Använda en skärmläsare till att redigera ett dokument i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du och din grupp kan använda kortkommandon och en skärmläsare för att redigera dokument i ett SharePoint Online-dokumentbibliotek.

Anmärkningar

 • SharePoint Online är ett webbaserat program, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från dem i en lokalt installerad produkt (SharePoint Server). Lär dig mer om skillnaderna mellan SharePoint-produkter och -tekniker.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som webbläsare. Läs mer om kortkommandon i Internet Explorer och Lär dig mer om kortkommandon i SharePoint Online.

 • Vissa funktioner i SharePoint Online införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. De organisationer som inte deltar i First Release-programmet eller som inte använder den moderna vyn i SharePoint-dokumentbibliotek kan se ett annat användargränssnitt än det som beskrivs i det här avsnittet.

 • Du måste tillåta popup-fönster för Office 365-webbplatsen för att slutföra stegen i det här avsnittet. Läs mer om hur du ändrar inställningarna för säkerhet och sekretess i Internet Explorer.

 • I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

Redigera ett dokument

 1. Logga in på din organisations Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek. Fokus ligger på menyalternativet Ny. Läs mer om hur du kommer igång.

  Obs!: Om vyn SharePoint Online visas, visas också länken Gå tillbaka till klassiska SharePoint i navigeringsfönstret och du hör ”Dokumentcenter” när ditt bibliotek visas. Om vyn SharePoint Online inte visas, visas knappen Ta en titt. Om du vill visa vyn SharePoint Online tabbar du till den här knappen och trycker på Retur. Du hör ”Dokumentcenter” följt av namnet på ditt bibliotek. Fokus flyttas till knappen Ny i menyfältet och du hör namnet på ditt dokumentbibliotek följt av ”Ny.”

 2. Om fokus inte ligger på knappen Ny, trycker du på tabbtangenten tills du hör biblioteksnamnet och “Ny. Skapa en ny mapp eller Office-dokument på den här platsen.”

 3. Tabba till bibliotekets kolumnrubriker. Du hör “Kolumnrubriker. Använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn.” (I Narrator hör du “Tabell. Namn. Ändrad. Ändrad av,” följt av namnen på biblioteksobjekten.“)

 4. Tryck på nedpilen tills du hör dokumentets namn och tryck sedan på Retur.

 5. Du kan redigera i Word eller, om du föredrar det, med Word Online i webbläsaren. Tryck på Retur och sedan på tabbtangenten tills du hör ditt val.

  • Om du vill redigera i Word hör du “Redigera i Word, använd den fullständiga funktionaliteten i Microsoft Word.”

  • Om du vill redigera i webbläsaren hör du “Redigera i webbläsaren, gör snabba ändringar direkt här med Word Online.”

 6. Tryck på Retur. Fokus flyttas till dokumentets redigeringsområde.

 7. Redigera dokumentet.

 8. För att stänga, tryck på Alt+F, X. Du hör “Dialogrutan Lämnar menyer, Internet Explorer, vill du stänga alla flikar eller den aktuella fliken?”

 9. Tryck på höger piltangent. Du hör “Knappen Stäng aktuell flik; för att aktivera, tryck på mellanslagstangenten.”

 10. Tryck på Retur. Ditt dokument sparas automatiskt. Fokus återgår till biblioteket.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×