Använda en skärmläsare till att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

I SharePoint Online kan du använda en skärmläsare till att anpassa de kolumner som visas i ett dokumentbibliotek. Ett exempel: utöver kolumnerna Namn, Ändrat och Ändrat av, kan du visa kolumnerna ID, Skapat av, Checka in Kommentar och Efterlevnadsflagga. Genom att välja att visa relevanta kolumner kan ditt dokumentbibliotek bli enklare att navigera i.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Välj kolumner att visa i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till det dokumentbibliotek där du vill visa eller dölja kolumner.

 3. I vyn Lista eller Paneler, i dokumentlistan, trycker du på tabbtangenten tills du hör “Rutnätskolumnrubriker, använder menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn.” (I Skärmläsaren hör du “Tabellnamn.”)

  Tips!: Så här växlar du mellan vyerna Lista och Paneler:

  1. Se till att inga filer eller mappar är markerade. Knappen Ny och menyn Visa är bara tillgängliga på menyn när det inte finns några filer valda i dokumentbiblioteket.

  2. Tryck på tabb tills du hör “Ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen.”

  3. Tryck på högerpilen tills du hör “Menyn Visa” och tryck på Retur.

  4. Tryck på nedpilen tills du hör “Lista” eller ”Paneler” och tryck på Retur.

 4. Tryck på högerpil tills du hör “Ordna efter namnkolumnrubrik” eller “Ordna” och namnet på en annan kolumn (t.ex. Ändrat, Klassning eller Checka ut till) och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör det första alternativet i listan, t.ex. “A till Z” eller “Äldsta till nyaste.”

 5. Tryck på nedpilen tills du hör “Undermenyn Kolumninställningar” och tryck på högerpil eller Retur. Undermenyn öppnas. (I Skärmläsaren hör du “Ändra namn.”)

 6. Tryck på nedpilen tills du hör “Visa/dölj kolumner” och tryck på Enter. Dialogrutan Redigera vykolumner öppnas och du hör “Dialogruta, fliken Ny, program.” (I Narrator läses inte namnet på dialogrutan upp.)

  Tips: I undermenyn Kolumninställningar kan du också ändra namn på en kolumn, flytta en kolumn åt höger eller vänster och lägga till en kolumn. Använd pilknapparna för att välja Ändra namn, Flytta åt höger eller Lägg till en kolumn och tryck på Retur.

 7. För att flytta till listan med kolumner, tryck på tabbtangenten. Skärmläsaren läser upp namnet på den första kolumnrubriken i listan.

 8. Om du vill flytta till de kolumner som du vill visa använder pilknapparna och markerar eller avmarkerar en kryssruta med hjälp av mellanslagstangenten.

 9. För att använda dina val, tryck på Skift+Tabb tills du hör “Använd” och tryck på Retur.

Mer information

Använd en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×