Använda en skärmläsare till att flytta eller kopiera en mapp eller en fil i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

I ett dokumentbibliotek kan du använda en skärmläsare för att flytta eller kopiera en eller flera mappar eller filer, från en plats till en annan i samma dokumentbibliotek.

Anmärkningar

I det här avsnittet

Flytta mappar eller filer i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan SharePoint Online.

 3. I vyn Lista eller Paneler väljer du den fil eller mapp som du vill flytta. Du kan välja mer än en.

 4. Tryck på högerpil tills du hör "Öppna snabbmenyn för markerat objekt" och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör "Öppna undermenyn." (I Narrator hör du "Öppna.")

 5. Tryck på Nedpil tills du hör ”Flytta till” och tryck sedan på Retur. (I Narrator hör du "Flytta till, menyobjekt.") Dialogrutan Flytta objektet till: öppnas med fliken Flytta vald och fokus på det första dokumentbiblioteket i listan.

 6. Tryck på Tabb två gånger för att flytta till destinationslistan.

 7. För att välja en destination, använd nedåtpilen och tryck på Retur. Dialogrutan Flytta objekt till: stängs och objektet flyttas till destinationen.

  Tips!: Så här skapar du en ny mapp för filerna:

  1. I dialogrutan Flytta objekt till: tabbar du tills du hör “Flytta” och trycker sedan på höger pilknapp.

  2. När du här “Ny mapp, menyobjekt”, trycker du på Retur. En ny mapp skapas och fokus flyttas till dialogrutan Mappnamn. Du hör “Mappnamn, redigerar.”

  3. Skriv ett namn för mappen.

  4. För att flytta till knappen Skapa, tryck på tabb och sedan på Retur. Den nya mappen skapas och fokus flyttas till mappen.

  5. För att flytta objektet till den nya mappen, tryck på Retur.

Kopiera mappar eller filer i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Om du vill visa moderna dokumentbibliotek för SharePoint Online trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Ta en titt-knappen”. Tryck på Retur. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

  Tips: Om du inte hör ”Ta en titt-knappen” använder du redan SharePoint Online.

 3. I vyn Lista eller Paneler markerar du den fil eller mapp som du vill flytta. Du kan välja mer än en.

 4. Tryck på högerpil tills du hör "Öppna snabbmenyn för markerat objekt" och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör "Öppna undermenyn." (I Narrator hör du "Öppna.")

 5. Tryck på nedpilen tills du hör ”Kopiera till, menyobjekt” och tryck sedan på Retur. (I Narrator hör du "Flytta till, menyobjekt.") Dialogrutan Kopiera objekt till: öppnas.

 6. För att välja destination för objektet, använd nedåtpilen och tryck på Retur. Dialogrutan Kopiera objekt till: stängs och objektet kopieras till destinationen.

  Tips!: Så här skapar du en ny mapp där du kan placera den kopierade filen:

  1. I dialogrutan Kopiera objekt till: tabbar du tills du hör “Tabb, meny, kopiera” och trycker sedan på höger pilknapp.

  2. När du hör “Ny mapp” trycker du på Retur. En ny mapp skapas och fokus flyttas till dialogrutan Mappnamn. Du hör “Mappnamn, redigera.”

  3. Skriv ett namn för mappen.

  4. Om du vill flytta till knappen Skapa trycker du på Tabb och sedan på Retur. Den nya mappen skapas och fokus flyttas till mappen.

  5. Om du vill kopiera objektet till den nya mappen trycker du på Retur.

Mer information

Använd en skärmläsare för att kopiera länken för en fil eller mapp i SharePoint Online

Använd en skärmläsare för att lägga till en länk till ett dokumentbibliotek

Använd en skärmläsare för att skapa en mapp i ett dokumentbibliotek

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×