Använda en skärmläsare till att skapa ett nytt dokument i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan använda kortkommandon och en skärmläsare för att skapa nya dokument i ett SharePoint Online-dokumentbibliotek, där du enkelt kan dela dokument med din grupp.

Anmärkningar

 • SharePoint Online är ett webbaserat program, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från dem i en lokalt installerad produkt (SharePoint Server). Lär dig mer om skillnaderna mellan SharePoint-produkter och -tekniker.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som webbläsare. Läs mer om kortkommandon i Internet Explorer och Lär dig mer om kortkommandon i SharePoint Online.

 • Vissa funktioner i SharePoint Online införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. De organisationer som inte deltar i First Release-programmet eller som inte använder den moderna vyn i SharePoint-dokumentbibliotek kan se ett annat användargränssnitt än det som beskrivs i det här avsnittet.

 • Du måste tillåta popup-fönster för Office 365-webbplatsen för att slutföra stegen i det här avsnittet. Läs mer om hur du ändrar inställningarna för säkerhet och sekretess i Internet Explorer.

 • I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

Skapa ett nytt dokument

 1. Logga in på din organisations Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör ”knappen Ta en titt” när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”knappen Ta en titt”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttas från knappen Ta en titt till länken Ny hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Ny”.

 2. När du öppnar ett bibliotek i vyn SharePoint Online ligger fokus på knappen Ny. Du hör ”Ny, Skapa en ny mapp eller ett nytt Office-dokument på den här platsen, Navigera med vänster eller höger piltangent och aktivera genom att trycka på Retur, Undermeny, För att flytta genom alternativen trycker du på uppåt- eller nedåtpilen”. (I Skärmläsaren hör du ”Menyalternativ, Status”.)

  Tips: Om fokus inte ligger på knappen Ny, trycker du på tabbtangenten tills du hör biblioteksnamnet och antingen “Lämnar menyer” eller “Meny, ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen, använd vänster- eller högerpil för att navigera och Retur för att aktivera, undermeny, för att flytta genom alternativen, tryck på upp- eller nedpil.” (I Narrator hör du “Menyalternativ, status.”)

 3. För att öppna menyn, tryck på Retur.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör namnet på Office-programmet och tryck på Retur.

 5. Ett nytt dokument öppnas. Du hör “Ny, skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen, använd vänster- eller högerpil för att navigera och Retur för att aktivera, undermeny.” (I Narrator hör du “Menyalternativ, status”)

 6. Skapa ett dokument. Ditt Office-dokument sparas automatiskt. Namnet på dokumentet är Dokument nummer.

 7. För att avsluta, tryck på Alt+F och tryck sedan på nedpil tills du hör “Avsluta.” Tryck på Retur. Om du använder JAWS stängs fönstret.

 8. Om du använder Narrator visas dialogrutan Vill du stänga alla flikar eller den aktuella fliken?.

 9. Tryck på höger piltangent. Du hör “Stäng aktuell flik.”

 10. Tryck på Retur. Ditt dokument stängs och fokus återgår fokus till biblioteket.

Om du vill ändra namn på dokumentet läser du i Använda en skärmläsare för att redigera information om en fil eller mapp i ett dokumentbibliotek.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×