehåller utsnittet som du vill använda. Alla ändringar du gör i ett delat utsnitt återges direkt i alla pivottabeller som är anslutna till det utsnittet. Om du till exempel använder ett landutsnitt i Pivottabell1 för att filtrera data för ett visst land, visar Pivottabell2 som också använder det utsnittet data för samma land.

Utsnitt som är anslutna till och används i fler än en pivottabell kallas delade utsnitt. Utsnitt som används i endast en pivottabell kallas lokala utsnitt. En pivottabell kan ha både lokala och delade utsnitt.

Överst på sidan

Skapa ett utsnitt i en befintlig pivottabell

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Då visas Verktyg för pivottabell, och flikarna Alternativ och Design läggs till.

 2. På fliken Alternativ klickar du i gruppen Sortera och filtreraInfoga utsnitt.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

Överst på sidan

Skapa ett fristående utsnitt

 1. Klicka på Utsnitt i gruppen Filter på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande i rutan Visa i dialogrutan Befintliga anslutningar:

  • Om du vill visa alla anslutningar klickar du på Alla anslutningar. Detta är markerat som standard.

  • Om du endast vill visa listan med de senast använda anslutningarna klickar du på Anslutningar i den här arbetsboken.

   Den här listan skapas från anslutningar som du redan har definierat, som du har skapat med hjälp av dialogrutan Välj datakälla i guiden Dataanslutning, eller som du tidigare har valt som en anslutning i den här dialogrutan.

  • Om du endast vill visa anslutningar som är tillgängliga på datorn klickar du på Anslutningsfiler på den här datorn.

   Den här listan skapas från mappen Mina datakällor som vanligtvis lagras i mappen Mina dokument.

  • Om du endast vill visa anslutningar som är tillgängliga från en anslutningsfil som öppnas från nätverket, klickar du på Anslutningsfiler i nätverket.

   Den här listan skapas från ett dataanslutningsbibliotek (DCL) på en Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft SharePoint Server 2010-webbplats. DCL är ett dokumentbibliotek på en SharePoint Foundation-webbplats som innehåller en samling Office-dataanslutningsfiler (.odc). Vanligtvis konfigureras DCL av en webbplatsadministratör, som också kan konfigurera att SharePoint-webbplatsen ska visa ODC-filer från detta DCL i dialogrutan Externa anslutningar.

   Tips    Om anslutningen som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter mer och sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning så att du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

   Obs    Om du väljer en anslutning från kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller Anslutningsfiler på den här datorn, kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning, och används sedan som den nya anslutningsinformationen.

 3. Under Välj en anslutning klickar du på den anslutning som du vill använda och sedan på Öppna.

 4. Klicka i kryssrutan för de fält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. Klicka på OK.

  Ett utsnitt skapas för alla fält som du har valt.

Överst på sidan

Formatera ett utsnitt

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

  Då visas Utsnittsverktyg, och fliken Alternativ läggs till.

 2. Klicka på önskat format på fliken Alternativ, i gruppen Utsnittsformat.

  Om du vill se alla tillgängliga format klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Dela ett utsnitt genom att ansluta till en annan pivottabell

Du kan dela ett utsnitt med en annan pivottabell genom att ansluta det till den pivottabellen. Du kan också infoga ett utsnitt från en annan pivottabell genom att ansluta till den pivottabellen.

Göra ett utsnitt tillgängligt för användning i en annan pivottabell

 1. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  Då visas Utsnittsverktyg, och fliken Alternativ läggs till.

 2. Klicka på Pivottabellanslutningar i gruppen Utsnitt på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Välj kryssrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt i dialogrutan Pivottabellanslutningar.

Använda ett utsnitt från en annan pivottabell

 1. Skapa en anslutning till den pivottabell som innehåller utsnittet som du vill dela genom att göra följande:

  1. Klicka på Befintliga anslutningar i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. I dialogrutan Befintliga anslutningar, i rutan Visa, kontrollerar du att Alla anslutningar är markerat.

   Tips    Om anslutningen som du vill använda inte visas kan du skapa en anslutning. Klicka på Bläddra efter mer och sedan på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla för att starta guiden Dataanslutning så att du kan välja den datakälla som du vill ansluta till.

  3. Välj den anslutning du vill använda och klicka på Öppna.

  4. I dialogrutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbetsboken klickar du på Pivottabellrapport.

 2. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill infoga ett utsnitt från en annan pivottabell.

  Då visas Verktyg för pivottabell, och flikarna Alternativ och Design läggs till.

 3. På fliken Alternativ, i gruppen Sortera och filtrera, klickar du på pilen Infoga utsnitt och sedan på Utsnittsanslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Markera kryssrutan för de utsnitt som du vill använda i dialogrutan Utsnittsanslutningar.

 5. Klicka på OK.

 6. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

  Obs    Alla pivottabeller som delar utsnittet visar direkt samma filtreringsstatus.

Överst på sidan

Koppla från eller ta bort ett utsnitt

Om du inte längre behöver ett utsnitt kan du koppla bort det från pivottabellen eller ta bort det.

Koppla från ett utsnitt

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill koppla från ett utsnitt.

  Då visas Verktyg för pivottabell, och flikarna Alternativ och Design läggs till.

 2. På fliken Alternativ, i gruppen Sortera och filtrera, klickar du på pilen Infoga utsnitt och sedan på Utsnittsanslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Avmarkera kryssrutan för alla pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt för i dialogrutan Utsnittsanslutningar.

Ta bort ett utsnitt

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Högerklicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×