Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Dela dina Word 2016-dokument med hjälp av ett tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

Innan du kan dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint måste du spara det på en av dessa platser.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Tryck på Alt + F, A för att öppna vyn Backstage i Word. Du hör namnet på det första alternativet, ”Information, flik, vald”.

 3. Tryck på Alt + A för att gå till alternativet Spara som och tryck sedan på Tabb för att gå till det fönstret.

 4. Om du vill flytta till en OneDrive- eller SharePoint-webbplats i listan Spara som trycker du på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör namnet på den webbplats du vill använda och trycker sedan på Retur. Fokus ändras till mapplistan för det du har valt.

 5. Bläddra till mapplatsen du vill använda och tryck på Retur för att öppna dialogrutan Spara som med fokus i fältet Filnamn.

 6. Skriv eller redigera namnet på dokumentet i fältet Filnamn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Spara, knapp” och tryck sedan på Alt + S.

När dokumentet har sparats på en delad plats kan du bjuda in andra att arbeta med det.

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan dela ett dokument när du arbetar i det.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Tryck på Alt + Y för att öppna fönstret Dela och tryck sedan på F6 för att ändra fokus till rutan Bjud in personer.

  Obs!: Om du inte har sparat dokumentet på OneDrive eller SharePoint för Office 365 uppmanas du att göra det nu. Mer information finns i Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint tidigare i den här artikeln.

 3. Skriv e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med i fältet Bjud in personer i fönstret Dela. Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara skriva namnet och trycka på Retur.

  Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa namn och e-postadresser.

 4. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på Tabb tills du hör: ”Kan redigera, kombinationsruta”. Tryck på piltangenterna för att välja Kan redigera eller Kan visa.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör ”Inkludera ett meddelande”. Skriv sedan meddelandet.

 6. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på blanksteg.

Obs!: Du kan välja att automatiskt dela ändringar i ett delat dokument enligt alternativen aldrig, alltid eller bara när du tillfrågas. Standardinställningen är Aldrig. Tryck på Tabb i fönstret Dela för att flytta fokus till kombinationsrutan Dela ändringar automatiskt och gör ett val.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Tryck på Alt + F för att öppna vyn Backstage och tryck på Alt + H för att öppna fönstret Dela.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, fönster” och bläddra med nedåtpilen till alternativet E-post.

 4. Tryck på Retur för att öppna fönstret E-postalternativ.

 5. Tryck på nedåtpilen för att bläddra mellan alternativen och på Retur för att välja något av följande:

  • Skicka som bifogad fil – Bifogar ett Word-dokument i ett e-postmeddelande.

  • Skicka en länk – Skapar en hyperlänk till dokumentet och placerar den i brödtexten i e-postmeddelandet.

  • Skicka som PDF – Skapar en PDF-fil från dokumentet och bifogar den i ett e-postmeddelande.

  • Skicka som XPS – Skapar en XPS-fil från dokumentet och bifogar den i ett e-postmeddelande.

  • Skicka som internetfax – Om du har registrerat dig för en internetfaxtjänst skickas dokumentet till den här tjänsten.

 6. Om du väljer ett alternativ för e-post öppnas ett nytt e-postmeddelande i Word med hjälp av din standard-e-postklient, med en PDF-, XPS- eller Word-kopia av dokumentet redan bifogad. Meddelandet öppnas med fokus i fältet Till. Skriv e-postadressen.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Meddelande, fält” och skriv sedan ditt meddelande.

 8. Skicka meddelandet genom att trycka på Alt+S.

Spara ett dokument som en PDF

Spara dokumentet som en PDF-fil så att du kan dela det via olika kanaler.

 1. Tryck på Alt + F, A i dokumentet du vill spara. Du hör: ”Markerat, Information, flik”. Fönstret Fil öppnas.

  I dialogrutan ges förslag på platser där du har sparat Word-dokument tidigare – på din PC eller på en plats online. Anvisningar om hur du ändrar platsen finns i Spara ett dokument till OneDrive eller SharePoint.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Spara som typ, Word-dokument, stjärna punkt docx” och tryck sedan på blanksteg. En lista öppnas med filtyper som stöds.

 3. Tryck på nedåtpilen i listan tills du hör ”PDF” och tryck på blanksteg. Du hör: ”Filformat, PDF”.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Dela dina Word 2016 för Mac-dokument med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

Innan du kan dela ett dokument måste du spara det på OneDrive eller SharePoint.

 1. Tryck på Kommando+Skift+S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

 2. I dialogrutan ges förslag på samma plats där du har sparat Word-dokument tidigare, på din Mac eller på en plats online. Om du vill kontrollera eller ändra platsen trycker du på Tabb flera gånger tills du hör ”Onlineplatser, knapp” eller ”På min Mac, knapp”. Om du hörde ”Onlineplatser” trycker du på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja det. Om du hörde ”På min Mac” visas redan de tillgängliga onlineplatserna i dialogrutan.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Platser, tabell” och den första onlineplatsen. Tryck på nedåtpilen tills du hör platsen där du vill spara om det behövs.

 4. När du befinner dig på platsen du vill använda trycker du på Retur.

  Dokumentet sparas.

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan bjuda in personer att visa och redigera ett OneDrive- eller SharePoint-dokument.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M för att gå till menyraden i det dokument som du vill dela.

 2. Tryck på F för att gå till menyn Arkiv och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills du hör ”Dela, undermeny” och välj alternativet med Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Undermenyn Dela öppnas och fokus är på alternativet Bjud in personer. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 5. Dialogrutan Bjud in personer öppnas. Skriv e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara skriva namnet och trycka på Retur.

  Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa namn och e-postadresser.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb en gång och skriver meddelandet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på Tabb igen för att gå till kryssrutan Kan redigera. Kan redigera är markerat som standard. Om du vill avmarkera kryssrutan och endast ge behörighet att visa trycker du på Ctrl + Alt + blanksteg.

 8. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Dela, knapp”. Du väljer knappen och skickar inbjudan genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M för att gå till menyraden i det dokument som du vill dela.

 2. Tryck på F för att gå till menyn Arkiv och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Dela, undermeny” och välj alternativet med Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Undermenyn Dela öppnas och fokus är på alternativet Bjud in personer. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Skicka dokument” eller ”Skicka PDF” beroende på vilket alternativ du vill använda. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 5. Ditt standardprogram för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en kopia av Word-filen bifogad eller en PDF-kopia av dokumentet infogad. Fokus är i fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 7. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Spara ett dokument som en PDF

Spara dokumentet som en PDF-fil så att du säkert kan dela det via olika kanaler.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

  I dialogrutan ges förslag på platser där du har sparat Word-dokument tidigare – på din Mac eller på en plats online. Anvisningar om hur du ändrar platsen finns i Spara ett dokument till OneDrive eller SharePoint.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Word-dokument” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg. Menyn Filformat öppnas.

 3. Tryck på nedpil på menyn tills du hör ”PDF” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Välj lämplig upplösning för PDF-filen genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och sedan på blanksteg.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Exportera, knapp” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg. Dokumentet sparas som en PDF-fil.

Se även

Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

I Word för iOS kan du enkelt dela dina dokument med hjälp av VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du har delat. Om du istället vill skicka dokumentet i PDF- eller Word-format via e-post kan du göra det direkt från Word för iOS.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

Innan du kan dela ett Word-dokument måste du spara det till OneDrive eller SharePoint.

 1. Svep sedan åt höger eller vänster i dokumentet du vill spara tills du hör: ”Spara och stäng, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 2. En dialogruta öppnas och du hör: ”Spara ändringar i <dokumentnamn>?” Svep åt höger tills du hör: ”Spara, ellips, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. En ny dialogruta öppnas och du hör: ”Spara som, filnamn, textfält, redigerar, <dokumentnamn> valt, Word-läge”. Det aktuella namnet är valt och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Ange ett namn på dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 4. Skärmtangentbordet stängs. Svep åt vänster tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck på skärmen för att välja den.

  Om du inte har sparat till OneDrive eller SharePoint tidigare på telefonen kan du behöva lägga till en plats först. I så fall sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Lägg till en plats” och dubbeltrycker.

 5. Fokus är på dokumentets namn och du kan ändra det med skärmtangentbordet.

 6. Svep åt höger tills du hör mappen du vill spara i och dubbeltryck för att öppna den.

 7. Svep åt vänster tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck för att välja knappen och spara dokumentet.

  Dokumentet sparas och du återgår till vyn Senaste.

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan bjuda in personer att visa och redigera ett Word-dokument i OneDrive eller SharePoint.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: ”Dela, meny, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Bjud in personer öppnas. Svep åt höger tills du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, textfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet och börja skriva.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Kan redigera”. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort redigeringsbehörigheten.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till menyn Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: ”Dela, meny, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 3. Menyn Skicka en kopia öppnas. Fortsätt till nästa steg om du vill skicka dokumentet i Word-format.

  Om du vill skicka en PDF-version av dokumentet sveper du åt höger tills du hör ”Format, Word-dokument, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 4. Svep åt höger tills du hör den app du vill använda för att skicka filen. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 5. Om det behövs sveper du åt höger tills du kommer till fältet Till. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 7. Om du vill ändra ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne” och dubbeltrycker på skärmen för att välja alternativet. Ange ett annat ämne med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 8. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 9. När du är färdig sveper du flera gånger åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker på skärmen för att skicka meddelandet.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Dela dina Word för Android-dokument med hjälp av TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive

Innan du kan dela ett dokument med OneDrive måste du spara det där.

 1. När du har skrivit dokumentet sveper du åt vänster tills du hör ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spara som, Arkiv-menyn stängd, ange ett filnamn <aktuellt filnamn>”.

 3. Om du vill ändra filnamnet dubbeltrycker du på skärmen för att öppna skärmtangentbordet. Använd tangentbordet till att först ta bort det gamla namnet och sedan skriva ett nytt filnamn. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet när du är färdig.

 4. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland platsalternativen tills du hittar ditt OneDrive-konto och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep nedåt och sedan uppåt. Du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att spara dokumentet. När du har sparat dokumentet stängs menyn Arkiv och fokus återgår till dokumentet.

Tips: När du har sparat dokumentet på OneDrive kommer alla ändringar att sparas där när du väljer Spara, såvida du inte sparar dokumentet på en ny plats.

Dela ett dokument via OneDrive

Du kan dela ett dokument när du arbetar i det. Din kollega får delningslänken i ett e-postmeddelande och de kan använda länken till att öppna dokumentet i Word.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina kollegor redigera de dokument du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post eller skicka det som en PDF-fil.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Dela som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Dokument, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda, till exempel ”Outlook” eller ”Gmail”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

I Word Mobile kan du enkelt dela dina dokument med hjälp av Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du har delat. Om du istället vill skicka dokumentet via e-post kan du göra det direkt från Word.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

Innan du kan dela ett Word-dokument måste du spara det till OneDrive eller SharePoint.

 1. Svep sedan åt höger eller vänster i dokumentet du vill spara tills du hör: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Ett fönster öppnas och du hör: ”Backstage-sidfönstret, Gå tillbaka, knapp”. Svep åt höger tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Spara öppnas och du hör det aktuella filnamnet.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Spara en kopia av den här filen” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck för att välja alternativet.

  Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in i OneDrive eller SharePoint.

 6. Svep åt höger tills du hör mappen eller platsen du vill spara till och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 7. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa, knapp i appfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 8. Dialogrutan ANGE FILNAMN öppnas.

  Om du vill ändra filnamnet sveper du åt vänster tills du hör det aktuella namnet och dubbeltrycker på skärmen för att börja redigera. Skriv in det nya namnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Landmärken och behållare” och sveper sedan åt höger tills du hör ”Appfält”. Svep nedåt tills du hör ”Objekt” och svep sedan flera gånger åt vänster tills du hör: ”Spara en kopia, knapp i appfält”.

 9. Spara dokumentet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan bjuda in personer att visa och redigera ett Word-dokument i OneDrive eller SharePoint.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills Skärmläsaren läser upp: ”Av, Dela, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och börja skriva.

 3. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Bläddra kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en personlig anteckning i inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt vänster tills du hör ”Ta med ett meddelande, valfritt, redigerbar text” och dubbeltryck på skärmen. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster tills du hör ”Ge behörigheter till det här dokumentet, kan redigera” och dubbeltryck på skärmen. Listan med alternativ öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Meny”. Svep åt höger tills du hör ”Kan visa” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Spara ett Word-dokument som PDF

Om du vill spara ett Word-dokument i PDF-format använder du exportfunktionen i Word Mobile.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills Skärmläsaren läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Ett fönster öppnas och du hör: ”Backstage-sidfönstret, Gå tillbaka, knapp”. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 3. Dialogrutan Spara öppnas och du hör ”<aktuellt filnamn för dokumentet>, knapp”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Exportera den här filen” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 6. Svep åt höger tills du hör mappen du vill spara i och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Nästa, knapp i appfält” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 8. Dialogrutan ANGE FILNAMN öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Filtyp, OpenDocument-text, kombinationsruta”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med alternativ och svep åt höger. Skärmläsaren läser upp: ”PDF, 2 av 2”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 9. Svep åt vänster tills du hör: ”Exportera, knapp i appfält”. Exportera dokumentet genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Om det öppnas en dialogruta där du ombeds att tillåta filkonvertering online dubbeltrycker du på skärmen för att tillåta det.

  Dokumentet exporteras och sparas som en PDF-fil på den plats du valt. Du återgår till dialogrutan Spara med fokus på filnamnet.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post direkt från Word.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: ”Av, Dela, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, länk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Skärmläsaren läser upp: ”Skicka en bifogad fil eller hämta en delningslänk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skicka som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 5. Fönstret Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ditt e-postkonto, till exempel ”Outlook e-post”, och dubbelklicka på skärmen.

 6. Ett e-postfönster öppnas. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens adress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Välj kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Personer, fönster”. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 7. Om du vill redigera ämnet sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv ämnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Meddelande, redigerbar text” och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 9. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Objekt” och sveper sedan åt höger tills du hör: ”Skicka, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och skicka dokumentet.

  Dokumentet skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Se även

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Med hjälp av tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, kan du enkelt dela dina dokument med Word Online. När du delar filer via OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet så att ni kan arbeta med det samtidigt.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive

Innan du kan dela ett dokument via OneDrive måste du spara det online. När du har sparat ett dokument online sparas alla ändringar automatiskt till Word Online.

 1. När du har skrivit det nya dokumentet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Markerat, Hem, flikobjekt”.

 2. Tryck på Caps Lock + vänsterpil tills du hör ”Arkiv, knapp, dold”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Spara som, flikobjekt” och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Spara som, Spara en kopia online, menyobjekt” och tryck sedan på Retur.

 5. Ange filnamnet och tryck på Retur.

Dela ett dokument via OneDrive

Du kan dela ett dokument när du arbetar i det. Din kollega får delningslänken i ett e-postmeddelande.

 1. När du redigerar ett dokument i Word Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Markerat, Hem, flikobjekt”.

 2. Tryck på Caps Lock + vänsterpil tills du hör ”Arkiv, knapp, dold”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Dela, flikobjekt” och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Dela med personer, Bjud in andra att redigera eller visa det här dokumentet, menyobjekt” och tryck sedan på Retur.

 5. Skärmläsaren berättar när dialogrutan Dela har öppnats. När uppläsningen är färdig skriver du e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med. Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa e-postadresserna.

 6. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på Tabb tills du hör: ”Kan redigera”. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja Kan redigera eller Kan visa.

 7. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör ”Inkludera ett personligt meddelande i denna inbjudan”. Skriv sedan meddelandet.

 8. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur.

Spara ett dokument som en PDF

Spara dokumentet som en PDF-fil så att du säkert kan dela det via olika kanaler.

 1. Öppna dokumentet du vill spara som PDF i Word Online.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Mer, knapp, dold” och tryck sedan på Retur för att öppna menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Hämta som PDF, menyobjekt” och tryck sedan på Retur.

 4. Word Online skapar en PDF-fil, vilket kan ta en stund. När du hör ”Klicka här om du vill visa dokumentet i PDF-format” trycker du på Retur.

 5. Tryck på Caps Lock + högerpil tills du hör ”Spara, knapp”. Tryck sedan på Retur.

 6. När du hör ”Stäng, knapp” kan du trycka på Retur för att stänga dialogrutan.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Dialogruta, Microsoft Word Online, fokus på knappen Stäng” och tryck sedan på Retur för att flytta fokus till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×