Använda tabeller när du ordnar information i anteckningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office OneNote 2007 kan du ordna informationen med hjälp av tabeller.

Vad vill du göra?

Infoga en tabell

Markera delar av en tabell

Lägga till rader eller kolumner i en tabell

Ta bort rader, kolumner eller en hel tabell

Infoga en tabell

 1. Klicka på den plats i anteckningarna där du vill infoga tabellen.

 2. Klicka på InfogaTabell-menyn.

 3. Ange hur många kolumner och rader du vill ha i dialogrutan Infoga tabell.

  Meddelanden: 

  • Du kan snabbt skapa en tabell genom att rita den. Klicka på Infoga tabell Bild av knapp i verktygsfältet Standard och dra markören nedåt och till höger för att ange antalet rader och kolumner som du vill använda.

  • Om du vill visa eller dölja tabellens kantlinjer klickar du i en cell i tabellen och markerar eller avmarkerar Visa kantlinjeTabell-menyn.

Överst på sidan

Markera delar av en tabell

Du markerar snabbt celler, rader och kolumner i en tabell genom att dra pekaren över dem. Använd följande menykommandon om du mer exakt vill markera olika delar i tabeller.

Gör något av följande:

 • Om du vill markera hela tabellen klickar du i en cell i tabellen och sedan på Markera tabellTabell-menyn.

 • Om du vill markera en kolumn klickar du i en cell i kolumnen och sedan på Markera kolumnTabell-menyn.

 • Om du vill markera en rad klickar du i en cell på raden och sedan på Markera radTabell-menyn.

 • Om du vill markera en cell klickar du på cellen och sedan på Markera cellTabell-menyn.

Överst på sidan

Lägga till rader och kolumner i en tabell

Lägga till en rad ovanför eller nedanför

 1. Klicka i en cell ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska infogas.

 2. Gör något av följande på Tabell-menyn:

  • Klicka på Infoga rader ovanför om du vill skapa den nya raden ovanför den markerade cellen.

  • Klicka på Infoga rader nedanför om du vill skapa den nya raden under den markerade cellen.

   Tips: I en tabell med flera rader kan du snabbt lägga till fler rader genom att markera så många rader som du vill skapa, t.ex. tre rader om du vill infoga tre rader, och sedan klicka på Infoga rader ovanför eller Infoga rader nedanförTabell-menyn.

Lägga till en kolumn till vänster eller höger

 1. Klicka på en cell till vänster eller höger om den plats där du vill infoga den nya kolumnen.

 2. Gör något av följande på Tabell-menyn:

  • Klicka på Infoga kolumner till vänster om du vill skapa den nya kolumnen till vänster om den markerade cellen.

  • Klicka på Infoga kolumner till höger om du vill skapa den nya kolumnen till höger om den markerade cellen.

   Tips: I en tabell med flera kolumner kan du snabbt lägga till fler kolumner genom att markera så många kolumner som du vill skapa, t.ex. tre kolumner om du vill infoga tre kolumner, och sedan klicka på Infoga kolumner till vänster eller Infoga kolumner till högerTabell-menyn.

Överst på sidan

Ta bort rader, kolumner eller hela tabellen

Gör något av följande:

 • Markera den eller de rader som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort raderTabell-menyn.

 • Markera den eller de kolumner som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort kolumnerTabell-menyn.

 • Klicka på en cell i tabellen som du vill ta bort och sedan på Ta bort tabellTabell-menyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×