Använda kontaktkortet

Kontaktkortet visar utförlig information om personer och ger med ett klick åtkomst till olika sätt att kommunicera med någon. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort. Du kan också kontrollera ledig/upptagen-information i personens Microsoft Outlook-kalender, schemalägga ett möte och använda fliken Organisation för att ta reda på var personen passar in i hans eller hennes organisation. Och så kan du fästa en persons kontaktkort på ditt skrivbord så att du lätt kommer åt det.

Du kan också använda distributionsgruppkortet för information om särskilda grupper eller personer. I sökfältet skriver du namnet på distributionsgruppen och hovrar över distributionsgruppens namn i sökresultaten. Då visas gruppkortet.

Vad vill du göra?

Öppna ett kontaktkort

Visa ett organisationsschema för en kontakt

Skicka ett snabbmeddelande eller e-postmeddelande eller starta ett samtal

Visa fler alternativ för interaktion med en kontakt

Fäst eller ta ner ett kontaktkort på skrivbordet

Schemalägga ett möte med en kontakt

Öppna ett kontaktkort

Så här öppnar du ett kontaktkort.

 1. Öppna Lync och klicka i listan Kontakter på en persons namn eller bild så öppnas hans eller hennes kontaktkort.

 2. Om du vill se mer information om personen från din företagskatalog, till exempel arbetsplats, telefonnummer, ledig/upptagen-information i Outlook-kalendern och tidszon, klickar du på pilen Visa kontaktkort längst ned till höger i kontaktkortet.

Överst på sidan

Visa ett organisationsschema för en kontakt

Så här visar du ett organisationsschema för en kontakt.

 1. Öppna personens kontaktkort och klicka på pilen Visa kontaktkort längst ned till höger i en persons kontaktkort.

 2. Klicka på fliken Organisation.

Klicka på någon i hierarkin så visas kontaktkortet för den personen.

Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande eller e-postmeddelande eller starta ett samtal

Så här skickar du ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller startar ett samtal.

 1. Öppna personens kontaktkort.

 2. Om du vill skicka ett e-postmeddelande klickar du på ikonen Skicka ett e-postmeddelande (kuvert).

 3. Om du vill skicka ett snabbmeddelande klickar du på ikonen Skicka ett snabbmeddelande (pratbubbla).

 4. Om du vill ringa till personen klickar du på ikonen Ring upp (telefon).

Överst på sidan

Visa fler alternativ för interaktion med en kontakt

I menyn Visa fler alternativ till höger om menyn Ring upp i ett kontaktkort finns följande ytterligare aktiviteter för interaktion med en kontakt.

 • Starta ett videosamtal

 • Schemalägg ett möte

 • Dela (ett skrivbord)

 • Fäst i Vanliga kontakter

 • Lägg till i kontaktlistan

 • Tagga för avisering om statusändring

 • Visa Min webbplats

 • Öppna Outlook-kontakt

Fäst eller ta ner ett kontaktkort på skrivbordet

När du fäster ett kontaktkort på skrivbordet fortsätter personens kontaktkort att vara öppet så att du snabbt kan visa personens information eller kontakta henne eller honom. När du fäster ett kontaktkort läggs också en knapp till i aktivitetsfältet för enkel åtkomst.

 • Öppna personens kontaktkort och klicka på knappen Fäst längst upp till höger i kontaktkortet.

 • Klicka på knappen Fäst igen när du vill ta bort kontaktkortet eller klicka på Stäng kontaktkort (X) så tas det bort och stängs.

Överst på sidan

Schemalägga ett möte med en kontakt

 1. Öppna personens kontaktkort.

 2. Om du vill kontrollera ledig/upptagen-informationen i personens kalender klickar du på pilen Visa kontaktkort längst ned till höger i kontaktkortet.

 3. Om du vill skicka en mötesförfrågan klickar du på menyn Visa fler alternativ och klickar sedan på Schemalägg ett möte. En Outlook-mötesinbjudan öppnas.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×