Använda smartdokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Smartdokument är filer, till exempel Microsoft Office Excel-arbetsböcker, som är programmerade att ge dig hjälp medan du arbetar med dem. Flera typer av Excel-filer, till exempel formulär och mallar, kan också fungera som smartdokument.

Vad vill du göra?

Mer information om smartdokument

Lägga till och koppla en smartdokumentslösning

Ändra XML-tillägg som är ansluten till ett smartdokument

Ta bort en smartdokumentslösning

Lära mer om smartdokument

Smartdokument tillhandahåller lösningar på vanliga affärsproblem: styra verksamhetens processarbetsflöden och återanvända och dela information. Du skapar dessa smartdokumentslösningar genom att lägga till XML-tillägg i Excel-arbetsböckerna. Dessa lösningar kan hämtas eller utvecklas med ett Smart Document Software Development Kit.

Styra verksamhetens processarbetsflöde

Smarta dokument passar särskilt bra för arbetsböcker som ingår i ett arbetsflöde. Ett arbetsflöde är den automatiserade förflyttningen av dokument eller objekt genom en viss serie åtgärder eller aktiviteter relaterade till en affärsprocess. Arbetsflöden kan användas för en konsekvent hantering av vanliga affärsprocesser, till exempel för att godkänna eller granska dokument. Ditt företag kanske har en process för att fylla i kostnadssammanställningar, och du kanske har en Excel-mall för detta. Om mallen omvandlas till ett smartdokument kan den kopplas till en databas som automatiskt fyller i viss obligatorisk information, till exempel medarbetarens namn, anställningsnummer och chefens namn. När du fyller i kostnadssammanställningen kan smartdokumentet visa en knapp så att du kan skicka det till nästa steg i arbetsflödet. Eftersom smartdokumentet "vet" vem som är din chef kan det automatiskt skickas vidare till den personen. Oavsett vem som har dokumentet vet smartdokumentet var det befinner sig arbetsflödet och vilket nästa steg är.

Återanvända och dela information

Du kan använda smartdokument som gör det enklare att dela och återanvända befintligt innehåll. En advokatfirma som ofta använder samma textstycken när de skriver kontrakt, eller en journalist som ofta använder en byline eller andra texttyper, kan ha stor nytta av denna funktion. Smartdokument kan också göra det enklare att dela information, och till och med samverka med andra Microsoft Office-program. Du kan till exempel använda smartdokument om du vill skicka e-postmeddelanden via Microsoft Office Outlook, utan att lämna dokumentet eller starta själva Outlook.

Lägga till en smartdokumentslösning genom att använda XML-tillägg

När du lägger till en smartdokumentslösning visas den i listan över tillgängliga lösningar när du öppnar ett nytt smartdokument. Om du vill använda en lösning måste du först koppla XML-tillägget till dokumentet, vilket konverterar Excel-arbetsboken till ett smartdokument. Ett XML-tillägg innehåller flera komponenter, bland annat XML-filer (Extensible Markup Language) och ett manifest som hänvisar till komponenterna. När du öppnar ett dokument som är kopplat till ett XML-tillägg öppnas också åtgärdsfönstret Dokumentåtgärder. Där finns till exempel verktyg som hjälper dig att utföra åtgärder och hjälp om hur du använder smartdokumentet. Vilka funktioner som ingår i ett smartdokument beror på hur det har designats. Om det behövs kontaktar du IT-personalen för att ta reda på var lösningen finns och annan information om den.

Obs!: När du använder smartdokument för första gången kan du få ett meddelande om att du behöver installera CLR-komponenter (Common Language Runtime) eller att du behöver en annan version av komponenterna. Om du får ett sådant meddelande kontaktar du systemadministratören.

Hämta och utveckla smartdokument

Om det inte finns några utvecklare eller någon IT-avdelning på ditt företag kan du hämta smartdokument som har skapats av andra leverantörer. Om du är utvecklare och vill veta mer om hur du skapar smartdokument läser du Smart Document Software Development Kit på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN).

Överst på sidan

Lägga till och koppla en smartdokumentslösning

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Obs!: Menyfliksområdet ingår i nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet  och ersätter många av menyerna och verktygsfälten med en enda plats där du hittar alla kommandon som du behöver.

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Gruppen XML i menyfliksområdet

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Leta reda på manifestet för den lösning som du vill lägga till i dialogrutan Installera XML-tillägg.

 5. Klicka på Öppna.

 6. Klicka på den lösning som du vill koppla till dokumentet i listan Tillgängliga XML-tillägg och klicka sedan på Bifoga

Överst på sidan

Ändra ett XML-tillägg som är kopplat till ett smartdokument

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den så här:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Obs!: Menyfliksområdet ingår i nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet  och ersätter många av menyerna och verktygsfälten med en enda plats där du hittar alla kommandon som du behöver.

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Gruppen XML i menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på Ta bort om du vill ta bort XML-tilläggets namn och URL-egenskaper från dokumentet. XML-tillägget kommer ändå att vara tillgängligt i listan Tillgängliga XML-tillägg.

  2. Om du vill byta ut aktuellt XML-tillägg mot det nya XML-tillägget markerar du det nya XML-tillägget i listan Tillgängliga XML-tillägg och klickar sedan på Bifoga.

  3. Du kan ange att ett XML-tillägg ska uppdateras automatiskt med givna mellanrum. Om du vill söka efter uppdateringar vid andra tillfällen klickar du på Uppdatera. Om ett uppdaterat XML-tillägg är tillgängligt hämtas de nya komponenterna.

Överst på sidan

Ta bort en smartdokumentslösning

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den så här:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Obs!: Menyfliksområdet ingår i nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet  och ersätter många av menyerna och verktygsfälten med en enda plats där du hittar alla kommandon som du behöver.

 2. Klicka på Tillägg i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Gruppen XML i menyfliksområdet

 3. Klicka på den lösning som du vill ta bort i listan Tillgängliga XML-tillägg och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: När du tar bort en smartdokumentslösning tas samtidigt registerinformationen bort för den lösningen. När du tar bort lösningen tas emellertid inga filer bort som har installerats på datorn av XML-tillägget, eftersom dessa kan användas av andra smartdokument.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×