Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

När du har skapat en pivottabell ser du fältlistan, där du kan ändra dess design genom att lägga till och ordna om dess fält. Om du vill sortera eller filtrera kolumnerna med data som visas i pivottabellen går du till Sortera data i en pivottabell och Filtrera data i en pivottabell.

Fältlistan visas när du klickar på pivottabellen. Om du klickar i pivottabellen men inte ser fältlistan gör du följande för att öppna den:

  1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken. Verktyg för pivottabell

  2. Klicka på Analysera> Fältlista.

Knappen Fältlista på fliken Analysera

Fältlistan har en fältsektion där du väljer de fält du vill visa i din pivottabell och ett områdesavsnitt där du kan arrangera fälten så som du vill ha dem.

Fältlista som visar ett fältavsnitt och ett områdesavsnitt

Tips: Om du vill ändra på hur sektionerna visas i fältlistan klickar du på knappen Verktyg  Knappen Verktyg för fältlistor och väljer sedan den layout du vill ha.

Menyn Verktyg för fältlistan

Lägg till och ordna om fält i fältlistan

Använd fältsektionen i Fältlistan för att lägga till fält till din pivottabell:

  • Markera rutan bredvid ett fältnamn för att placera fältet i dess standardområde i fältlistan.

    Vanligtvis läggs icke numeriska fält till i området Rader och numeriska fält läggs till i området Värden, och datum- och tidhierarkier för Online Analytical Processing (OLAP) läggs till i området Kolumner.

Använd fältlistans områdesavsnitt för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält du lägger in i de olika områdena visas så här i pivottabellen:

  • Områdesfälten Filter visas som rapportfilter på översta nivån över pivottabellen, så här:

Fält i fältområdena

  • Områdesfälten Kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen, så här:

Fält i området Kolumner

Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

  • Områdesfälten Rader visas som Radetiketter på vänster sida om pivottabellen, så här:

Fält i Radområdet

Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

  • Områdesfälten Värden visas som summerade numeriska värden i pivottabellen, så här:

Fält i Värdeområdet

Om du har fler än ett fält i ett område kan du ändra deras ordning genom att dra dem till önskad position. Om du vill ta bort ett fält från pivottabellen drar du ut fältet ur områdesavsnittet.

Mer om pivottabeller

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×