Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser

Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

The version of SharePoint you're using dictates the type of top-level site or subsite you can create. The selection of site templates that are available to you by default depends on the features set up by your administrator and the Office 365 or SharePoint Server plan you have.

Obs!: If you have a site or subsite you don't need anymore, see Delete a SharePoint site or subsite.

SharePoint Online top-level sites

By default, SharePoint Online offers group-connected team sites for collaborating with members of your team or those working together on a project and communication sites for sharing news, reports, statuses, etc. with others. When you click SharePoint on the Office 365 launcher, and then click + Create site, you'll have a choice between one of these two templates.

Choice of two top-level templates, team or communication site.

Obs!: Your administrator can enable or disable site creation, or substitute custom or classic team site creation.

To learn more about SharePoint Online team sites, see Create a team site in SharePoint Online or What is a SharePoint team site? For communication sites, see Create a communication site in SharePoint Online or What is a SharePoint communication site?

SharePoint Online subsites

Once you've created a top-level gruppwebbplats or kommunikationswebbplats, you can create subsites. Subsites let you use a wider range of templates, such as classic team, publishing, blog, or document center sites. The descriptions below will help you choose the template you need.

Obs!: SharePoint Online top-level sites, such as Team or Communication site are not available as subsite templates. Team and Communication sites can only be created as top level sites.

In SharePoint Online, you can create subsites with classic templates only. The publishing tab is only available when you enable the SharePoint Publishing Infrastructure, and only as a subsite from a top-level, group-connected team site. The publishing infrastructure and publishing subsites are not available on top-levelcommunication sites.

When you create a subsite from a group-connected team site, the subsite can inherit permissions from the parent site and members of the team will have access. Some SharePoint Online top-level site features will not be available on classic subsites, such as Move to and Copy to.

SharePoint Server sites and subsites

With SharePoint Server 2013 and 2016, you can create top-level sites or subsites using the below classic templates. The following descriptions show the availability of templates based on the version and plan of SharePoint Server you're using.

SharePoint Server 2013 Foundation only supports Collaboration Team sites and Blogs. It doesn't support any other templates.

Collaboration site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Collaboration site templates create sites where you can communicate information about your team and projects, create a blog, or a community site. All are supported on SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. For SharePoint 2013 Foundation, only Team sites and Blogs are supported.

Use the Classic Team site to quickly create, organize, and share information for your team or project. The site includes: libraries and lists for:

 • Delade dokument

 • Meddelanden

 • Kalendrar

 • Länkar

 • Uppgifter

 • Diskussionstavla.

Mall för gruppwebbplats

Gruppwebbplatsen kan användas som en enda miljö för att skapa, organisera och dela innehåll. Använd till exempel meddelandelistan när du vill skicka ut viktig information, nya verktyg och resurser till gruppmedlemmarna. Använd kalendern för att dela planeringsinformation som gruppaktiviteter, slutdatum eller semestrar. Du kan också prova att använda länklistan och hjälpa teamet att ansluta till partnerwebbplatser eller hitta viktig jobbrelaterad information.

Obs!: For a SharePoint Online subsite, this creates a classic team site.

Via bloggplatsen får du snabbt ut meddelanden som rör många i företaget och kan publicera idéer, observationer och information inom gruppen eller i organisationen. Webbplatsen omfattar Inlägg, Kommentarer och Länkar. Med Bloggverktyg godkänner eller avvisar du utkast till inlägg samt redigerar och tar bort gamla inlägg. Du kan också få aviseringar om när bloggen uppdateras.

Mall för bloggwebbplats

Du kan koppla inlägg som du skapar till en eller flera kategorier, så att det blir enklare för användarna att hitta innehåll som intresserar dem. Via bloggwebbplatser kan du kommentera inlägg, vilket är ett bra sätt att hålla läsarna engagerade.

Det är enkelt att hantera projekt med projektwebbplatsmallen. På webbplatsen finns liknande samarbetsfunktioner som på gruppwebbplatsen och den omfattar en projektsammanfattningsdel som är kopplad till standardaktivitetslistan. Objekt som läggs i aktivitetslistan visas automatiskt i projektsammanfattningen.

Projektwebbplatsmall

Andra fördelar med att använda projektwebbplatsen:

 • Visuell tidslinje över projektuppgifterna.

 • Schema för projektuppgifter.

 • Bibliotek för lagring av viktiga projektdokument.

 • Anteckningsbok för smidig upptagning och organisering av information om projektet.

 • Delad kalender för gruppaktiviteter.

 • Möjlighet att ansluta till Project Professional, Project Server 2016 eller Project Online.

For more info, see Create a project site.

Communitywebbplatsen kan fungera som en plats där medlemmarna kan diskutera saker de har gemensamt.

Webbplatsmall för community

Communitywebbplatser kan användas till mer än e-post, snabbmeddelanden och andra kommunikationsmetoder, inklusive:

 • Allt innehåll på communitywebbplatsen är tillgängligt för samtliga medlemmar.

 • Full diskussionshistorik i enlighet med företagets riktlinjer.

 • Inbyggd sökning så att alla medlemmar kan söka på alla inlägg i communityn.

 • Kategorisering av innehåll som förbättrar upptäckbarhet och underlättar underhåll.

 • Site maintenance using SharePoint lists, which allow you to take advantage of the governance, records management, and workflow integration features of SharePoint.

Obs!: Creating a sub site using the communication site template under a community site is not supported.

For more info, see Create a community portal.

Enterprise site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Enterprise site templates give you sites for document or record storage and tracking, Business Intelligence for data analysis, or site-wide search capabilities. All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. None are supported by SharePoint 2013 Foundation.

Med webbplatsmallen för dokumentcenter kan du hantera stora antal dokument. Du kan använda dokumentcenterwebbplatsen som redigeringsmiljö eller materialarkiv.

Webbplatsmallen för dokumentcenter

I en redigeringsmiljö checkar användarna in och ut filer och skapar mappstrukturer för dessa filer. Du kan behålla minst tio tidigare versioner av varje dokument med hjälp av versionshantering. Du kan också styra dokumentens livscykler via arbetsflöden.

Det finns ingen dokumentredigering i ett innehållsarkiv. Användarna visar eller överför dokument. På dokumentcenterwebbplatser kan du skapa en typ av arkiv som kallas kunskapsbasarkiv. Kunskapsbaser innehåller vanligtvis enstaka versioner av dokument och en webbplats kan potentiellt innehålla upp till 10 miljoner filer.

For more info, see Use a Document Center site.

På webbplatsen för arkivhandlingscenter kan du ordna, lagra och hantera poster, till exempel juridiska och finansiella dokument. På webbplatsen för arkivhandlingscenter finns funktioner för hela hanteringsprocessen för poster, från insamling och hantering till disposition.

Mall för arkivhandlingscenter

Det finns inbyggda funktioner som gör det enklare att hantera poster mer effektivt, exempelvis versionshantering, granskning, hantering av metadata, eDiscovery och anpassningsbar cirkulation för arkivhandlingar.

Creating a sub site using the communication site template under a Records Center site is not supported.

For more info, see Create a Records Center.

Use a BI site to store, manage, share, and view business reports, scorecards, and dashboards. A BI Center site has certain characteristics that set it apart from other kinds of sites that include pre-built lists and libraries designed specifically for BI content, access to PerformancePoint Services content (for on premises customers), sample files, and links to helpful information about BI tools.

Business Intelligence-webbplatsmall

For more info, see Create, share, and consume BI content in a BI Center site.

Med sökcenterwebbplatser kan användare söka på webbplatsen och visa sökresultat. En sökcenterwebbplats är den översta nivån i de webbplatssamlingar som servergruppsadministratören skapar med hjälp av sökcentermallen för företag.

Webbplatsmall för företagssökning

När du skapar en sökcenterwebbplats skapas en standardstartsida för sökning och en standardsida för sökresultat. Det skapas dessutom sidor som kallas sökvertikaler. De kan anpassas för sökning efter specifikt innehåll, t.ex. personer, konversationer och videoklipp. På de här sidorna visas sökresultat som är filtrerade och formaterade för en viss innehållstyp eller -klass.

For more info, see Manage the Search Center in SharePoint Online.

Publishing site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Publishing site templates offer website publishing with or without approval workflow, and an enterprise Wiki for corporate knowledge that members can contribute to.

To create publishing subsites, your administrator first needs to enable the SharePoint publishing infrastructure. Once enabled, the Publishing tab will be available.

All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites from SharePoint Online Team sites. None are supported by SharePoint 2013 Foundation or as subsites on SharePoint Online Communication sites.

Använd en publiceringswebbplats för att skapa företagsintranät, kommunikationsportaler och , i SharePoint Server, offentliga webbplatser. I SharePoint Server kan de även användas för att utöka din webbplats och snabbt publicera webbsidor. Deltagare kan arbeta på utkast för sidor och publicera dem för att göra dem synliga för läsarna.

Webbplatsmall för publicering

Publiceringswebbplatser har unika funktioner som förenklar processerna för webbsideredigering, godkännande och publicering. Dessa funktioner aktiveras automatiskt när du skapar en publiceringswebbplats och omfattar:

 • Sidlayouter

 • Kolumntyper

 • Webbdelar

 • Listor

 • Dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar.

For more info, see Features enabled in a SharePoint Online publishing site.

Publiceringswebbplatsen med arbetsflöde använder du när du vill publicera webbsidor enligt ett schema med hjälp av arbetsflöden för godkännande. Den innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Som standard kan du endast skapa webbplatser med den här mallen under den här webbplatsen.

Webbplatsmall för publicering med arbetsflöde

Ett arbetsflöde för publiceringsgodkännande automatiserar dirigeringen av innehåll vid granskning och godkännande. Publicering av nya och uppdaterade webbsidor är strängt reglerad. Inget nytt innehåll kan publiceras förrän alla godkännare i arbetsflödet har godkänt det.

For more info, see Work with a publishing approval workflow.

En wiki för företag är en publiceringswebbplats för delning och uppdatering av stora informationsvolymer inom ett helt företag. Om organisationen behöver en stor centraliserad lagringsplats för kunskap, som är anpassad för att både lagra och dela företagsomspännande information, kan du välja en wiki för företag.

Webbplatsmall för wiki-webbplats för företag

En wiki är en lagringsplats där företag samlar organisationskunskap som annars kanske inte skulle ha sparats. På så sätt kan den användas igen i framtiden. En wiki kan också användas för att främja den informella inlärningen i företaget och för att dela tips med andra användare. Det minskar behovet av formell utbildning och kontinuerlig IT-support.

For more info, see Create and edit a wiki.

Create a site from a SharePoint Online Site Collection (administrators only)

SharePoint Online tenant administrators can use the Admin Center to create new site collections. When creating a new site collection, you can choose a classic template to use for a new top-level site. You can't however create a group-connected team site or kommunikationswebbplats. The selection is similar to templates available for SharePoint Online subsites. When the site starts, you need to configure users, permissions, format, content, and many other features. For more info, see Create or delete a site collection.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×