Använda projektuppgifter i Business Contact Manager

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan dela in den i en serie av projektuppgifter som du kan ordna i den ordning som de ska utföras hur du utför ett affärsprojekt och tilldela dem till gruppmedlemmarna.

För varje aktivitet kan tilldela du ett startdatum och ett förfallodatum. När du gör förloppet för en aktivitet kan du uppdatera nivån för slutförande. Du kan visa den affärsprojekt som ett stapeldiagram utstaplat över en tidslinje med den här informationen. Detta ger dig en bra visual där du befinner dig i processen och hur mycket ytterligare du behöver gå.

I den här artikeln lär du dig hur du skapar, tilldela, uppdatera och spåra projektuppgifter.

Information om hur du tar bort posterna, inklusive projektuppgifter, finns i Ta bort Business Contact Manager-poster.

Vad vill du göra?

Skapa och tilldela en projektuppgift

Uppdatera en projektuppgift som har tilldelats dig

Spåra projektuppgifter som är kopplade till projektet företag

Diagram projektaktiviteter på en tidslinje

Skapa och tilldela en projektuppgift

När du skapar ett affärsprojekt, till exempel en försäljning presentation, kan den innehålla flera projektuppgifter. Till exempel:

 • Ordna för presentation blanksteg

 • Ange behov tillgodoses ordentligt förfriskningar

 • Skapa, producera och leverera försäljning material.

Du kan tilldela de här uppgifterna utförs för alla som du har delat din Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du kan inte länka filer eller e-postmeddelanden till projektuppgifter, men du kan bifoga objekt, till exempel filer och e-postmeddelanden i avsnittet kommentarer för en projektuppgift post.

Skapa en ny projektuppgift

 1. Klicka på Projekthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Ny projektuppgift i menyfliksområdet i gruppen Ny.

Slutföra projektet uppgiftsformuläret

Formuläret projektuppgift innehåller sidorna Allmänt och information. Sidan Allmänt visas som standard.

Sidan Allmänt

Du kan använda den här vyn för att spela in information om din projektuppgift, inklusive som projektuppgiften är tilldelad, länkade affärsprojekt och förfallodatum, status.

Projektavsnittet aktivitet information
 1. Skriv ett namn för projektuppgift (obligatoriskt) i rutan ämne.

 2. Tilldela projektuppgift till en gruppmedlem eller anställd    Klicka på personens namn i listan tilldelad.

  Obs!: Namnen i listan tilldelad är medarbetare som du har delat Business Contact Manager-databasen. Information om hur du delar databasen finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

Länkade projektavsnittet
 1. Klicka på knappen Länk till om du vill markera affärsprojekt som länkas till den här projektuppgift (obligatoriskt).

  Obs!: En projektuppgift kan länkas till endast en affärsprojekt. Om du har skapat projektuppgiften från ett formulär för affärsprojekt har informationen redan registrerats.

Projektavsnittet aktivitet inställningar
 1. Ange start- och förfallodatum för aktiviteten i rutorna startdatum och förfallodatum.

  Information om startdatumet läggs till början av posten under menyfliksområdet.

 2. Klicka på en beskrivning av status för projektuppgift i rutan Status.

 3. Ange ett tal mellan 0 och 100 i rutan procent färdigt.

 4. Markera kryssrutan åtgärd krävs om den här projektuppgift kräver uppmärksamhet från den person som den har tilldelats.

Uppgiften läggs till personens aktivitetslista i Outlook att göra-fältet.

 1. Välj en prioritetsnivå, låg, Normal eller hög, för projektuppgiften i rutan prioritet.

Om du vill anpassa i listan klickar du på Redigera den här listan. Information om hur du anpassar en lista finns i avsnittet ”Skapa eller redigera listor” i den Skapa och anpassa posttyper och listor artikel.

 1. Markera kryssrutan Påminnelse om du vill ställa in en påminnelse för ägaren av den här projektuppgift och sedan klickar du på pilen och väljer ett datum och tid.

Avsnittet Kommentarer
 1. Skriv eller klistra in kommentarer eller bifogar filer eller andra Outlook-objekt, till exempel e-postmeddelanden i fältet kommentarer.

  Obs!: Bifogade filer och Outlook-objekt finns i fältet kommentarer. Objekt visas inte på sidan historik i länkade affärsprojekt.

 2. Klicka på knappen Lägg till tidsstämpel om du vill lägga till datum och tid i dina kommentarer.

 3. När du är klar med att ange information om projektuppgiften, klickar du på Spara och Stäng. Annars fortsätter du till nästa avsnitt i den här artikeln.

Sidan Information

Du kan använda den här sidan för att spela in slutdatumet, arbetstimmar slutfört och någon körsträckor som kan återbetalas eller som behöver följas upp.

 1. Klicka på information om du vill visa sidan information i menyfliksområdet i gruppen Visa.

 2. Ange det datum då projektuppgiften slutfördes i rutan datum slutfört.

 3. Ange hur många timmar totalt arbete uppskattad för den här uppgiften i rutan Totalt fungerar.

 4. Ange antal timmar verkligt arbete i rutan Verklig arbetstid.

 5. I rutan körsträckor ange fakturerbar körsträckor för den här projektuppgift.

 6. Klicka på Spara och stäng.

Tips: När du har sparat projektuppgiften kan visa information om uppgiften i avsnittet uppgifter projektinformation i länkade affärsprojekt.

Överst på sidan

Tilldela en projektuppgift

Obs!: Du kan bara koppla en projektaktivitet till en annan person om Business Contact Manager-databasen delas med andra användare. Mer information om hur du databasen finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

 1. Klicka på Projekthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Projektuppgifter i listvyn och dubbelklicka på projektuppgift så att den öppnas.

 3. Klicka på ett namn på projektet aktivitet posten i listan tilldelad.

  Obs!: Namnen i listan tilldelad visas endast om du har delat din databas med andra användare.

 4. Klicka på Spara och stäng.

Överst på sidan

Uppdatera en projektuppgift som har tilldelats dig

Om du vill behålla förloppet för den affärsprojekt uppdaterade projektuppgifter behöver uppdateras som du och dina medarbetare utföra arbetet med dessa aktiviteter. När en projektuppgift har tilldelats dig, kan du se det i Outlook att göra-fältet.

Hur gör jag?

 1. Klicka på fliken Visa i Outlook i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Att göra-fältet i gruppen Layout och gör sedan följande:

 3. Om att göra-fältet inte visas klickar du på Normal.

 4. Om uppgiftslistan inte ingår i att göra-fältet, upprepa föregående steg och klicka sedan på Aktivitetslistan.

Uppdatera en projektuppgift

 1. Klicka på Projekthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Dubbelklicka på projektuppgift om du vill öppna den i listvyn på fliken Projektuppgifter.

 3. Uppdatera den aktuella statusen procent Slutför i avsnittet Inställningar för projektets aktiviteter och om uppgiften måste uppmärksamhet från affärsprojekt ägare.

 4. I avsnittet kommentarer kan du klistra in kommentarer från andra filer eller skriva kommentarer direkt i det här fältet. Klicka på knappen Lägg till tidsstämpel om du vill lägga till datum och tid i dina kommentarer.

 5. Klicka på Spara och stäng.

Obs!: När du har sparat uppgiftspost project, visar den senaste informationen från den här uppgiften i avsnittet uppgifter projektinformation i den länkade affärsprojekt posten.

Överst på sidan

Spåra projektuppgifter som är kopplade till projektet företag

Om affärsprojekt ägare kan spåra du förloppet för projektaktiviteter genom att visa project aktivitet gadgetar, till exempel Project aktiviteter Förfallodatum nästa, eller genom att visa projektets aktiviteter i avsnittet uppgifter projektinformation i arkivhandling affärsprojekt.

Project aktiviteter gadgetar visas information om alla projekt uppgifter för alla dina affärsprojekt.

Information om hur du visar gadgetar i arbetsytan projektledning finns i använda gadgetar i Business Contact Manager.

Visa projektets aktiviteter i en enskild affärsprojekt

 1. Klicka på Projekthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Dubbelklicka på affärsprojekt som du vill granska i listvyn på fliken Affärsprojekt.

  I avsnittet uppgifter projektinformation visas information om varje projektuppgift. Du kan dubbelklicka på valfri projektuppgift att öppna den och se mer detaljerad information.

Överst på sidan

Diagram projektaktiviteter på en tidslinje

 1. Klicka på Projekthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Projektuppgifter i gruppen Projekthantering och välj sedan projektuppgifter - alla.

 4. Klicka på Filter i rapportfönstret i menyfliksområdet i gruppen Sortera och filtrera.

 5. Klicka på fliken Avancerat Filter i dialogrutan Filter projektuppgifter.

 6. Klicka på Länkade till i listan Fältnamn. Klicka på är lika med i listan jämförelse och skriver du namnet på affärsprojekt som du följer upp i rutan Jämför med.

 7. Klicka på OK.

 8. Klicka på diagram i menyfliksområdet i gruppen Visa.

  Projektuppgifter försenas företag visas som grön aktivitetsstaplar i en tidslinje. En svart linje i en aktivitetsstapel visar hur stor procentandel av uppgiften som har slutförts.

Tips: Du kan visa ytterligare diagramelement. I menyfliksområdet i gruppen diagram klickar du på etiketter och välj sedan etiketterna som du vill visa.

Mer information om rapporter och filter finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager och Filtrera poster i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×