Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren för Windows, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i ditt dokument, t.ex. sidnummer, dokumentets titel, företagsnamn, författare och datum.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

Sidhuvuden och sidfötter är så populära i Word att de har sina egna verktygsfält.

 1. För att skapa ett sidhuvud i dokumentet trycker du på Alt+N och sedan på DS för att öppna menyn Sidhuvud i menyfliksområdet. Skärmläsaren presenterar inte namnet på den här menyn.

  För att skapa en sidfot trycker du på Alt+N och sedan på CS för att öppna menyn Sidfot i menyfliksområdet. Skärmläsaren presenterar inte namnet på den här menyn.

  Fokus flyttas till menyn, som innehåller layouter för sidhuvud respektive sidfötter.

 2. Använd Tabb-tangenten eller Nedpil för att gå igenom listan över layouter. Tryck på Retur för att välja den som du vill använda.

  Den layout du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus flyttas till den första redigerbara texten i den layout som du har valt. Du kan inte redigera brödtexten i dokumentet igen förrän du stänger menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 3. Tryck på Högerpil för att flytta fokus till området med redigerbar text. Du hör platshållartexten uppläst, till exempel "Dokumenttitel" eller "Skriv här".

 4. Skriv den text du vill ha.

 5. Tryck på Högerpil för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

 6. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga sidhuvudet och gå till brödtexten i dokumentet.

Redigera ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till vilken text du vill i sidhuvudet eller sidfoten, till exempel sidnummer eller datum. Du kan också lägga till en bild, till exempel en företagslogotyp.

 1. Om du vill öppna och redigera ett sidhuvud trycker du på Alt+N, D, S.

  Om du vill öppna och redigera en sidfot trycker du på Alt+N, C, S.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. När du är klar stänger du sidhuvudet eller sidfoten genom att trycka på Alt+J och sedan på S. Fokus flyttas till brödtexten i dokumentet.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Word 2016 erbjuder olika platser och format för sidnummer som menykommandon på menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 1. Tryck på Alt+H och sedan på E för att öppna ett sidhuvud för redigering.

  Tryck på Alt+F och sedan på E för att öppna en sidfot för redigering.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Infoga ett sidnummer genom att trycka på Alt+J och sedan Y. Då öppnas menyn Sidnummer.

 3. Använd Nedpil för att gå igenom listan över möjliga placeringar på sidan (överst på sidan, längst ned på sidan och så vidare) för sidnumret. Tryck på Retur eller blanksteg för att välja önskad plats.

  Varje plats på sidan öppnar ytterligare en meny med alternativ för den platsen. Tryck på Nedpil för att bläddra igenom och välja bland alternativen.

 4. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot och gå till brödtexten i dokumentet.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. Tryck på Alt+H och sedan på E för att öppna ett sidhuvud för redigering.

  Tryck på Alt+F och sedan på E för att öppna en sidfot för redigering.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. För att infoga ett datum trycker du på Alt+J och sedan på D och A, så öppnas dialogrutan Datum och tid.

 3. Använd Nedpil för att gå igenom listan med möjliga datum- och tidsformat för sidhuvudet eller sidfoten. När du hittar det format du vill använda trycker du på Tabb för att markera det och flytta till andra alternativ i dialogrutan.

 4. I listrutan för språk trycker du på Nedpil för att se vilka språk som är installerade. Tryck på Tabb för att markera ett språk och flytta till nästa alternativ.

 5. Tryck på Retur om du vill ange alternativen för datum och språk som standard.

 6. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och tryck sedan på Retur för att bekräfta dina val.

 7. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga sidhuvudet eller sidfoten och gå till brödtexten i dokumentet.

Välja ett alternativ i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot

Verktygsfältet Sidhuvud och sidfot innehåller många kommandon som du kan använda för att anpassa ett sidhuvud.

 1. För att öppna menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot trycker du på Alt + N och sedan på DS, E.

 2. Växla till menyfliksområdet genom att trycka på Alt+J.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra mellan kommandona i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot.

 4. Tryck på Retur för att välja ett kommando.

 5. När du är klar stänger du sidhuvudet eller sidfoten och menyfliken genom att trycka på Alt+J och sedan på S.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Om du vill ta bort ett sidhuvud i dokumentet trycker du på Alt+N, DS för att öppna menyn Sidhuvud på fliken Infoga.

  Om du vill ta bort en sidfot i dokumentet trycker du på Alt+N, CS för att öppna menyn Sidfot på fliken Infoga.

 2. Tryck på T för att ta bort sidhuvudet eller sidfoten, och sedan på Esc för att återgå till brödtexten i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i ditt dokument, t.ex. sidnummer, dokumentets titel, företagsnamn, författare och datum.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa sidhuvuden och sidfötter

 1. Öppna Word-dokumentet och tryck på F6 flera gånger tills du kommer till en flik. Om du inte hamnar på fliken Infoga trycker du på höger- eller vänsterpilen tills VoiceOver meddelar: ”Infoga, flik 2 av 8”. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud, menyknapp” eller ”Sidfot, menyknapp”. Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listan med sidhuvuds- och sidfotslayouter.

 4. Bläddra bland alternativen med piltangenterna. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Layouten som du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus är kvar på menyfliksområdet.

 5. Navigera till dokumentet genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpilen. Fokus flyttas till sidhuvudet eller sidfoten som du har infogat.

 6. Ange texten för sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Tryck på högerpilen för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

Redigera sidhuvuden och sidfötter

 1. Tryck på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpilen upprepade gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten i ett Word-dokument.

 2. Markera texten som du vill ändra, t.ex. med Skift+Kommando+piltangenterna, och ange det nya sidhuvudet eller den nya sidfoten.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen för att flytta till nästa sidhuvud eller sidfot tills du kommer till nästa. VoiceOver meddelar din plats.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen upprepade gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten i ett Word-dokument.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Ange datum och tid. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Datum och tid”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

 3. Dialogrutan Datum och tid öppnas med tillgängliga formatalternativ. Tryck på nedåtpilen för att gå till listan och öppna den genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen.

 4. Navigera bland listalternativen med hjälp av nedåt- och uppåtpilen. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knapp”. Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Datumet läggs till i sidhuvudet eller sidfoten. Fokus finns kvar på menyfliksområdet för sidhuvud och sidfot. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen när du vill sluta använda menyfliksområdet.

Anpassa sidhuvuden och sidfötter

Fliken Sidhuvud och sidfot innehåller många alternativ som du kan använda för att anpassa ett sidhuvud eller en sidfot.

 1. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M och sedan på V för att gå till menyn Visa.

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. Tryck på Tabb för att navigera mellan de andra objekten i menyfliksområdet.

 5. Du markerar ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. När du är klar och vill stänga fliken och sidhuvudet och sidfoten trycker du på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

  Sidhuvudet, sidfoten och fliken Sidhuvud och sidfot stängs och fokus flyttas till dokumentets brödtext.

Ta bort sidhuvuden och sidfötter

 1. Gå till menyraden i ett Word-dokument genom att trycka på Ctrl+Alt+M och sedan på V för att gå till menyn Visa.

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud, menyknapp”. Navigera till Sidfot med Tabb-tangenten. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja en knapp.

 5. Tryck på nedåtpilen tills VoiceOver meddelar: ”Ta bort sidhuvud” eller ”Ta bort sidfot”.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att ta bort sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Sidhuvudet eller sidfoten tas bort från dokumentet.

  Stäng fliken och sidhuvudet och sidfoten genom att trycka på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×