Använda telefonkonferenstjänsten

Använd Telefonkonferens om du vill använda din konferensleverantör för ljuddelen av mötet. Med det här alternativet kan du få konferenstjänsten att ringa upp mötesdeltagarna, eller också kan de använda sina telefoner för att ringa upp konferenstjänsten.

Du behöver ett telefonkonferenskonto från din tjänsteleverantör för att kunna använda Live Meeting-telefonkonferenser. Informationen du behöver för att konfigurera dina ljudinställningar innefattar:

 • Namnet på konferensleverantören.

 • Åtkomsttelefonnummer.

 • Ledar- och deltagarkoder.

 • Eventuella speciella uppringningsnycklar som Live Meeting-tjänsten måste använda för att ringa konferensleverantören automatiskt. De här uppringningsnycklarna krävs för att kunna använda Internetsändningar och för att kunna spela in möten.

Om du inte har något telefonkonferenskonto måste du få ett från din konferenssamtalsleverantör innan du kan fortsätta. Om du inte vet vem din konferenssamtalsleverantör är kontaktar du din Live Meeting-kontoadministratör.

Partners som levererar ljud för Office Live Meeting 2007

Microsoft erbjuder ljud till tjänsten Microsoft Office Live Meeting 2007 genom ledande partners inom ljudkonferens. Mer information om certifierade partners inom ljud och integrationsmöjligheter för ljud finns att läsa här Använda telefonkonferenstjänsten.

Så här använder du en telefonkonferenstjänst för ett möte:

 1. Klicka på Schemalägga möte under Möte på sidan Min startsida.

 2. Klicka på Mötesalternativ.

 3. Klicka på Ljud på sidan Mötesalternativ.

 4. Klicka på Telefonkonferens i listan Ljud för det här mötet.

 5. Gör något av följande i listan Konferensleverantör:

  • Om din konferensleverantör är med på listan markerar du den. Då kan du använda funktionen Anslut till konferens i Live Meeting-klienten så att din telefon rings upp i stället för att du ringer upp.

  • Välj Annan om din konferensleverantör inte är med. Du kommer inte att kunna använda funktionen Anslut till konferens i Live Meeting-klienten, men Live Meeting visar automatiskt konferenstelefonnumren och deltagarkoden för alla mötesdeltagare.

 6. Välj de alternativ för telefonkonferens som du vill aktivera:

  • Tillåt att deltagare använder Anslut till konferens för att låta Live Meeting ringa upp, i stället för att deltagaren själv ringer upp. När det här alternativet är markerat kan mötesdeltagare klicka på Anslut till konferens i Live Meeting-klienten för att låta konferenstjänsten ringa dem, i stället för att ringa konferenssamtalet själva.

  • Visa gratisnumret för mötesdeltagarna i Live Meeting-klienten. Välj det här alternativet om du vill visa gratisnumret som du använder i fönstret Röstfunktioner och video eller Mötesinformation så att alla mötesdeltagare kan se det.

  • Visa betalnumret för mötesdeltagare i Live Meeting-klienten. Välj det här alternativet om du vill visa betalnumret som du använder i fönstret Röstfunktioner och video eller Mötesinformation så att alla mötesdeltagare kan se det.

 7. Ange korrekta betal- och gratisnummer för ditt telefonkonferenskonto.

 8. Ange deltagarkoden och ledarkoden som är tilldelade till ditt telefonkonferenskonto.

 9. Ange eventuella ytterligare uppringningsnycklar som behövs för att ringa upp din konferensleverantör automatiskt och delta i en telefonkonferens. I den första rutan Faktiska uppringningsnycklar skapar varje kommatecken en sekunds fördröjning, vilket gör det möjlig för Live Meeting att pausa i telefonkonferensprompterna, till exempel "Ange din deltagarkod följt av en stjärna". Live Meeting skickar sedan deltagarkoden. Ange alla uppringningsnycklar som bör följa på deltagarkoden i den andra rutan för Faktiska uppringningsnycklar.

  Obs!: Dessa nycklar låter dig ange den teckenkod som behövs för att låta Live Meeting-tjänsten komma förbi ljudprompter från telefonkonferenstjänsten och delta i samtalet. Live Meeting "lyssnar" sedan på konferenssamtalet för att sända den över Internet (Internetsändning) eller spela in ljudet med mötet.

 10. Klicka på Spara som standard om du vill spara de aktuella mötesalternativen som standardalternativ för framtida möten.

 11. Gör något av följande:

  • Klicka på OK om du vill stänga sidan Mötesalternativ.

  • Klicka alternativt på OK om du vill ange mötesalternativ för aktuellt möte och stänga sidan Mötesalternativ.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×