Office
Logga in
Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en pivottabell visas i fältlistan. Du kan ändra design för pivottabellen genom att lägga till och ordna om dess fält. Om du vill sortera eller filtrera kolumner med data som visas i pivottabellen finns i Sortera data i en pivottabell och filtrera data i en pivottabell.

Listan ska visas när du klickar någonstans i pivottabellen. Om du klickar du i pivottabellen men inte kan se fältlistan, öppnar du den genom att klicka någonstans i pivottabellen. Därefter visa Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet och klicka på Analysera > Fältlista.

Fältlistan alternativ i menyfliksområdet

Fältlistan har ett fältavsnitt där du väljer du de fält som du vill ska visas i din pivottabell och områdesavsnitt (längst ned) där du kan ordna dessa fält som du vill ha.

Fältlista som visar ett fältavsnitt och ett områdesavsnitt

Tips: Om du vill ändra på hur sektionerna visas i fältlistan klickar du på Verktyg knappen Knappen Verktyg för fältlistor och väljer sedan den layout du vill använda.

Menyn Verktyg för fältlistan

Lägg till och ordna om fält i fältlistan

Använda Fältavsnittet i fältlistan för att lägga till fält i din pivottabell genom att markera kryssrutan bredvid fältnamn om du vill placera dessa fält i standardområde i fältlistan.

ANTECKNING: Normalt icke-numeriska fält läggs till i området rader, numeriska fält läggs till i området värden och datum för Online Analytical Processing (OLAP) och Tidshierarkier läggs till i området kolumner.

Använda områdesavsnitt (längst ned) i fältlistan för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält som du placerar i olika områden visas i pivottabellen enligt följande:

 • Områdesfälten filter visas som rapportfilter ovanför pivottabellen, så här:

  Fält i fältområdena

 • Områdesfälten kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen, så här:

  Fält i området Kolumner

Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten rader visas som Radetiketter på vänster sida av pivottabellen, så här:

  Fält i Radområdet

Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten värden visas som summerade numeriska värden i pivottabellen, så här:

  Fält i Värdeområdet

Om du har mer än ett fält i ett område kan ändra du ordning genom att dra fälten till önskad exakt position. Dra fältet från dess områdesavsnitt om du vill ta bort ett fält från pivottabellen.

Mer om pivottabeller

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×