Använda funktionen TeckenNum för att konvertera textvärden till tal.

Använda funktionen TeckenNum för att konvertera textvärden till tal.

Med funktionen TeckenNum() kan du hämta textdata (strängar) från ett fält som innehåller en blandning av både text och tal, och returnera endast de numeriska värdena i fältet.

Om du till exempel har ett fält som innehåller information om körsträckor, till exempel 30 kilometer, kan du använda TeckenNum(”fältnamn”) för att hämta fältets numeriska data:

Val (“mileage”)

Funktionen TeckenNum() slutar läsa strängen när funktionen kommer till ett tecken som inte kan tolkas som en siffra, vilket gör att tecken som valutatecken och decimalkomman inte ingår i det numeriska värdet.

Obs!: Det enda giltiga decimaltecknet som funktionen TeckenNum() kan identifiera är punkt (.). Om du använder ett annat decimaltecken, till exempel decimalkomma, använder du i stället funktionen KonvDbl.

Ett annat användningsområde för funktionen TeckenNum() är när du kör en fråga mot två tabeller. Till exempel kan tabell 1 innehålla ett ID-nummer som lagras som ett textfält, samtidigt som ID-numret lagras som ett numeriskt värde i tabell 2. Om du vill kunna köra en fråga mot bägge tabellerna samtidigt måste alla kopplade data vara av samma typ. Då kan du använda funktionen TeckenNum() för att konvertera fältet ID i tabell 1 på det här sättet:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

Du kan använda funktionen TeckenNum i ett uttryck. Om du inte har använt uttryck tidigare kan du läsa avsnittet om att skapa uttryck eller om att lägga till funktioner i uttryck.

Mer information om funktioner finns i hjälpen för inbyggda funktioner, egenskaper, makroåtgärder och SQL-nyckelord.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×