Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel 2016

Du kan använda ett tangentbord och en skärmläsare för att skapa diagram i ett Excel 2016-kalkylblad eller för att markera ett diagram så att du kan arbeta med det. När du skapar ett diagram kan välja du diagrammets typ, format, orientering m.m. Om du vill ändra ett befintligt diagram (t.ex. ändra layouten eller lägga till en rubrik, dataetiketter eller alternativ text) markerar du först diagrammet.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Skapa ett enkelt diagram

 1. Markera de data du vill inkludera i diagrammet. Välj t.ex. om du vill skapa ett diagram av utgifter efter kategori i kalkylbladet för din månatliga budget genom att välja kolumnen Kategori och kolumnen Faktisk kostnad.

  Tips: Namnge ett dataområde om du vill kunna markera det snabbt. Skärmläsare läser namnet på dataområdet, vilket gör det lättare att välja information. I kalkylbladet för din månatliga budget t.ex. kan du välja kolumnen Kategori och kolumnen Faktisk kostnad och sedan namnge området FaktiskKostnadPerKategori. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att namnge en cell eller ett dataområde i Excel 2016.

 2. Öppna fliken Infoga genom att trycka på Alt+N.

 3. Välj en diagramtyp:

  • Om du vill skapa ett stapeldiagram eller ett liggande stapeldiagram (om du vill jämföra värden i några få kategorier) trycker du på C. Välj typ av stapeldiagram eller liggande stapeldiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

   Tips: Du kan snabbt infoga ett enkelt liggande stapeldiagram i ett kalkylblad. Markera de data du vill inkludera i diagrammet och tryck på Alt+F1. Diagrammet läggs till i kalkylbladet och visas i markeringsfönstret.

  • Om du vill skapa ett cirkel- eller ringdiagram diagram (om du vill visa en andel av helheten när totalsumman är lika med 100 %) trycker du på Q. Om du vill välja typ av cirkel- eller ringdiagram (om du vill visa en andel av helheten när totalsumman är lika med 100 %) trycker du på Q. Välj typ av cirkel- eller ringdiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill skapa ett linje- eller ytdiagram (om du vill visa trender över tid eller per kategori) trycker du på N. Välj typ av linje- eller ytdiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill granska en uppsättning rekommenderade diagram för dina data trycker du på R. Fönstret Infoga diagram öppnas med ett diagram som har anpassats för att framhäva dina data och fokus på knappen OK. Tryck på Retur för att markera den rekommenderade diagramtypen. Trycka på Esc för att avsluta fönstret Infoga diagram. De rekommenderade diagrammen anpassas efter dina data. I exemplet med den månatliga budgeten t.ex. kan ett grupperat liggande stapeldiagram komma att rekommenderas om kolumnen Kategori innehåller långa textsträngar.

  Diagrammet läggs till i kalkylbladet.

Markera ett diagram så att du kan arbeta med det

Om du vill arbeta med ett diagram i Excel (t.ex. lägga till dataetiketter eller göra ändringar i layouten) måste du först markera det.

Ett enkelt sätt att markera ett diagram är att använda markeringsfönstret.

 1. Öppna markeringsfönstret genom att göra något av följande:

  • Tryck på Alt+P, A+P. Markeringsfönstret öppnas med fokus på knappen Visa alla.

  • Tryck på Alt+Q. Fokus flyttas till redigeringsrutan Berätta. När du hör "Berätta, Redigera, Typ och text" skriver du "markeringsfönster” och trycker sedan på RETUR. Fokus flyttas till markeringsfönstret. Tryck på Retur. Fokus flyttas till rutan markeringsfönstret.

 2. Bläddra bland objekten i markeringsfönstret med nedpiltangenten.

 3. Tryck på Retur när du hör namnet på det diagram du vill använda. Det markerar diagrammet så att du kan arbeta med det.

Mer information

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Använda en skärmläsare för att skapa en arbetsbok i Excel 2016

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel 2016

Checklista: Skapa kalkylblad som är anpassade för personer med funktionshinder i Excel 2016

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×