Använda pivottabeller och andra business intelligence-verktyg för att analysera data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Rekommenderade pivottabeller för dina data

Excel 2013 innehåller kraftfulla verktyg för att analysera stora mängder data – oavsett om dessa finns i ett kalkylblad eller någon annanstans.

Du kan analysera data i en eller flera tabeller och skapa interaktiva, visuella rapporter som du kan dela med dina intressenter.

Tips innan du börjar

  • Låt Excel rekommendera en pivottabell    Om du snabbt vill visa de data som du ska analysera i Excel 2013 kan du börja med att välja en pivottabell i en layout som Excel rekommenderar för dina data.

  • Analysera data i flera tabeller   du kan analysera data från flera tabeller i din pivottabell med Excel 2013, även om du inte använder Power Pivot. Funktionen datamodell är inbyggd i Excel 2013. Bara lägga till data i flera tabeller i Excel och sedan skapa relationer mellan dem i en pivottabell- eller Power View-blad. Öppna! Nu har du en datamodell för att lägga till fler power att analysera dina data.

  • Rita data direkt i ett interaktivt pivotdiagram    I Excel 2013 kan du skapa ett fristående (frånkopplat) pivotdiagram som gör att du kan interagera med och filtrera data direkt i diagrammet.

  • Utnyttja kraften hos Power Pivot och Power View    Om du har Office Pro Plus kan du försöka utnyttja de här kraftfulla tilläggen:

    • En inbyggd datamodell kanske är allt du behöver analysera data i flera tabeller, men Power Pivot hjälper dig att skapa en avancerad datamodell i ett separat Power Pivot fönster. Det finns några skillnader som du kanske vill jämföra innan du sätter igång.

    • Med Power View kan du förvandla dina Power Pivot-data (eller andra Excel-data i en tabell) till en kraftfull interaktiv rapport med ett proffsigt utseende. Klicka på knappen Power View på fliken Infoga för att komma igång.

Skapa pivottabell- eller pivotdiagramrapporter

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Om du kan titta på dina data från olika vinklar i en pivottabellrapport blir det enklare att ta bra affärsbeslut. Excel hjälper dig att komma igång genom att rekommendera en som passar dina data.

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

När de data som du vill utforska är sparade i en annan fil utanför Excel, till exempel en Access-databas- eller Online Analytical Processing (OLAP)-kubfil, kan du ansluta till den externa datakällan och analysera de data som finns i filen i en pivottabellrapport.

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

I Excel 2013 kan du analysera data i flera tabeller. Läs om olika metoder för att skapa relationer mellan flera tabeller i en pivottabellrapport och göra kraftfulla dataanalyser. Bakom kulisserna skapar Excel en datamodell.

Lär dig hur du använder en datamodell i Excel 2013

Innan du sätter igång på allvar kan det vara bra att följa anvisningarna i den här självstudiekursen och skapa en provpivottabell i Excel där data från flera tabeller kombineras i en datamodell.

Använd fältlistan för att visa data i en pivottabell

När du har skapat en pivottabell utifrån kalkylbladsdata, externa data eller flera tabeller kan du när som helst öppna fältlistan och lägga till, ordna och ta bort fält i din pivottabellrapport.

Skapa en pivottabell

Om du vill ha en visuell presentation kan du skapa ett pivotdiagram med interaktiva filterkontroller så att du kan analysera en deluppsättning av dina data. Excel kan till och med rekommendera ett pivotdiagram för dina data. Om du bara vill ha ett interaktivt diagram behöver du inte skapa en pivottabell först.

Ta bort en pivottabell

Om du vill ta bort en pivottabell ska du markera hela pivottabellen innan du trycker på Delete, även om den innehåller mycket data – i den här artikeln kan du läsa om hur du snabbt markerar en hel pivottabell.

Ändra formatet i din pivottabellrapport

Ändra en pivottabells Datalayout

När du har skapat en pivottabell och lagt till de fält du vill ha kan du ändra layouten så att det blir lättare att avläsa och analysera pivottabellen. Om du vill göra snabba ändringar i layouten väljer du bara en annan rapportlayout.

Ändra formatet på din pivottabell

Om du har skapat en pivottabell och inte är nöjd med utseendet kan du välja en annan formatmall. Om du till exempel har mycket data i en pivottabell kan du välja att visa radränder eller kolumnränder så att man lättare får översikt eller framhäva viktiga data så att de syns ordentligt.

Visa information om pivottabell

Sortera data i en pivottabell

Sortering är bra om du vill organisera stora mängder pivottabelldata så att du lättare hittar de objekt som du vill analysera. Du kan sortera data i alfabetisk ordning eller från det högsta till det lägsta värdet (eller tvärtom).

Filtrera data i en pivottabell

Du kan filtrera data för att fokusera på en mindre del ur större mängd i din pivottabell och kunna göra djupare analyser. Det finns flera sätt att göra det. Du kan till exempel infoga ett eller flera utsnitt och på så sätt filtrera data på ett snabbt och effektivt sätt.

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabellrapport

Du kan gruppera data i en pivottabell så att du lättare ser en delmängd av de data du vill analysera.

Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Att ändra detaljnivån för stora mängder data i en pivottabellshierarki har alltid varit en tidskrävande syssla, där man måste mixtra en massa med att filtrera data och visa och dölja olika nivåer.

Men i Excel 2013 finns det en ny funktion – Snabbutforskning – som du kan använda för att ändra detaljnivån för en OLAP-kub eller en datamodellsbaserad pivottabellshierarki, så att du kan analysera datainformationen på olika nivåer. Med hjälp av snabbutforskningsfunktionen kan du navigera till de data som du vill se, samtidigt som funktionen fungerar som ett filter när du ökar detaljnivån. Knappen Snabbutforskning dyker alltid upp om du markerar ett objekt i ett fält.

Använda en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Istället för att leka med filter för att visa datum kan du nu använda en pivottabelltidslinje. Lägg till en tidslinje i din pivottabell, filtrera efter tid och zooma in på den period du vill se.

Räkna ut pivottabellvärden

Visa delsummor i en pivottabell

I pivottabeller beräknas delsummor automatiskt och visas som standard. Om du inte ser dem kan du lägga till dem.

Du kanske också vill veta hur du räknar ut procentsatser för delsummoreller Dölj delsummor och summor att ta bort dem.

Summera värden i en pivottabell

Du kan summera värdena i en pivottabell med funktioner som Summa, Antal och Medelvärde. Summeringsfunktionerna är inte tillgängliga i pivottabeller som baseras på OLAP-källdata.

Ändra eller uppdatera pivottabelldata

Ändra en pivottabells källdata

När du har skapat en pivottabell kan du ändra de källdata som den analyserar – till exempel ta med mer eller mindre data.

Uppdatera (uppdatera) data i en pivottabell

En pivottabell som är kopplad till externa data bör uppdateras med jämna mellanrum så att den alltid är aktuell.

Utnyttja kraften hos Power Pivot

Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Om du har installerat Office Professional Plus, startar Power Pivot-tilläggsprogrammet som medföljer Excel 2013 att utföra avancerade dataanalyser. Använd sedan fönstret Power Pivot för att skapa en avancerad datamodell.

Lär dig hur du använder en datamodell i Excel 2013

I den här självstudiekursen importerar du flera tabeller med provdata samtidigt. I den andra delen av självstudiekursen får du arbeta med datamodellen i Power Pivot-fönstret.

Hämta data med PowerPivot-tilläggsprogrammet

Prova att importera relationsdata i Power Pivot-fönstret som ett snabbt och effektivt alternativ till att importera eller koppla till data i Excel.

Skapa en relation mellan två tabeller

Få en kraftfullare dataanalys genom att skapa relationer mellan olika tabeller med matchande data, som ett liknande ID-fält. Med tabellrelationer kan du skapa pivottabellrapporter som använder fält från varje tabell, även om tabellerna kommer från olika källor.

Använda beräkningar i Power Pivot

Lös dataanalys- och modelleringsproblem i Power Pivot med hjälp av beräkningar som Autosumma, formler för beräknad kolumn och beräknat fält eller anpassade DAX-formler (Data Analysis Expressions).

Lägga till KPI: er i din pivottabell

Använd Power Pivot till att skapa KPI:er (Key Performance Indicators) som du kan lägga till i dina pivottabeller.

Optimera en datamodell för Powerview

I den här självstudiekursen kan du se hur du gör förändringar i din datamodell för att få bättre Power View-rapporter.

Utforska data med Power View

Utforska, visualisera och presentera dina data med Power View

Använd Power View (som installeras med Office Professional Plus) för att skapa interaktiva diagram och andra visualiseringar i separata, instrumentpanelsliknande Power View-blad som du kan visa upp för dina intressenter.

I slutet av Lär dig hur du använder en datamodell i Excel 2013får du praktiska anvisningar för hur du optimerar Power Pivot data för Power View.

Skapa en Power View-rapport med data från Microsoft Azure Marketplace

I den här självstudiekursen får du hämta kostnadsfria data från Microsoft Azure Marketplace och kombinera dem med andra data på webben för att skapa intressanta, interaktiva Power View-rapporter. Ta reda på vilka flygplatser och flygbolag som presterade bäst under december 2011!

Se Power View och Power Pivot i arbete

Titta på de här videoklippen och se vad Power View kan göra för dig med Power Pivot som stöd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×