Använda grupprinciper för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klienten

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln gäller för IT-administratörer hantera ny synkroniseringsklient för OneDrive i en företagsmiljö för Windows Server som använder AD DS (Active Directory Domain Services).

Obs!: Om du inte är en IT-administratör finns i komma igång med den nya Synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows för information om hur du OneDrive synkroniseringsinställningar.

Hantera OneDrive med hjälp av Grupprincip

  1. Installera den senaste OneDrive-synkroniseringsklient på en dator med Windows 10. Här kan du hämta ADML och ADMX-filer.

  2. Bläddra till %localappdata%\Microsoft\OneDrive\nummer\adm\till undermappen för ditt språk vid behov.

    (Där nummer är de tal som visas synkroniserat klientinställningarna på fliken om.)

    Mappen ADM i katalogen OneDrive-installation
  3. Kopiera ADML och ADMX och klistra in dem i din domän Central lagring \\domän\sysvol\domain\Policies\PolicyDefinition ( domänen är där ditt domännamn, till exempel corp.contoso.com) i språkmappen motsvarande.

  4. Konfigurera inställningar från domänkontrollanten eller på en Windows-dator genom att köra Remote Server Administration Tools. Information om att använda principer i olika delar av din organisation finns i länken Grupprincip objekt mot Active Directory-behållare.

OneDrive Grupprincip objekt fungerar genom att ange registernycklar på datorer i din domän.

  • När du aktiverar eller inaktiverar en princip uppdateras motsvarande registernyckel på datorer i din domän. Om du senare anger principen tillbaka till inte konfigurerats motsvarande registernyckel ändras inte och principinställningen effektiva ändras inte. Så när du har konfigurerat en princip Använd inställningarna aktiverad och Inaktiverad för principen framgent.

  • Den plats där registernycklar skrivs har uppdaterats. När du använder de senaste filerna kan du ta bort registernycklarna som du har angett tidigare.

Principer för datorkonfiguration

Principerna för datorkonfiguration finns under Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

Konfiguration av principer i Redigeraren för hantering

Följande principer för datorkonfiguration är tillgängliga:

Obs!: ”SharePoint lokalt server-URL” och ”SharePoint prioriteringen inställningen för hybrid kunder som använder SharePoint Online (SPO) och SharePoint-lokal server” ingår i filen ADML och blir snart i förhandsversionen av.

Tillåt att synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer   

Den här principen kan du låta användarna att synkronisera OneDrive konton för vissa organisationer genom att ange en lista över tillåtna innehavare ID: N. Om du aktiverar den här inställningen kan får användare ett felmeddelande om de försöker lägga till ett konto från en organisation inte finns i listan. Om en användare har redan kontot, sluta filerna synkronisera.

I rutan Alternativ klickar du på Visa om du vill ange innehavare-ID.

Den här principen anges i följande registernyckel.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare ID)

Om du vill blockera specifika organisationer i stället använda ”blockera synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer”.

Den här inställningen kommer åsidosätter principen ”blockera synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer”. Aktivera inte båda samtidigt.

Blockera synkronisering OneDrive konton för specifika organisationer   

Den här principen kan du hindra användare från att överföra filer till en annan organisation genom att ange en lista över blockerade innehavare ID: N. Om du aktiverar den här inställningen kan får användare ett felmeddelande om de försöker lägga till ett konto från en organisation som är blockerade. Om en användare har redan har lagt till kontot, sluta filerna synkronisera.

I rutan Alternativ klickar du på Visa om du vill ange innehavare-ID.

Den här principen anges i följande registernyckel.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare ID)

Om du vill ange en lista över tillåtna organisationer i stället använda ”Tillåt synkronisera OneDrive konton för specifika organisationer”.

Den här inställningen fungerar inte om du har principen ”Tillåt synkronisering OneDrive konton för endast specifika organisationer”. aktiverad. Aktivera inte båda samtidigt.

Aktivera OneDrive-filer på begäran   

Den här principen kan du kontrollera om OneDrive filer på begäran är aktiverat för din organisation. Filer på begäran hjälper dig att spara lagringsutrymme på användarnas datorer och minimera synkronisera inverkan på nätverket. Funktionen är tillgänglig för användare som kör Windows 10 höst skapare uppdatering. Läs mer om OneDrive filer på begäran.

Om du aktiverar den här inställningen kan hämta nya användare som konfigurerade Synkroniseringsklienten filer endast online som standard. Om du inaktiverar den här inställningen Windows 10-användare kommer att ha samma synkronisera beteende som användare av tidigare versioner av Windows och kan inte aktivera OneDrive filer på begäran. Om du inte konfigurerar den här inställningen OneDrive filer på begäran kan aktiveras eller inaktivera efter användare. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”FilesOnDemandEnabled” = ”DWORD: 00000001”

Migrera befintlig gruppwebbplatser med OneDrive filer på begäran   

Den här principen kan du konvertera synkroniserade SharePoint filer till filer endast online när du aktiverar OneDrive filer på begäran. Aktivera den här principen kan du minimera nätverkstrafiken och lokala Lagringsutnyttjande om du har många datorer synkronisera samma gruppwebbplatsen.

Om du aktiverar den här principen ändras filer i synkroniserar för närvarande gruppwebbplatser till endast online-filer som standard. Senare lagts till eller uppdaterats på gruppwebbplatsen också hämtas filer som endast online-filer. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DehydrateSyncedTeamSites” = ”DWORD: 00000001”

Förhindra OneDrive från genererar nätverkstrafik tills användaren loggar in på OneDrive   

Den här principen kan du förhindra att OneDrive-synkroniseringsklient (OneDrive.exe) från generering nätverkstrafik (söka efter uppdateringar osv) tills användaren tecken i till OneDrive eller börjar synkroniseras filer till den lokala datorn.

Om du aktiverar den här inställningen kan måste användare logga in på OneDrive-synkroniseringsklient på den lokala datorn eller Välj om du vill synkronisera OneDrive eller SharePoint filer på datorn för Synkroniseringsklienten ska starta automatiskt.

Om den här inställningen inte är aktiverat kan starta OneDrive-synkroniseringsklient automatiskt när användare loggar in i Windows. Om du aktiverar eller inaktiverar den här inställningen returnera inte inställningen inte konfigurerad. Om du gör det ändras inte konfigurationen och sista konfigurerade inställningen fortsätter att gälla. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”PreventNetworkTrafficPreUserSignIn” = ”DWORD: 00000001”

Ange den maximala procentandelen bandbredd som OneDrive.exe får använda för uppladdning   

Den här principen kan du konfigurera den högsta andelen i procenten av en dator tillgängliga upload dataflöde som OneDrive-synkroniseringsklient kan använda för att överföra. (OneDrive används endast i den här bandbredd när du synkroniserar filer.) Vilken bandbredd som är tillgänglig för en dator ändras ständigt, så att definiera en procentsats kan Synkroniseringsklienten besvara ökar och minskar i bandbreddstillgänglighet under synkroniseringen i bakgrunden.

Om du aktiverar den här inställningen när en fil överförs mäter OneDrive-synkroniseringsklient hur mycket innehåll som överförs och hur lång tid det tar för en period av 60 sekunder att identifiera högsta upload dataflödet till tjänsten vid den tidpunkten. Maximalt antal upload dataflöde baseras på topp observerade dataflöde värde under intervall mått.

Ladda upp dataflöde beräkning

Obs!: Värdet som maximalt dataflöde kan ibland vara högre eller lägre än förväntat på grund av olika trafiken begränsning funktioner som kan använda för Internet Service leverantör (ISP).

Det här beräknade värdet multipliceras sedan med den procent som du markerar i rutan bandbredd (från 10-99) och används som dataflöde ändpunkt för kommande 10 minuter. När du har 10 minuter Synkroniseringsklienten utföra en annan 60 sekunders mått och justera baserat på resultatet av det nya högsta upload dataflöde värdet för den må perioden. Ladda upp dataflöde inte begränsats under 60 sekunders mått intervall och kan filer som ska överföras vid det högsta tillgängliga dataflödet. Detta gör det möjligt för två viktiga scenarier. Då måste du först kommer en mycket liten får överföra filen snabbt eftersom den får plats i intervallet där Synkroniseringsklienten mäter högsta möjliga hastighet. Andra, för alla tidskrävande upload synkronisera ska behålla optimera upload hastigheten per procentvärde som anges av den här inställningen.

Ju lägre procent du väljer, desto längre tid tar det Synkroniseringsklienten att överföra filer. Vi rekommenderar ett värde på 50% eller mer. Den högsta procentandelen standard är 99%. Om du aktiverar den här inställningen kan användare inte att kunna ändra upload ränta genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal från 10 till 99. Till exempel:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”AutomaticUploadBandwidthPercentage” = ”dword:000000 32”

Registernyckeln ovan anger upload dataflöde procent till 50%, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Tyst konfigurera OneDrive med Windows 10 eller domän inloggningsuppgifter   

Viktigt: ADAL nu aktiveras automatiskt när använder den här principen eller registernyckeln så att du inte behöver ladda ned och aktivera den separat.

Den här principen kan du konfigurera OneDrive-synkroniseringsklient tyst med primära Windows-kontot på Windows 10 och domänautentiseringsuppgifter i Windows 7 och senare versioner.

Om du aktiverar den här inställningen försöker OneDrive.exe logga in på arbetet eller skolan kontot med autentiseringsuppgifterna. Söker tillgängligt diskutrymme före synkroniseringen och om det är stora OneDrive uppmanar användaren att välja sina mappar. Tröskelvärdet för som efterfrågas kan konfigureras med hjälp av DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive försöker logga in på varje konto på datorn och när lyckas kontot inte längre försöker tyst konfiguration.

Om du aktiverar den här inställningen och användaren använder föregående OneDrive för företag Synkroniseringsklienten försöker nya Synkroniseringsklienten ta över synkronisering. Ny Synkroniseringsklienten försöker importera användarens synkroniseringsinställningar från föregående Synkroniseringsklienten.

Om du inaktiverar den här inställningen OneDrive kommer inte att försöka logga in användare automatiskt. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”SilentAccountConfig” = ”DWORD: 00000001”

Den här principen kan användas med DiskSpaceCheckThresholdMB samt DefaultRootDir.

Meddela oss om du har feedback om den här funktionen eller stöter på problem. Högerklicka på OneDrive-ikonen i meddelandefältet och klicka på ”rapportera problem”. Tagga feedback med ”SilentConfig” så att din feedback kommer att skickas direkt till tekniker som arbetar med den här funktionen.

Konfigurera maximal storlek för OneDrive för att hämta alla filer automatiskt   

Den här inställningen används tillsammans med SilentAccountConfig. Alla användare som har en OneDrive som är större än det angivna tröskelvärdet (i MB) uppmanas att välja de mappar som de vill synkronisera innan OneDrive-synkroniseringsklient (OneDrive.exe) hämtningar filer.

Klicka på Visa om du vill ange ID som innehavare och den maximala storleken i MB (från 0 till 4294967295) i rutan Alternativ.

Aktivera den här principen anges i följande registernyckel.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] ”1111-2222-3333-4444” = dword:0005000

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID och 0005000 anger ett tröskelvärde 5000 MB)

Principer för användarkonfiguration

Principerna för användarkonfiguration finns under Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

OneDrive-inställningar i Redigeraren för hantering

Följande principer för användarkonfiguration är tillgängliga:

Ange standardsökvägen för OneDrive-mappen   

Den här principen kan du ange en specifik sökväg som standardplats för mappen OneDrive när användare går igenom Välkommen till OneDrive guiden Konfigurera Synkroniseringsklienten. Som standard är sökvägen under % userprofile %.

Om du aktiverar den här inställningen standard lokala OneDrive – < innehavare namn > mappens plats i sökvägen som du anger. Du måste klicka på Visa i rutan Alternativ om du vill ange innehavare-ID och sökvägen.

Den här principen anger följande registernyckel till en sträng som anger sökvägen till filen.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] ”1111-2222-3333-4444” = ”{användaren path}”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID)

Om du inaktiverar den här inställningen får den lokala mappen OneDrive – <klientorganisationsnamn> sökvägen i %userprofile%.

Obs!: Variabeln % logonuser % miljö fungerar inte via Grupprincip. Vi rekommenderar att du använder % username % i stället.

Hindra användare från att ändra sökvägen till OneDrive-mappen   

Med den här principen kan du förhindra att användare ändrar platsen för OneDrive-mappen på sin dator.

Om du vill använda den här principen måste du ange din innehavare ID i Redigeraren för. Klicka på Visa om du vill ange ID som innehavare och Skriv 1 om du vill aktivera principen eller 0 så här inaktiverar du den i rutan Alternativ.

Om du aktiverar den här inställningen kan användare inte kan ändra platsen för sin ”OneDrive – {innehavare namn}”-mappen när fönstret Välkommen till OneDrive guiden. Det här gör att användare ska använda en standardplats eller, om du har ställt in inställningen Ange en standardplats för mappen OneDrive ser du till att alla användare har den lokala OneDrive-mappen på den plats som du har angett.

Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] ”1111-2222-3333-4444” = ”DWORD: 00000001”

(där ”1111-2222-3333-4444” är innehavare-ID)

Om du inaktiverar den här inställningen kan kan användare ändra platsen för sin synkroniseringsmappen under fönstret Välkommen till OneDrive guiden.

Mer information om hur du använder den här principen som en del av omdirigera Windows kända mappar (till exempel mappen dokument) till OneDrive finns i dirigera om kända mappar till OneDrive för företag.

Hindra användare från att synkronisera privata OneDrive-konton   

Den här principen kan du hindra användare från att synkronisera personliga filer med OneDrive lagringsutrymme som ingår i ett Microsoft-konto. Som standard tillåts användare att synkronisera personliga OneDrive konton. Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DisablePersonalSync” = ”DWORD: 00000001”

Om du aktiverar den här inställningen kommer användarna inte att kunna konfigurera en synkroniseringsrelation för sina privata OneDrive-konton. Om en användare tidigare synkroniserade ett privat OneDrive-konto visas ett fel när han eller hon startar synkroniseringsklienten. Användarens filer finns emellertid kvar på datorn.

Om du inaktiverar den här inställningen tillåts användare att synkronisera privata OneDrive-konton.

Ange den maximala upload bandbredden som OneDrive.exe använder   

Den här principen kan du ange maximalt antal upload dataflöde ränta i kilobyte (KB) / sek för datorer som kör OneDrive-synkroniseringsklient. Minsta ränta är 50 KB/s och den högsta hastigheten är 100 000 KB/sek. Ju lägre upload hastigheten på dataflödet som du konfigurera, längre datorer som kör OneDrive.exe tar överföra filer.

Som standard överför dataflöde ränta är obegränsad och kan konfigureras av användaren direkt i Synkroniseringsklienten. Om du aktiverar den här inställningen, datorer som påverkas av den här principen kommer att använda den maximala upload dataflöde ränta som du anger och användarna kan inte ändra upload klassificera synkroniserat klientinställningar sig själva. Observera att OneDrive.exe startas på användarnas enheter att tillämpa konfigurationen angiven i den här inställningen. Om du inaktiverar den här inställningen kan användarna kan konfigurera maximal upload ränta för sina datorer genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen används endast i fall där strikt trafik begränsningar krävs, till exempel när du först distribuera Synkroniseringsklienten i din organisation. Vi rekommenderar inte att du använder den här inställningen kontinuerligt eftersom det kommer att minska synkronisera klientprestanda och påverka användarens upplevelse.

När du aktiverar den här principen måste du ange vilken bandbredd (från 1 till 100000) i rutan bandbredd.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal mellan 50 och 100 000. Till exempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”UploadBandwidthLimit” = ”dword:000000 32”

Registernyckeln ovan anger upload dataflöde ränta gränsen till 50KB/sek, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Samtidig redigering och delning i programmet för Office-filer   

Med den här principen kan användare arbeta tillsammans med dokument i realtid och dela dokumenten från Office 2016- och Office 2103-program. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”EnableAllOcsiClients” = ”DWORD: 00000001”

Om du aktiverar den här inställningen visar fliken Office i OneDrive synkroniseringsinställningar och väljer ”Använd Office 2016 att synkronisera Office filer som I Öppna” som standard.

Skärmbild av fliken Office bland inställningarna för den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

Om du inaktiverar den här inställningen döljs fliken Office i synkroniseringsklienten medan samtidig redigering och delning inaktiveras i programmet för Office. Inställningen Användare kan välja hur Office-filer i konflikt ska hanteras kommer att fungera som inaktiverad och vid eventuella filkonflikter behålls båda kopiorna. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Senarelägg uppdatering av OneDrive.exe till den andra distributionsomgången   

Vi släpper uppdateringar av OneDrive.exe i två ringar. Den första ringen, Production (produktion), är standardinställningen. Det tar vanligtvis en till två veckor att distribuera den här ringen till alla. När vi har distribuerat den första ringen till alla släpper vi den andra ringen, Enterprise. Om du väljer Enterprise-ringen får du upp till 60 dagar på dig att förbereda för uppdateringar och deras distribution inom organisationen. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”EnableEnterpriseUpdate” = ”DWORD: 00000001”

Om du aktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter i domänen (inklusive de som används för synkronisering av personliga konton) under den andra ringen.

Om du inaktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter så snart uppdateringar är tillgängliga under den första ringen.

Mer information om uppdateringsringarna och hur synkroniseringsklienten söker efter uppdateringar finns i artikeln om uppdateringsprocessen för OneDrive-synkroniseringsklienten.

Användarna kan välja hur de ska hantera Office-filer i konflikt   

Med den här principen anger du vad som ska hända om det uppstår en konflikt mellan Office 2016-filversioner under synkronisering. Som standard tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda. (Det här alternativet är bara tillgängligt för Office 2016. Med tidigare versioner av Office delades filen alltid upp i två versioner som behölls.). Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”EnableHoldTheFile” = ”DWORD: 00000001”

Om du aktiverar den här inställningen tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda i enlighet med vad som visas nedan.

Office-fliken i dialogrutan Inställningar för synkronisering

Om du inaktiverar den här inställningen delas filen alltid upp i två versioner som behålls vid en synkroniseringskonflikt. Konfigurationsinställningen i synkroniseringsklienten är inaktiverad.

Du måste aktivera principen för samtidig redigering och delning i appar för Office-filer innan du kan aktivera den här principen. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Hindra användare från att använda funktionen för hämtning av fjärrfiler för att komma åt filer på datorn   

Den här principen kan du hindra användare från att använda funktionen Hämta när de loggar in med sina Microsoft-konto för OneDrive.exe. Funktionen Hämta kan du gå till OneDrive.com, markera en Windows-dator som är online och kör OneDrive-synkroniseringsklient och komma åt dina personliga filer från datorn. Som standard kan användare använda funktionen Hämta.

Det finns två inställningar – en för 32-bitarsdatorer och en för 64-bitars datorer. Aktivera inställningarna anger följande registret nyckelvärden till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled” = ”DWORD: 00000001”

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled” = ”DWORD: 00000001”

Om du aktiverar den här inställningen hindras användare från att använda hämtningsfunktionen.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användare använda hämtningsfunktionen.

Ange den maximala hämta bandbredden som OneDrive.exe använder   

Den här principen kan du ange maximalt antal hämta dataflöde ränta i kilobyte (KB) / sek för datorer som kör OneDrive-synkroniseringsklient. Minsta ränta är 50 KB/s och den högsta hastigheten är 100 000 KB/sek. Ju lägre hämta hastigheten på dataflödet som du konfigurera, längre datorer som kör OneDrive.exe tar ladda ned filer.

Som standard, hämta dataflöde ränta är obegränsad och kan konfigureras av användaren direkt i Synkroniseringsklienten. Om du aktiverar den här inställningen, datorer som påverkas av den här principen kommer att använda den maximala hämta dataflöde ränta som du anger och användarna kommer inte att kunna ändra hämtningen klassificera synkroniserat klientinställningar sig själva. Lägg märke till att OneDrive.exe måste startas om på användarnas enheter för att använda konfigurationen angiven i den här inställningen. Om du inaktiverar den här inställningen kan användarna kan konfigurera maximal hämta ränta för sina datorer genom att öppna klienten synkroniseringsinställningar och klicka på fliken nätverk.

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen i fall där filer på begäran inte är aktiverat och där strikt trafik begränsningar krävs, till exempel när du först distribuera Synkroniseringsklienten i din organisation eller aktivera synkronisering av gruppwebbplatser. Vi rekommenderar inte att du använder den här inställningen kontinuerligt eftersom det kommer att minska synkronisera klientprestanda och påverka användarens upplevelse.

När du aktiverar den här principen måste du ange vilken bandbredd (från 1 till 100000) i rutan bandbredd.

Aktivera den här principen anger du följande registernyckelvärde till ett tal mellan 50 och 100 000. Till exempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DownloadBandwidthLimit” = ”dword:000000 32”

Registernyckeln ovan anger hämta dataflöde ränta gränsen till 50KB/sek, med det hexadecimala värdet för 50, vilket är 00000032.

Information om hur du uppskattar finns bandbredden som behövs för Synkroniseringsklienten och styra synkronisera dataflöde nätverk utnyttjandet planering för Synkroniseringsklienten för OneDrive.

Hindra användare från att se självstudiekurs i inloggningsupplevelsen OneDrive   

Den här inställningen kan du hindra användare från att starta självstudiekursen webbaserad i slutet av OneDrive först kör upplevelse. Om du aktiverar den här inställningen kan ser användare inte självstudiekursen när de Slutför konfigurationen av kontot. Om du inaktiverar eller inte konfigurerar den här inställningen visas självstudiekursen.

Aktivera den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DisableTutorial” = ”DWORD: 00000001”

Närliggande avsnitt

Distribuera den nya Synkroniseringsklienten för OneDrive i en företagsmiljö

Hindra användare från att installera Synkroniseringsklienten

Tillåt att synkronisera bara på datorer som är kopplade till specifika domäner

Blockera synkronisering av specifika filtyper

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×