Använda jokertecken i strängjämförelser

Den inbyggda funktionaliteten för mönstermatchning är ett mångsidigt verktyg för strängjämförelser. I följande tabell finns de jokertecken du kan använda med operatorn Like samt antalet siffror eller strängar de matchar.

Tecken i mönster

Matchar i uttryck

? eller _ (understreck)

Valfritt enstaka tecken

* eller %

Noll eller flera tecken

#

En enstaka siffra (0-9)

[teckenlista]

Ett enstaka tecken som finns i teckenlista

[!teckenlista]

Ett enstaka tecken som inte finns i teckenlista


Du kan använda ett eller flera tecken (teckenlista) inom hakparenteser ([ ]) för att matcha ett enstaka tecken i uttryck, och teckenlista kan innehålla de flesta tecknen i ANSI-teckenuppsättning, inklusive å, ä och ö samt siffror. Du kan söka efter specialtecknen inledande hakparentes ( [ ), frågetecken (?), nummertecken (#) och asterisk (*) genom att skriva tecknen inom hakparenteser. Du kan inte matcha avslutande hakparentes i en grupp, men du kan använda tecknet utanför en grupp som ett enskilt tecken.

Förutom enkla uppräkningar av tecken kan teckenlista innehålla teckenintervall som anges med ett bindestreck ( - ) mellan intervallgränserna. Du kan till exempel använda [A-Ö] i mönster för att söka efter tecken i uttryck som är stora bokstäver. Om du ska ange flera intervall inom hakparenteserna behöver dessa inte avgränsas. Du kan till exempel skriva [a-öA-Ö0-9] för att söka efter alfanumeriska tecken.

Lägg märke till att de jokertecken som definieras i ANSI SQL, (%) och (_) endast finns i Microsoft Access-databasmotorn i Access OLE DB Provider. Dessa tecken behandlas som litteraler om du använder dem i Access eller DAO.

Andra saker du bör tänka på när du arbetar med mönstermatchning:

  • Ett utropstecken (!) i början av teckenlista innebär att uttrycket matchar om ett tecken som inte finns i teckenlista hittas i uttryck. När utropstecken används utanför hakparenteser har tecknet ingen särskild betydelse.

  • Du kan använda ett bindestreck (-) antingen i början (efter ett eventuellt utropstecken) eller i slutet av teckenlista för att matcha ett bindestreck. På alla andra platser betyder bindestrecket ett intervall med ANSI-tecken.

  • När du anger ett teckenintervall måste tecknen anges i stigande ordning (A-Ö eller 0-100). [A-Ö] är ett giltigt mönster, men [Ö-A] är det inte.

  • Teckensekvensen [ ] ignoreras, den behandlas som en nollängdssträng ("").Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×