Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa punktlistor och numrerade listor. Du kan även omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor.

Skärmläsare beskriver formatet på punktlistor och numrerade listor olika bra. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. JAWS kan t.ex. identifiera de tio vanligaste punktlistorna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

 1. I den här metoden skriver du textraderna först och gör sedan om dem till en lista.

 2. Skriv textraderna för listan.

 3. Markera listobjekten.

 4. För en punktlista trycker du på Alt+H och sedan på U. För en numrerad lista trycker du på Alt+H och sedan på N.

  Du hör en beskrivning av det valda punkt- eller numreringsformatet från Skärmläsaren.

 5. Om du vill sluta skriva i listan trycker du på nedpiltangenten för att gå till nästa textområde.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista från menyfliksområdet

 1. Med den här metoden använder du först punkt- eller numreringsformatet och skriver sedan listpunkterna.

 2. Tryck på Alt+H för att skapa en punktlista och tryck sedan på U för att öppna biblioteket med punktformat. Tryck på Alt+H för att skapa en numrerad lista och tryck sedan på N för att öppna biblioteket med numreringsformat.

 3. Tryck på Tabb för att granska tillgängliga format och tryck sedan på Retur för att välja en.

 4. Skriv det första listobjektet. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva listan.

 5. Om du vill sluta skriva i listan trycker du på nedpiltangenten för att gå till nästa textområde.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, t.ex. underordnade punkter i en punktlista eller en dispositionsliknande numrering i en numrerad lista.

Skapa en kapslad lista

 1. Välj det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Gå till den plats i listan där du vill att den nya listan ska börja.

  Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Word 2016 ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista eller till en lista i den omgivande listan.

  Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- och numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+H, U om du vill välja knappen Punktlista och öppna biblioteket.

  • Tryck på Alt+H, N om du vill välja knappen Numrering och öppna biblioteket.

 3. Tryck på en piltangent för att gå igenom de tillgängliga alternativen. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vad du använde senast. Tryck på Retur för att välja ett format.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag.

 1. Markera hela listan

 2. Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, O.

 3. Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt+H, A, I.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att lägga till eller redigera text i ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa punktlistor och numrerade listor. Med Word 2016 för Mac kan du omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformatet och skapa kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Du kan också ange att punktlistor och numrerade listor ska skapas automatiskt i Word när du skriver kortkommandot.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. i början av en ny rad (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista i menyfliksområdet

 1. Placera markören i början av den nya listan.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en punktlista och välj ett format genom att trycka på Tabb tills du hör: "Punktlista, menyknappen." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen för att välja ett punktformat och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  • Om du vill skapa en numrerad lista och välja ett format trycker du på Tabb tills du hör: "Numrerad lista, menyknappen." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen för att välja ett numreringsformat och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listan skapas och fokus flyttas till dokumentet.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, t.ex. underordnade punkter i en punktlista eller en dispositionsliknande numrering i en numrerad lista.

Skapa en kapslad lista

 1. Gå till slutet av det objekt efter vilket du vill påbörja den kapslade listan i en befintlig lista, och tryck på Retur."

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Word ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista eller till en lista i den omgivande listan.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- och numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformatet kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett nytt punktlisteformat trycker du på Tabb tills du hör: "Punktlista, menyknappen." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen om du vill bläddra bland formaten och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland dem.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på Tabb tills du hör: "Numrerad lista, menyknappen." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen om du vill bläddra bland formaten och använd sedan piltangenterna.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag i menyfliksområdet.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Tabb tills du hör: ”Knappen Minska indrag."

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Öka indrag."

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på F6 om du vill flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, när du vill skapa punktlistor eller numrerade listor på telefonen. I Word Mobile kan du omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i Word Mobile-dokumentet. Dra fingret tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till den textrad som du vill ändra till en punktlista. Trippeltryck på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt i dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 4. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Punktlista. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ, dold, dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: ”Knappen Start dold.”

 6. Svep åt höger med fingret i menyn tills du hör: "Knappen Punktlista, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

 7. Svep åt höger för att gå igenom de tillgängliga punktformaten: fylld cirkel, ofylld cirkel, fylld kvadrat, fyra små romber, ofylld pil och bock. Du hör beskrivningen av punktformatet medan du sveper. Dubbeltryck för att välja det.

 8. Om du vill lägga till en ny punkt drar du åt höger tills du hör: ”Knappen Fler alternativ. Expanderad. Dubbeltryck för att dölja." Dubbeltryck för att dölja Fler alternativ. Tryck på tangentbordet och svep åt höger eller vänster tills du hör "Retur". Dubbeltryck på skärmen.

 9. Om du vill sluta skapa listan dubbeltrycker du två gånger på Retur.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i Word Mobile-dokumentet. Dra fingret tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till den textrad som du vill ändra till en punktlista. Trippeltryck på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt i dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 4. Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Numrerad lista. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ, dold, dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: ”Knappen Start dold.”

 6. Svep åt höger med fingret i menyn tills du hör: "Knappen Numrerad lista, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

 7. Svep åt höger för att gå igenom tillgängliga format för numrerad lista: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. och i. ii. iii. Du hör beskrivningen av numreringsformatet medan du sveper. Dubbeltryck för att välja det.

 8. Om du vill lägga till en ny punkt drar du åt höger tills du hör: ”Knappen Fler alternativ. Expanderad. Dubbeltryck för att dölja." Dubbeltryck för att dölja Fler alternativ. Tryck på tangentbordet och svep åt höger eller vänster tills du hör "Retur". Dubbeltryck på skärmen.

 9. Om du vill sluta skapa listan dubbeltrycker du två gånger på Retur.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, t.ex. underordnade punkter i en punktlista eller en dispositionsliknande numrering i en numrerad lista.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet om du har en befintlig lista. Dra fingret tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till det listobjekt som du vill ändra till en kapslad lista. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt i Word Mobile-dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 3. Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Öka indrag. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

  Objektet är nu en del av en kapslad lista.

 4. Om du vill gå tillbaka till en högre listnivå sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.” Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Minska indrag. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet. Dra fingret tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt höger eller vänster och bläddra till ett listobjekt på den listnivå där du vill du ändra punkt- eller numreringsformatet. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt i Word Mobile-dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 3. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ, dold, dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: ”Knappen Start dold.”

 4. Svep åt höger med fingret tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Punktlista eller Numrerad lista. Dubbeltryck sedan för att öppna biblioteket och svep åt höger för att välja det nya formatet.

  Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet. Dra fingret tills du hör: "Redigerbar text, dubbeltryck för att redigera." Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt höger eller vänster och bläddra till det listobjekt där du vill ändra justeringen. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt i Word Mobile-dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 3. Svep åt höger med fingret tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Öka indrag eller Minska indrag. Dubbeltryck sedan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×