Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Word för iOS

I Word för iPhone kan du använda många av dina favoritkortkommandon som är specifika för Word.

Redigera och formatera ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden

Apple Cmd-symbolen + Z

Upprepa den senaste åtgärden

Apple Cmd-symbolen + Y

Klippa ut markerat innehåll

Apple Cmd-symbolen + X

Kopiera markerat innehåll

Apple Cmd-symbolen + C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll

Apple Cmd-symbolen + V

Markera alla

Apple Cmd-symbolen + A

Använda fetstil på markerat innehåll

Apple Cmd-symbolen + B

Kursivera markerat innehåll

Apple Cmd-symbolen + I

Göra markerat innehåll understruket

Apple Cmd-symbolen + U

Infoga en radbrytning.

SKIFT + RETURN

Navigera i ett dokument

Om du vill

Trycker du på

Markera text

SKIFT + VÄNSTER-/HÖGERPIL eller SKIFT + UPPÅTPIL/NEDÅTPIL

Söka text

Apple Cmd-symbolen + F

Flytta markören uppåt ett stycke

ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Flytta markören nedåt ett stycke

ALTERNATIV + NEDÅTPIL

Flytta markören ett ord åt höger

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta markören ett ord åt vänster

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta markören till början av dokumentet

Apple Cmd-symbolen + Uppåtpil

Flytta markören till slutet av dokumentet

Apple Cmd-symbolen + Nedåtpil

Flytta markören till början av den aktuella raden

Apple Cmd-symbolen + Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden

Apple Cmd-symbolen + Högerpil

Välja stycket ovan

SKIFT + ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Välja stycket nedanför

SKIFT + ALTERNATIV + NEDÅTPIL

Markera ett ord till vänster

SKIFT + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Markera ett ord till höger

SKIFT + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Markera från nuvarande position till början av dokumentet

SKIFT + Apple Cmd-symbolen + UPPÅTPIL

Markera från nuvarande position till slutet av dokumentet

SKIFT + Apple Cmd-symbolen + NEDÅTPIL

Markera från nuvarande position till början av raden

SKIFT + Apple Cmd-symbolen + VÄNSTERPIL

Markera från nuvarande position till slutet av raden

SKIFT + Apple Cmd-symbolen + HÖGERPIL

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×