Grundläggande matematik i Excel

Använda funktioner i Excel 2013

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

En funktion är en fördefinierad formel som du kan använda för att spara tid. Med funktionen SUMMA kan du till exempel lägga till många tal eller celler, och med funktionen PRODUKT kan du multiplicera dem.

Vill du veta mer?

Använda Autosumma för att summera tal

Summera tal genom att skapa en formel

Med Autosumma är det enkelt att addera intilliggande celler i rader och kolumner.

Du skulle kunna skriva =A3+A4+A5+A6, men det är tröttsamt.

Klicka i stället i cellen till höger om en rad eller nedanför en kolumn.

Gå sedan till fliken Start, klicka på Autosimma, kontrollera att formeln är rätt och klicka på Autosumma igen.

Med Autosumma adderas raden eller kolumnen automatiskt. Det är smidigt.

När jag dubbelklickar i en cell där jag använder Autosumma ser jag formeln med funktionen SUMMA.

En funktion är en fördefinierad formel. Den sparar tid åt dig.

Syntaxen eller grammatiken för funktionen SUMMA är SUMMA, startparentes,

argument – som tal eller cellreferenser åtskilda med semikolon – och till sist en slutparentes.

Den här formeln är SUMMA, A3, kolon, A6.

Kolon anger att det är ett cellområde. Den här formeln adderar cellerna från A3 till A6.

När du adderar några få celler sparar du tid med funktionen SUMMA. Med större cellområden är den oumbärlig.

Om jag använder Autosumma här tar den bara den intilliggande cellen, inte hela kolumnen.

Varför? Eftersom B5 är tom.

Om B5 inte var tom skulle B3 till B6 vara ett område med intilliggande celler som Autosumma hittar.

Så här adderar du celler och cellområden som inte är intilliggande:

SUMMA, håll ned Ctrl, klicka på önskade celler och cellområden och tryck på Retur.

Formeln använder funktionen SUMMA för att addera cellerna som innehåller tal och ignorerar tomma celler.

Subtraktion liknar addition, men det finns ingen SUBTRAKTION-funktion.

Om du vill subtrahera använder du en enkel formel: tal eller cell, minus, nästa tal eller cell och så vidare.

Du kan använda SUMMA på tal där några är negativa.

Tangentbordsgenvägen för Autosumma är Alt+= och tryck sedan på Retur.

Det här motsvarar 6 minus 3 plus 4 minus 5.

Du kan även subtrahera resultatet av en SUMMA-funktion från en annan.

SUMMA, markera ett cellområde, minus, SUMMA, markera ett annat cellområde och tryck Retur.

Det jag nämnde om addition gäller även för multiplikation: Du kan skriva ut =A3*A4*A5*A6, men det är tröttsamt.

Det går fortare om du använder funktionen PRODUKT för att multiplicera tal eller celler.

PRODUKT liknar funktionen SUMMA, men i stället för att addera tal multipliceras dem.

Det är ett annat exempel på hur funktioner sparar tid.

Syntaxen för funktionen PRODUKT är PRODUKT, startparentes,

argument – som tal eller cellreferenser åtskilda med semikolon – och till sist en slutparentes.

Så här multiplicerar du celler och cellområden i en formel:

PRODUKT, håll ned Ctrl, markera önskade celler och cellområden och tryck på Retur.

Formeln använder funktionen PRODUKT för att multiplicera celler som innehåller tal och ignorerar tomma celler.

Division liknar multiplikation, men det finns ingen DIVIDERA-funktion.

En enkel formel: tal eller cell, snedstreck, nästa tal eller cell och så vidare.

Du kan dividera resultatet av en funktion, till exempel PRODUKT, med resultatet av en annan, som SUMMA.

Den här formeln dividerar produkten av cellerna B3 till B6 med summan av cellerna C3 till C6.

Härnäst: Operatorordning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×