Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du trycka på Alt + H och göra något av följande:

  • Om du vill öppna menyn Punktlista trycker du på U.

  • Om du vill öppna menyn Numrerad lista trycker du på N.

 2. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill använda, till exempel ”Fylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Det första objektet skapas och fokus flyttas till det.

 3. Skriv texten för listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett listobjekt.

 5. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. I Skärmläsaren hör du: ”Ny rad”. Med JAWS hör du bara ”Retur”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, t.ex. underordnade punkter i en punktlista eller en dispositionsliknande numrering i en numrerad lista.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt + H och sedan på A, I.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt + H och sedan på A, O.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna menyn Punktlista trycker du på Alt + H och sedan på U.

  • Om du vill öppna menyn Numrerad lista trycker du på Alt + H och sedan på N.

 3. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill byta till, till exempel ”Ofylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Formatet för alla objekt på första nivån ändras så att de matchar.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd Outlook 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i MacOS, till att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du göra något av följande i början av en ny rad:

  • Om du vill inleda en punktlista skriver du * (asterisk) och trycker på blanksteg. En punktlista med fyllda cirklar skapas automatiskt.

  • Om du vill inleda en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 2. Skriv texten för listobjektet.

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt och skriv sedan texten för det.

 4. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. Du hör: ”Ny rad”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, t.ex. underordnade punkter i en punktlista eller en dispositionsliknande numrering i en numrerad lista.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt och skriv sedan texten för det.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Öka indrag, knapp”.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Minska indrag, knapp”.

Fokus är kvar i verktygsfältet.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Om du vill välja ett nytt punktlisteformat trycker du på Tabb tills du hör: ”Punktlista, menyknapp”. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + M. Använd piltangenterna till att bläddra bland formaten och tryck sedan på blanksteg för att använda det valda formatet.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på Tabb tills du hör: ”Numrerad lista, menyknapp”. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + M. Använd piltangenterna till att bläddra bland formaten och tryck sedan på blanksteg för att använda det valda formatet.

Menyn stängs och fokus är kvar i verktygsfältet.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×