Använda ett färgschema

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I denna artikel kommer du att lära dig vad färgscheman är och hur de påverkar designen av en formulärmall i Microsoft Office InfoPath.

Artikelinnehåll

Introduktion till färgscheman

Ändra färgschema för en formulärmall

Använda färgscheman för specifika element i en formulärmall

Introduktion till färgscheman

Du kan använda åtgärdsfönstret Färgscheman om du vill välja koordinerade färger för vissa objekt i formulärmallen. Varje färgschema består av sex färger som är utformade för att passa ihop.

Vinrött färgschema använt i formulärmall

När du använder ett färgschema i formulärmallen ändras endast färgen på följande objekt:

 • Text som formaterats med någon av de inbyggda rubrikstilar som finns tillgängliga i åtgärdsfönstret Teckensnitt

 • Sidhuvud rad bakgrundsfärger och kantlinjer i en cell i upprepande tabeller

 • Layouttabellen Tabell med rubrik

  Tips: Om du vill att formulärmallens bakgrund ska använda färger från ett färgschema kan du placera flera layouttabeller och kontroller i layouttabellen Tabell med rubrik. Du kan också klicka på Bakgrundsfärg i Format-menyn om du vill välja formulärmallens bakgrundsfärg manuellt.

Om formulärmallen inte innehåller något av dessa objekt kan du inte se någon visuell förändring när du använder ett färgschema.

Tänk på att färger ser olika ut på olika skärmar, så det kan vara bra att se de valda färgerna på olika datorer för att se hur formuläret tar sig ut.

Obs!: Eftersom färgscheman inte stöds i malldelar, är åtgärdsfönstret Färgscheman inte tillgängligt när du utformar malldelar. Dessutom fungerar exempel formulärmallar som ingår i InfoPath inte med färgscheman. Även om åtgärdsfönstret Färgscheman är tillgängligt i formuläret exempelmallar, ändra färger i en formulärmall inte när du klickar på ett färgschema i listan Använd ett färgschema.

Överst på sidan

Ändra färgschema för en formulärmall

När du skapar en ny formulärmall använder InfoPath automatiskt färgschemat Blå. Du kan använda åtgärdsfönstret Färgscheman om du vill välja ett annat färgschema.

 1. Klicka på FärgschemanFormat-menyn.

 2. Klicka på ett färgschema i listan Använd ett färgschema i åtgärdsfönstret Färgscheman.

  Tips: Klicka Inget i listan Använd ett färgschema om du vill ta bort det färgschema som används.

Överst på sidan

Använda färger i färgsscheman för specifika objekt i formulärmallen

Endast några av objekten i en formulärmall byter färg automatiskt när du använder ett färgschema. Du kan dock använda färger från det valda färgschemat för andra objekt i formulärmallen, till exempel textrutor, avsnitt och kontrolletiketter.

När du använder ett färgschema i formatmallen visas färgschemats färger högst upp på alla färgpaletter i InfoPaths användargränssnitt. I följande bild exempelvis innehåller de sex färgrutorna i färgpalettens översta rad färgerna i färgschemat Bourgogne.

Färgschemafärger på den översta raden i en färgpalett

Du kan nå färgpaletten från dialogrutorna Kantlinjer och fyllning och Vyegenskaper, liksom åtgärdsfönstret Teckensnitt. Du kan även nå den från olika knappar i verktygsfältet Formatering, till exempel knapparna Teckenfärg och Färgöverstrykning.

Obs!: Om du väljer ett nytt färgschema i formatmallen efter att först ha valt färger manuellt, kommer de färger du valt manuellt inte automatiskt att ändras till det nya färgschemats färger. Du måste ändra dem manuellt så att de överensstämmer med det nya färgschemat.

Följande anvisningar beskriver hur du använder det aktiva färgschemats färger till kantlinjer och bakgrunder i kontroller och tabellceller, samt till formulärmallens bakgrund och text.

Använda en färg i ett färgschema för kantlinjen i en kontroll eller tabell

 1. Högerklicka på kontrollen, tabell eller de celler som du vill ändra.

 2. Klicka på Kantlinjer och fyllning på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Kantlinjer.

 4. Klicka på pilen intill rutan Färg.

 5. Klicka på en av färgerna i färgpalettens översta rad.

 6. Gör så här om du vill använda en av färgschemats färger för kantlinjen:

  • Om du vill använda en fördefinierad mängd kantlinjer klickar du på ett alternativ under Förhandsinställningar.

  • Om du bara vill använda vissa delar av kantlinjen klickar du på knappen för den del som du vill använda under Kantlinje. I vissa fall måste du klicka på knapparna mer än en gång för att se en ändring.

Använda en färg i ett färgschema för bakgrunden till en kontroll eller en tabell.

Du kan även använda en färg i ett färgschema som bakgrund till textrutor, listrutor och andra kontroller i formulärmallen.

 1. Högerklicka på kontrollen, tabell eller de celler som du vill ändra.

 2. Klicka på Kantlinjer och fyllning på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken fyllning.

 4. Klicka på pilen intill rutan Färg.

 5. Klicka på en av färgerna i färgpalettens översta rad om du vill använda en färg från det valda färgschemat.

Använda en färg i ett färgschema som bakgrund i en formulärmall

Du kan använda en färg i ett färgschema som bakgrund i en formulärmall. Kontrollera dock att texten i formulärmallen förblir läsbar mot bakgrunden.

 1. Klicka på BakgrundsfärgFormat-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Klicka på pilen intill rutan Bakgrundsfärg.

 4. Klicka på en av färgerna i färgpalettens översta rad om du vill använda en färg från det valda färgschemat.

Använda en färg från ett färgschema för en etikett eller annan text

När du använder ett färgschema ändras vanligen inte textens färg i formulärmallen. Om du vill att texten ska matcha formulärmallens färgschema måste du manuellt välja färger från färgschemat.

Tänk på att texten fortfarande måste synas väl mot bakgrundsfärg och fyllningar när du väljer textfärg.

 1. Välj den text eller etikett som du vill ändra.

 2. Klicka på TeckensnittFormat-menyn.

 3. Klicka på pilen intill rutan Teckenfärg i åtgärdsfönstret Teckensnitt.

 4. Klicka på en av färgerna i färgpalettens översta rad om du vill använda det valda färgschemat.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×