Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel 2016 med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skriva ut kalkylblad, arbetsböcker och markerade celler. Med kortkommandon kan du snabbt skriva ut det du vill på det sätt du vill ha det.

Meddelanden: 

 1. Välj vad du vill skriva ut och tryck sedan på Ctrl+P (eller Ctrl+F2) i kalkylbladet eller arbetsboken.

 2. Excel öppnas med fokus på knappen Skriv ut och du hör "Backstage-vy, grupprutan Skriv ut, knappen Skriv ut". (I Skärmläsaren hör du "Av, knappen Skriv ut".)

  • Om du vill skriva ut bara en kopia trycker du på Retur (eller Alt+P+P).

  • Om du vill skriva ut mer än en kopia trycker du på Alt+P+N. Kombinationsrutan Kopior öppnas och du hör "Kopior kolon, rotationsrutan Redigera". (I Skärmläsaren hör du "Kopior, 1 vald".)

   Välj hur många kopior du vill skriva ut med uppilen eller skriv ett tal och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill välja en annan skrivare trycker du på Alt+P+I för att öppna kombinationsrutan Skrivare. Använd piltangenterna för att välja skrivare eller lägg till en ny skrivare eller fax som kalkylbladsrapporten ska skickas till. (I Excel placeras fokus automatiskt på namnet på standardskrivaren i Windows.)

  • Om du vill välja skrivarinställningar trycker du på kortkommandot för det inställningsalternativ du vill använda (eller tryck på Tabb tills du hör namnet på kombinationsrutan med de alternativ du vill använda och tryck på Retur). Alternativen och inställningarna för skrivaren och deras kortkommandon är:

   Alternativ för skrivarinställningar

   Kortkommando

   Kombinationsrutan Skriv ut: Använd alternativet för att välja mellan att skriva ut bara aktiva (markerade) kalkylblad i arbetsboken (standard), hela arbetsboken, aktuell cellmarkering i aktuellt kalkylblad eller aktuell markerad tabell i det aktuella kalkylbladet.

   Alt+P+A

   Rotationsrutan Sidor: Använd alternativet för att begränsa vad som skrivs ut till bara det sidintervall som du anger i rutorna eller välj med rotationsknappen.

   Alt+P+H för första sidan i intervallet

   Alt+P+J för sista sidan i intervallet

   Kombinationsrutan Dubbelsidig utskrift: Använd alternativet för att välja om du ska skriva ut på en sida eller på båda sidor av papperet.

   Alt+P+D

   Kombinationsrutan Sortering: Använd alternativet för att välja om kopiorna ska sorteras.  

   Alt+P+C

   Kombinationsrutan Orientering: Använd alternativet för att välja sidorientering, stående eller liggande.

   Alt+P+O

   Kombinationsrutan Sidstorlek: Använd alternativet för att ändra pappersstorlek.

   Alt+P+L

   Kombinationsrutan Marginaler: Använd piltangenterna för att välja fördefinierade marginaler, eller tryck på A för att aktivera alternativet Anpassade marginaler om du vill anpassa marginalerna.

   Alt+P+M

   Kombinationsrutan Anpassa: Använd alternativet för att välja om sidan ska skrivas ut med den faktiska storleken eller om den ska förminskas för att passa på en sida.

   Alt+P+S

 3. När du är klar med dina val trycker du på Alt+P, P (eller tryck på Tabb tills du kommer till knappen Skriv ut och tryck på Retur).

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en arbetsbok i Excel 2016

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skriva ut kalkylblad, arbetsböcker och markerade celler. Med hjälp av kortkommandon kan du skriva ut exakt vad du vill, snabbt.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

Som standard skriver Excel 2016 ut alla aktiva kalkylblad. Du kan dock enkelt ställa in så att hela arbetsboken skrivs ut.

 1. Öppna arbetsboken och tryck på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Om du vill höra en lista över tillgängliga skrivare trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Skrivare, popup-knapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på NEDÅTPIL för att höra namnet på den första skrivaren.

 4. Tryck på RETUR när du hör namnet på önskad skrivare.

 5. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du kommer till rutan Kopior. Ange antal utskrifter.

 6. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Hela arbetsboken, alternativknapp”. Tryck sedan på Retur.

 7. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör orden ”knappen Skriv ut”.

 8. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Optimerad utskrift

Dialogrutan Skriv ut visar inte automatiskt alla tillgängliga inställningar. Visa dolda utskriftsalternativ genom att trycka på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Visa information”. Tryck på Retur för att göra fler utskriftsalternativ tillgängliga.

Skriva ut ett kalkylblad

Skriva ut ett kalkylblad i arbetsboken i stället för att skriva ut hela arbetsboken:

 1. Gå till bladet du vill skriva ut och tryck på kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Aktiva blad, alternativknapp”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör orden ”knappen Skriv ut”.

 4. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut två eller fler angränsande kalkylblad

Du kan skriva ut flera kalkylblad i arbetsboken utan att skriva ut hela arbetsboken. Gör så här:

 1. Markera fliken för det första kalkylbladet som du vill skriva ut.

 2. Håll ned Skift-tangenten och tryck på HÖGERPIL för att gå till sista bladet som du vill skriva ut. Släpp upp Skift-tangenten.

 3. Tryck på kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör orden ”knappen Skriv ut”.

 5. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut markerade celler

Skriva ut ett markerat cellområde:

 1. Markera de celler i kalkylbladet som du vill skriva ut.

 2. Tryck på kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Markering, alternativknapp”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Skriv ut”.

 5. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut en Excel-tabell

Skriva ut en Excel-tabell med hjälp av VoiceOver:

 1. Använd VÄNSTER- eller HÖGERPIL för att navigera till en cell i tabellen.

 2. Tryck på VO + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Markering, alternativknapp”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Skriv ut”.

 5. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut vissa sidor eller sidintervall

Skriva ut endast vissa sidor eller ett intervall med sidor:

 1. Tryck på kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Sidintervall, alternativknapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL en gång.

 4. Ange sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut, avgränsade med kommatecken.

 5. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Skriv ut”.

 6. Tryck på VO + blanksteg för att börja skriva ut.

Ange dubbelsidig utskrift

Som standard gör Excel 2016 enkelsidiga utskrifter. Välja dubbelsidig utskrift för att skriva ut på båda sidorna av papperet.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Kopior och sidor, popup-ruta”.

 2. Tryck på NEDÅTPIL tills du hör ”Layout”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Dubbelsidig, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

Anpassa bladet efter pappersbredd

Funktionen för anpassning förminskar eller förstorar kalkylblad så att de bättre passar papperets höjd och bredd.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”fliken Sida”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Passa, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”rutan s. bredd”. Ange 1 för att indikera att kalkylbladet ska vara en sida på bredden.

 5. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”rutan i höjd”. Ange 0 om du inte vill ange ett specifikt värde.

Skala blad till rätt storlek

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”fliken Sida”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Förstora/förminska till, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL en gång. Tryck på blanksteg för att höra alternativ för procent.

 5. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att växla mellan procentalternativen att förminska eller förstora kalkylbladet. Tryck på Retur när du hör det alternativ du vill använda.

Skriva ut utan stödlinjer och rubriker

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”fliken Sida”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Skriv ut stödlinjer, markerad kryssruta”. Tryck på Retur för att avmarkera kryssrutan om du inte vill bladet ska skrivas ut med stödlinjer.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Skriv ut rubriker, markerad kryssruta”. Tryck på Retur för att avmarkera kryssrutan om du inte vill bladet ska skrivas ut med rubriker.

Ändra pappersstorlek

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”fliken Sida”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Alternativ”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Sidstorlek, popup-ruta”. Tryck på blanksteg.

 5. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att växla mellan sidstorlekarna. Tryck på Retur när du hör önskad storlek.

Ange sortering

Om du vill skriva ut flera kopior av arbetsboken ska du använda sortering, så att en fullständig uppsättning av arbetsboken skrivs ut åt gången. (Istället för att skriva ut X antal kopior av sida 1, följt av X antal kopior av sida 2 och så vidare)

I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Sortering, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

Ändra sidorientering

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”<Aktuell orientering>, orientering.” Tryck på blanksteg.

 3. Om du vill växla mellan stående och liggande orientering, trycker du på vänster eller höger piltangent. Tryck på Retur när du hör önskat alternativ.

Ändra sidmarginalerna

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”knappen Utskriftsformat”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på VO + HÖGERPIL för att gå igenom dialogrutan till Marginaler > Anpassade marginaler.

 3. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör de tillgängliga alternativen, som är: ”Normal, alternativknapp, Bred, alternativknapp, Smal, alternativknapp och Anpassade marginaler”. Tryck på RETUR för att göra ditt val.

 4. Om du valde Anpassade marginaler, använder du VO + HÖGERPIL tills du hör ”rutan Bredd”. Ange marginalbredden. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Höjd”. Ange marginalhöjden.

 5. Om du vill centrera kalkylbladet på sidan går du till Anpassade marginaler. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Centrera vågrätt på sidan, avmarkerad kryssruta”. Tryck på blanksteg.

 6. Tryck på VO + HÖGERPIL tills du hör ”Centrera lodrätt på sidan, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på blanksteg.

Skriv ut till PDF

Funktionen Skriv ut till PDF skriver faktiskt inte ut kalkylbladet utan konverterar det istället till en PDF-fil som du kan spara, skriva ut eller skicka som e-post.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på VO + HÖGERPIL tills du hör ”PDF, popup-ruta”. Tryck på blanksteg.

 2. Tryck på NEDÅTPILEN för att höra alternativen – ”Spara som PDF, Spara som PostScript, Lägg till PDF i iBooks, Skicka PDF som e-post, Spara som Adobe PDF, Spara PDF till webbmottagares katalog, skicka PDF till Meddelanden och spara PDF-fil till Evernote”.

 3. Tryck på Retur när du hör önskat alternativ.

Se även

Kortkommandon i Excel 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter i Excel 2016 för Mac med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel 2016 med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skriva ut en Excel-arbetsbok från din iPhone eller iPod Touch till en AirPrint-aktiverad skrivare.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Kontrollera att din iOS-enhet och AirPrint-aktiverade skrivare är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 2. Markera den fil du vill skriva ut och dra sedan åt höger tills du hör ”knappen Arkiv”. Dubbeltryck på knappen Arkiv för att öppna menyn Arkiv.

 3. I menyn Arkiv sveper du åt höger tills du hör "knappen Skriv ut". Dubbeltryck på Skriv ut för att öppna dialogrutan Utskriftskontroll. Du hör ”Utskriftskontroll”.

 4. Svep åt höger en gång. Du hör ”AirPrint”. Dubbeltryck på skärmen. Du hör ”Skrivaralternativ”.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Skrivare, välj skrivare”. Din iOS-enhet identifierar automatiskt AirPrint-skrivare som kan nås av det trådlösa nätverket. Dubbeltryck på skärmen för att visa en lista över tillgängliga AirPrint-aktiverade skrivare.

 6. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp namnet på den valda skrivaren. Dubbeltryck för att skriva ut ditt Excel-dokument.

 7. Om du vill avbryta en aktiv utskrift går du till Start-knappen på skärmen och dubbeltrycker. Svep åt höger tills du hör "Utskriftskontroll" och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Avbryt utskrift” och dubbeltryck sedan. Avbryt utskrift är endast tillgänglig om du har en aktiv utskrift eller väntande utskrifter i kön.

Utskriftsinställningar

Obs!: Tillgängliga utskriftsinställningar varierar beroende på skrivarens funktioner och typ av iOS-enhet.

Ange vad som ska skrivas ut

Välj att skriva ut hela arbetsboken, aktiva blad eller den aktuella markeringen. Öppna dialogrutan Skriv ut och dra åt höger tills du hör ”Skriv ut aktiva blad”. Dubbeltryck för att visa menyn och dra åt höger för att välja vad du vill skriva ut.

Antal kopior

I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Kopior” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ange antalet utskrifter.

Välja utskriftsfärg

I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Färg” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Alternativen på den här menyn är Färgoch Svartvitt. Svep åt höger för att välja det alternativ du vill använda och dubbeltryck så att den aktiveras.

Tabellrubriker

I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Tabellrubriker”. Dubbeltryck för att aktivera eller inaktivera det här alternativet. När det här alternativet är aktiverat skrivs samma rubrikrad längst upp på varje sida i arbetsboken.

Utskriftsområde

Använd Utskriftsområde för att skriva ut alla sidor i din arbetsbok eller välja specifika sidor att skriva ut. I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Område” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör ”Utskriftsområde, alla sidor är markerade”. Som standard används Alla sidor. Svep åt höger tills du hör det sidnummer eller det sidintervall du vill skriva ut och dubbeltryck för att aktivera.

Pappersstorlek

I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Pappersstorlek” och dubbeltrycker sedan för att visa menyn. Svep åt höger tills du hör den pappersstorlek du vill använda och dubbeltryck sedan. Vanliga pappersstorlekar är Letter, Legal och A4.

Sidorientering

I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Sidorientering” och dubbeltrycker sedan för att visa menyn. Menyalternativen är Stående och Liggande. Svep åt höger för att göra en markering och dubbeltryck sedan.

Sidnummer

Det här alternativet infogar sidnummer på varje blad i arbetsboken. I dialogrutan Skriv ut sveper du åt höger tills du hör ”Sidnummer” och dubbelklickar sedan för att aktivera eller inaktivera alternativet.

Se även

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Tryck på knappen Arkiv i det övre vänstra hörnet av skärmen. Du hör ”Dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck för att aktivera menyn Arkiv. Du hör ”Arkivmenyn är öppen”.

 2. Tryck på knappen Skriv ut. Du hör ”Knappen Skriv ut, dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck på knappen Skriv ut.

 3. Första gången du skriver ut i Excel för Android visas en dialogruta och TalkBack läser texten ”Vill du tillåta Excel att använda en onlinetjänst från Microsoft för att förbereda filer för utskrift?”. Tryck på knappen Tillåt. Du hör ”Knappen Tillåt, dubbeltryck för att aktivera, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck för att fortsätta och öppna dialogrutan Skriv ut.

  Obs!: Excel för Android kräver Microsoft online-tjänsten att skriva ut. Om du trycker och sedan dubbeltrycker på Neka i dialogrutan för onlinetjänst, återgår du till Excel-arbetsboken utan att skriva ut. Tryck och sedan dubbeltryck på hyperlänken Mer information i dialogrutan för mer information om onlinetjänsten för utskrifter.

 4. Om du tidigare har tillåtit Excel att använda online-tjänsten öppnas dialogrutan Skriv ut när du dubbeltrycker på knappen Skriv ut i menyn Arkiv.

 5. När dialogrutan Skriv ut öppnas hör du ”Skriv ut. Filen förbereds för utskrift. Tryck på Avbryt för att avbryta.”. Tryck och sedan dubbeltryck på länken Avbryt för att avbryta utskriften.

 6. Välj skrivarinställningar i dialogrutan Skriv ut. Mer information om dessa inställningar finns i avsnittet Utskriftsinställningar nedan.

 7. När du valt en skrivare visas knappen Skriv ut högst upp till höger på skärmen. Tryck på knappen Skriv ut. TalkBack säger ”Knappen Skriv ut, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck för att skriva ut.

Utskriftsalternativ

Med undantag för att välja en skrivare, följer du anvisningarna i föregående avsnitt tills du kommer till dialogrutan Skriv ut för att ändra följande inställningar.

Tryck på Kopior, Pappersstorlek eller på pilen under de här inställningarna. Om du trycker på pilen hör du ”expandera handtag, dubbeltryck för att aktivera”. Om du trycker på Kopior eller Pappersstorlek hör du ”Sammanfattning, kopior 1, pappersstorlek A4, dubbelklicka för att aktivera”. Du kan ha olika standardinställningar än 1 och A4 beroende på skrivare. Dubbeltryck på Utöka handtag, Kopior eller Pappersstorlek för att öppna utskriftsalternativ. Du hör ”Utskriftsalternativ utökas”.

Ställa in skrivaren

I dialogrutan Skriv ut trycker du på listrutan för skrivare. Du hör ”Rullgardinsmeny (namnet på den valda skrivaren), dubbeltryck för att ändra”. Dubbeltryck för att öppna en lista över tillgängliga skrivare. Tryck och dubbeltryck på namnet för att markera skrivare du vill använda.

 • Lägg till en ny skrivare genom att trycka och sedan dubbeltrycka på Alla skrivare i listrutan. Dialogrutan Alla skrivare öppnas. Tryck och sedan dubbeltryck på Lägg till skrivare.

 • Excel för Android innehåller som standard Spara som PDF och Spara på Google Drive som skrivaralternativ, som skriver ut till PDF-format på din telefon respektive Google Drive-konto. Vissa alternativ är inte tillgängliga när någon av dessa skrivare är markerad. Exempelvis är Kopior inte tillgängligt när Spara som PDF är markerat, och Dubbelsidigt är inte tillgänglig när någon av dessa skrivare är markerad.

Ange antal kopior

Från den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på redigeringsrutan Kopior. Du hör ”1, redigeringsruta för kopior, dubbeltryck för att ange text, dubbeltryck och håll ned för lång tryckning”. Dubbeltryck och ange med hjälp av det numeriska tangentbordet hur många kopior du vill skriva ut.

Skriva ut i färg eller svartvitt.

I den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på listrutan Färg. Du hör ”Listruta färg, dubbeltryck för att ändra färg”. Dubbeltryck och välj färg, svartvitt eller något annat alternativ. Objekten i listan beror på skrivaren. När du trycker på ett objekt i listan hör du ”Markerad (markerat objekt), dubbeltryck för att växla”.

Skriva ut enkel - eller dubbelsidigt

I den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på listrutan Dubbelsidigt. Du hör ”Rullgardinsmeny (den aktuella markeringen), för dubbelsidigt, dubbeltryck för att ändra”. Dubbeltryck på listan, tryck och dubbeltryck sedan ditt val.

Välja pappersstorlek

I den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på listrutan Pappersstorlek. TalkBack säger ”Rullgardinsmeny (den aktuella markeringen), för pappersstorlek, dubbeltryck för att ändra”. Dubbeltryck för att öppna listan. Bläddra igenom listan med två fingrar och tryck på pappersstorleken som du vill använda. Dubbeltryck på markeringen för att ändra pappersstorleken.

Ställa in orientering

I den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på listrutan Orientering. Du hör ”Rullgardinsmeny (den aktuella markeringen), för orientering, dubbeltryck för att ändra”. Dubbeltryck för att öppna listan och tryck sedan antingen på Stående eller Liggande .

Ange sidintervall att skriva ut

I den utökade menyn Utskriftsalternativ trycker du på listrutan Sidor. Du hör ”Rullgardinsmeny (den aktuella markeringen), för sidor, dubbeltryck för att ändra”. Dubbeltryck, tryck och dubbeltryck på Alla för att skriva ut alla sidor. Tryck och dubbeltryck på Område för att ange ett sidintervall i redigeringsrutan. Skriv in de sidor du vill skriva ut.

Obs!: Du kan också ange sidor att skriva ut i dialogrutan Skriv ut. I dialogrutan trycker du på bilden av en sida. Du hör ”Markerad (eller avmarkerat) sida X av Y, kryssruta, dubbeltryck för att växla”. Dubbeltryck på enskilda sidor för att markera eller avmarkera dem. Markerade sidor skrivs ut, avmarkerade sidor skrivs inte ut.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda TalkBack för att sortera eller filtrera en tabell i Excel för Android

Använda TalkBack för att utföra grundläggande uppgifter i Excel för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, eller JAWS (Job Access With Speech) för Windows för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Markera de data du vill skriva ut och trycka på Ctrl + P.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Excel flyttar fokus till knappen Skriv ut och du hör "Backstage-vy, Skriv ut, gruppruta, Skriv ut, knapp". (I Skärmläsaren hör du bara "knappen Skriv ut".)

 3. Ange hur många kopior som ska skrivas ut genom att antingen trycka på TABB för att flytta till rotationsrutan Kopior eller trycka på Alt + K, Ö. Du hör "Kopior kolon redigering rotationsruta." (I Skärmläsaren du hör "Kopior, redigerar 1") I rotationsrutan Kopior anger du hur många kopior du vill skriva ut, eller använder UPPÅTPIL för att ändra antal kopior. Tryck Retur för att bekräfta ditt val.

 4. Välj en skrivare genom att antingen trycka på TABB för att flytta till kontrollen Skrivare eller trycka på Alt+K, V. Du hör namnet på den valda skrivaren. Använd UPPÅT- och NEDÅTPIL för att gå igenom listan över skrivare. (I Skärmläsaren hör du "Markera namnet på skrivaren", numret på den valda skrivaren och det totala antalet tillgängliga skrivare.)

 5. Tryck på NEDÅTPIL för att gå igenom alla skrivaralternativ i listan om du inte hör namnet på den skrivare som du vill använda. När listan över skrivaralternativ tar slut kommer du till länken Lägg till skrivare och alternativet Skriv till fil.

 6. Tryck på Retur när du hör ”Lägg till skrivare” för att öppna dialogrutan Sök efter - skrivare och använd TABB för att navigera. Tryck på blanksteg när du hör ”Skriv till fil” för att välja det här alternativet. När du klickar på knappen Skriv ut öppnas Utforskaren, där du kan ange ett filnamn.

 7. Gå till gruppen Inställningar med hjälp av TABB. Välj önskade inställningar. Nästa avsnitt ger mer information om varje alternativ.

 8. Tryck på TABB eller Alt + P, P för att gå till knappen Skriv ut. Skriv ut dokumentet genom att trycka på knappen Skriv ut.

Utskriftsinställningar

I gruppen Inställningar kan du ange inställningar för flera alternativ när du skriver ut:

Ange vad som ska skrivas ut

Välj att skriva ut endast de aktiva bladen i arbetsboken, hela arbetsboken eller den aktuella markeringen genom att trycka på TABB för att flytta till kombinationsrutan Skriv ut eller tryck på Alt + P, A. Du hör ”Skriv ut (det markerade alternativet), redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Retur och använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja vad du vill skriva ut.

Om du vill åsidosätta ett fördefinierat utskriftsområde i arbetsboken, använder du NEDÅTPILEN för att bläddra igenom alternativen i Skriv ut tills du hör ”Ignorera utskriftsområde, avmarkera menyobjekt”. Tryck på blanksteg för att markera menyobjektet Ignorera utskriftsområde.

Ange sidintervall

Ange ett sidintervall genom att trycka på TABB för att flytta till rotationsrutorna Sidor. Du kan även trycka på Alt + P, H för den första rotationsrutan, eller Alt + P, J för sista rotationsrutan. Du hör ”Sidor, redigera”.

 • Skriv sidnumret på den första sidan som du vill skriva ut i första rutan eller använd UPPÅTPIL för att välja sidnumret.

 • Skriv sidnumret på den sista sidan som du vill skriva ut i sista rutan eller använd UPPÅTPIL för att välja sidnumret.

Ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift

Tryck på Alt+K, D om du vill ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift. Du hör "Skriva ut, Enkelsidig, 1 av 3". Välj det alternativ du vill använda i listan Skriv ut enkelsidigt. (Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift.) Om du väljer dubbelsidig utskrift hör du "Dubbelsidig utskrift".

Ange sortering och häftning

Alternativet för sortering är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för detta. Om du vill ange sortering trycker du på TABB eller Alt+K, Ä för att gå till kombinationsrutan Sortering. Tryck på NEDÅT- eller UPPÅTPIL för att välja Sorterat (du hör "Sorterat, 1 av 2") eller Osorterat (du hör "Osorterat") och sedan på Retur.

Alternativet för häftning är endast tillgängligt om skrivaren har stöd för detta. Ange häftning genom att trycka på TABB för att gå till kombinationsrutan Häftning. Tryck på NEDÅT- och UPPÅTPIL för att något av alternativen Inga häftklamrar, En häftklammer eller Två häftklamrar.

Ställa in sidorientering

Ange sidorientering genom att trycka på TABB för att gå till kombinationsrutan Orientering eller tryck på Alt + P, O. Du hör ”Orientering”. Tryck på UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja Stående orientering (du hör ”Stående orientering”) eller Liggande orientering (du hör ”Liggande orientering”.)

Ange sidstorlek

Ange sidstorlek genom att trycka på TABB för att gå till kombinationsrutan Sidstorlek eller tryck på Alt + P, L. Du hör ”Sidstorlek”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att markera önskad sidstorlek. Du höra sidans dimensioner eller pappersstorleken för varje storlek som är tillgängliga på listan.

Markera länken Fler sidstorlekar längst ned i listan för att öppna dialogrutan Utskriftsformat för ytterligare sidstorlekar, eller för att ange en anpassad sidstorlek.

Ange sidmarginaler

Ange sidmarginaler genom att trycka på TABB för att gå till kombinationsrutan Marginaler eller tryck på Alt + P. För att ange en anpassad marginalstorlek trycker du på NEDÅTPILEN för att gå igenom marginalalternativ. Efter listan med marginaler visas länken Anpassade marginaler. Välj länken genom att trycka på Retur.

M. Du hör ”Marginaler”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att markera Normal marginaler (du hör ”Normal marginaler”), Smala marginaler (du hör ”Smala marginaler”) eller Breda marginaler (du hör ”Breda marginaler”.)

Ange skalning av sidan

Ange sidans skalning genom att trycka på TABB för att gå till kombinationsrutan Anpassa eller tryck på Alt + P, S. Du hör ”Anpassa”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att markera önskad skalning.

Om du vill ange anpassad skalning, trycker du på NEDÅTPILEN för att bläddra förbi alla alternativ i Anpassa. Efter listan visas länken Anpassade skalningsalternativ. Välj länken genom att trycka på Retur.

Utskriftsformat

Tryck på TABB för att gå till länken Utskriftsformat längst ned i ramen Skriv ut om du vill ändra ytterligare inställningar för sidan, marginaler, sidhuvud/sidfot och ark. Du hör ”Utskriftsformat, hyperlänk”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

Se även

Komma igång med en skärmläsare med Excel Mobile i Windows 10

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Använd Excel Online med en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Excel Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten för att visa menyfliksområdet. Du hör ”Markerat, flikobjektet Start”. Tryck på F, följt av P och sedan P igen för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online . Du hör ”Dialogrutan utskriftsinställningar, fokus på markerat, aktivt blad, alternativknapp”.

 2. Välj de utskriftsinställningar i Excel Online du vill använda, enligt nedan, och tryck sedan på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut”. Tryck på Retur för att välja knappen Skriv ut och öppna dialogrutan Skriv ut i Edge. Du hör ”Dialogrutan Skriv ut, skrivare”, följt av den valda skrivaren.

 3. Välj de utskriftsinställningar i Edge du vill använda, enligt tredje avsnittet nedan, och tryck sedan på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut”. Skriv ut dokumentet genom att trycka på Retur för att välja knappen Skriv ut.

Utskriftsinställningar

Ange vad som ska skrivas ut

När du öppnar dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online hör du ”Dialogrutan Utskriftsinställningar, fokus på markerat, aktivt blad alternativknapp”. Lämna Aktivt blad markerat om du vill skriva ut det aktiva bladet. Använd piltangenterna för att växla till alternativknapparna Hela arbetsboken eller Aktuell markering. För varje alternativknapp hör du ”markerad”, det aktiva bladet hela arbetsboken eller aktuell markering, ”alternativknapp”. Tryck på TABB för att gå till en annan inställning eller knappen Skriv ut.

Ställa in sidorientering

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online trycker du på TABB tills du hör ”markerad, stående, alternativknapp”. Använd piltangenterna för att växla Sidorientering mellan alternativknapparna Stående och Liggande.

Välj pappersstorlek

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online trycker du på TABB tills du hör ”Välj” följt av namnet och en beskrivning av standard- eller tidigare vald pappersstorlek. Du kan till exempel hör ”Markera, Letter, 8,5 x 11, redigerbar kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att bläddra igenom tillgängliga pappersstorlekar tills du hör önskad storlek. Tryck på TABB för att gå till en annan inställning eller knappen Skriv ut.

Ange skalning av sidan

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online trycker du på TABB tills du hör ”Ingen skalning, ingen skalning, redigerbar kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja mellan Ingen skalning, Anpassa bladet till en sida, Anpassa alla kolumner till en sida och Anpassa alla rader till en sida. Skärmläsaren läser upp alla objekt i listan när du markerar dem. När du har valt skalningen du vill använda trycker du på TABB för att gå till andra fält i den dialogrutan Utskriftsinställningar.

Gör utskriftsinställningar för Microsoft Edge

Öppna dialogrutan Skriv ut i Edge genom att välja knappen Skriv ut i dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online eller tryck på Ctrl + P från Excel Online-arbetsboken för att öppna dialogrutan Skriv uti Edge direkt.

Obs!: Utskriftsinställningar visas i dialogrutan Skriv ut i Edge, liksom inställningarna tillgängliga via hyperlänken Fler inställningar, är anpassade efter den valda skrivaren. Beroende på vilken skrivarmodell du har kanske några av inställningarna nedan inte är tillgängliga.

Välj en skrivare.

När du först öppnar dialogrutan Skriv ut i Edge hör du ”Dialogrutan Skriv ut, skrivare”, följt av den valda skrivaren. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att ändra valda skrivaren. Du hör på namnet på varje skrivare medan du bläddrar igenom listan, och de andra inställningarna som är tillgängliga i dialogrutan Skriv ut i Edge ändras i takt med att en ny skrivare markeras.

Ställa in sidorientering

Tryck på TABB för att gå till listrutan Orientering. Du hör ”Orientering, stående, kombinationsruta”. Tryck på NEDÅTPILEN för att ändra till Liggande. Du hör ”Liggande”. Tryck på TABB för att gå till andra fält i dialogrutan.

Obs!: Orientering kan också anges i dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online, se Ange utskriftsinställningar i Excel Online ovan. Orientering kan även vara tillgänglig som inställning om du har valt hyperlänken Fler inställningar i dialogrutan Skriv ut i Edge.

Ange antal kopior att skriva ut.

Tryck på TABB för att gå till fältet Kopior. Du hör ”Kopior, redigerar, 1”. Skriv in det antal kopior du vill skriva ut. Du kan också trycka på TABB tills du hör ”knappen Öka kopior”. Tryck på Retur för att öka antalet kopior med en. När två eller fler kopior är markerade visas knappen Minska kopior, om du vill minska antalet kopior med en.

Markera sidor att skriva ut

Tryck på TABB för att gå till kombinationsrutan Sidor. Du hör ”Sidor”, aktuell markering, ”kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja mellan Alla, Aktuell sida och Sidintervall. Om du väljer Sidintervall visas fältet Område. Tryck på Tabb. Du hör ”Sidintervall, redigering”. Ange det sidintervall du vill skriva ut.

Ange skalning av sidan

Tryck på TABB för att gå till kombinationsrutan Skala. Du hör ”Skala”, aktuell markering, ”kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att välja antingen Förminska eller en procentsats.

Ange marginaler

Tryck på TABB tills du hör ”Marginaler”, aktuell markering, ”kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att bläddra mellan Normal, Smal, Måttligoch Bred marginal. Du hör namnet på varje alternativ när det markeras.

Skriva ut sidhuvuden och sidfötter

Tryck på TABB tills du hör ”Sidhuvuden och sidfötter”, aktuell markering, ”kombinationsruta”. Använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att markera Av för att inte skriva ut sidhuvuden och sidfötter, eller för att skriva ut sidhuvuden och sidfötter. Du hör ”Av” eller ”På” när du bläddrar mellan alternativen.

Fler inställningar

Tryck på TABB tills du hör ”Fler inställningar, länk”, och tryck på blanksteg för att öppna dialogrutan Fler inställningar. Inställningarna i den här dialogrutan beror på vald skrivare. Möjliga inställningar omfattar Sortering, Häftning, Sidor per ark, Papperstyp, färgläge och Pappersfack. Det kan också finnas inställningar, som Orientering och Pappersstorlek, som kan redigeras i dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online, eller i dialogrutan Skriv ut i Edge. Tryck på TABB för att flytta mellan inställningar och använd UPPÅT- och NEDÅTPILARNA för att bläddra igenom alternativen i varje kombinationsruta. När du gjort önskade inställningar trycker du på TABB tills du hör ”knappen OK”. Tryck på Retur för att återvända till dialogrutan Skriv ut i Edge.

Se även

Skapa en tabell i Excel Online med en skärmläsare

Lägga till kommentarer i ett Excel Online-kalkylblad med en skärmläsare

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Grundläggande uppgifter i Excel Online med en skärmläsare

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×